Ordblind/læsesvag
0   8

Hver tiende elev har taget den nationale ordblindetest

Hver gang ti elever testes med den nationale ordblindetest, boner seks ud som ordblinde, viser en ny opgørelse. I alt er ti procent af eleverne i 3. til 10. klasse blevet testet med redskabet. Der er dog stor forskel i brugen fra kommune til kommune.

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet Ordblindetesten. Den nationale test blev udviklet som reaktion på, at der manglede en fælles praksis for, hvordan man identificerer ordblindhed blandt elever med læsevanskeligheder. Nu viser en opgørelse, at hver tiende elev, som gik i folkeskolens 3. til 10. klasse i skoleåret 17/18, har gennemført Ordblindetesten. I konkrete tal drejer det sig om 37.308 elever.

Eleverne har altså ikke nødvendigvis gennemført testen i det forgangne skoleår - de har taget testen på et eller andet tidspunkt i løbet af de tre et halvt år, den har eksisteret. Omfanget af testede elever er således steget med to procentpoint i forhold til skoleåret 17/18.

Ordblindetesten

  • Mennesker med ordblindhed har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at afkode ord ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
  • Læsevanskeligheder kan skyldes vanskeligheder med afkodning (ordblindhed), vanskeligheder med sprogforståelse eller vanskeligheder med både afkodning og sprogforståelse. Ordblindetesten afdækker ordblindhed og ikke andre læsevanskeligheder.
  • Ordblindetesten er it-baseret og selvscorende og indeholder et spørgeskema om læsefærdigheder og tre test: én test undersøger elevens færdigheder i at koble bogstav og lyd, én test undersøger elevens færdigheder i at koble lyd og bogstav, og én test undersøger elevens basale ordforråd.
  • Ordblindetesten udregner en samlet score for hver elev. På basis af resultatet inddeles de testede elever i tre kategorier: Ordblind, usikker fonologisk kodning eller ikke-ordblind.
  • Ordblindetesten er udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet.
  • Med virkning fra skoleåret 17/18 blev der indført pligt til at tilbyde en ordblindetest til elever i folkeskolen med læsevanskeligheder, som kan skyldes ordblindhed. Alle forældre til børn med læsevanskeligheder har krav på én gang i skoleforløbet at få foretaget en ordblindetest af deres barn, hvis forældrene ønsker det.

Af de testede elever har tre ud af fem vist sig at være ordblinde. Det svarer til, at seks procent af samtlige elever i 3. til 10. klasse er testet ordblinde.

Hver fjerde elev er bonet ud af testen som usikre i fonologisk kodning - altså et sted mellem ordblindhed og upåfaldende fonologisk kodning. Lidt over hver tiende viste sig ikke at være ordblind.

Artiklen fortsætter under banneret

Andelen af testede elever vokser i 10. klasse

Ordblindetesten kan anvendes fra slutningen af 3. klasse. Her ligger antallet af testede elever stabilt på tre og fire procent igennem de tre seneste skoleår.

På mellemtrinet og i udskolingen stiger andelen af testede elever fra fire procent i 15/16 til henholdsvis ti og 11 procent i de to følgende skoleår.

Den største stigning står 10. klasse for. Her er andelen af testede elever vokset fra fire procent i 15/16 til 16 procent i 17/18. Det skyldes dog ikke, at en stor del af eleverne først bliver testet på dette klassetrin.

"Stigningen skyldes, at Ordblindetesten har fungeret nogle år, og at elever testet i 8. eller 9. klasse nu er rykket op i 10. klasse. Derudover har en større andel af ikke-testede elever forladt folkeskolen i 9. klasse for at begynde på en ungdomsuddannelse. Andre undersøgelser viser også, at der er en høj andel af svage læsere, herunder elever med ordblindhed, i folkeskolens 10. klasse", forklarer Undervisningsministeriet i analysen af anvendelsen af Ordblindetesten.

I konkrete tal havde 1.514 af de elever, der gik ud af 10. klasse i sommer, gennemført testen, mens 6. klassetrin udgjorde den største delmængde, nemlig 6.332 testede elever.

Store regionale forskelle i brugen af Ordblindetesten

Alle kommuner anvender Ordblindtesten, men der er stor forskel på omfanget. En mindre andel af folkeskolens elever i Region Hovedstaden har gennemført testen end i resten i Danmark.

Herlev Kommune er med til at trække Region Hovedstaden ned. Kommunen har kun testet tre procent af sine elever, siden Ordblindetestens debut i 2015, og udgør analysens bundskraber på landsplan.

"Jeg har ikke noget imod at bruge Ordblindetesten, men kun når det er nødvendigt. Mit udgangspunkt er, at vi skal screene for ordblindhed i begyndelsen af 3. klasse, hvor Ordblindetesten først kan bruges i slutningen af 3. klasse. Derfor anvender vi en anden test, mens vi først bruger den nationale ordblindetest, hvis der dukker nye ordblinde elever op i 4. klasse", siger læsekonsulent Lene Rasmussen fra Herlev Kommune til folkeskolen.dk.

Vrøvleord giver ikke mening for eleverne

Den minimale brug af Ordblindetesten i Herlev hænger også sammen med, at Lene Rasmussen ikke mener, at den giver et korrekt billede.

"I Ordblindetesten skal man afkode vrøvleord, og det giver ikke mening for eleverne. Testen siger heller ikke noget om, hvor vi skal sætte ind pædagogisk. Det er en ren lydtest, som eleven skal løse alene, og det vil aldrig give det samme resultat som i en test, hvor eleven blandt andet kommer omkring enkeltord, læseforståelse, læsehastighed, og hvor meget man kan huske. Den test, vi anvender, tager længere tid at tage, men den giver et meget bredere resultat", siger læsekonsulenten.

Det skal retfærdigvis siges, at Undervisningsministeriets opgørelse ikke viser noget om, hvorvidt kommunerne også bruger andre testredskaber.

"Kommunerne bestemmer selv, hvordan de udreder elever for ordblindhed, og de kan derfor anvende andre test end Ordblindetesten. Denne opgørelse kan derfor ikke konkludere på omfanget af ordblindetest i folkeskolen generelt eller på antallet af ordblinde elever i folkeskolen", skriver Undervisningsministeriet i sin analyse.

Herning topper med 20 procent testede elever

I den modsatte ende af skalaen ligger Herning Kommune, som har testet hele 20 procent af sine elever. Det hænger sammen med, at man allerede i Ordblindetestens første år gik i gang med at teste alle elever, som på et tidspunkt havde fået læsehjælp.

"Der kan sagtens sidde langsomme læsere i de ældste klasser, som får læst alt det, de skal, fordi de er flittige og har lært at afkode teksten. Nu afdækker vi, om deres langsomhed skyldes ordblindhed, så de kan få den nødvendige hjælp", sagde læsekonsulent Jette Nyland til folkeskolen.dk i februar 2016.

Også sidste års opgørelse fra Undervisningsministeriet viste stor forskel på, hvor ofte kommunerne anvender Ordblindetesten. Det fik Enhedslistens Jakob Sølvhøj til at bede undervisningsminister Merete Riisager (LA) om at redegøre for sine overvejelser om de meget store forskelle kommunerne imellem, men hun fandt ikke anledning til at gribe ind.

"Ordblindetesten er forholdsvis ny, og vi har derfor først om nogle år grundlag for at sammenligne kommunernes anvendelse af den. En begrænset anvendelse kan for eksempel skyldes, at kommunerne har brugt andre test til identifikation af ordblindhed", lød det i Merete Riisagers svar.

Du kan læse Undervisningsministeriets notat om anvendelsen af Ordblindetesten via dette link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.591 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.708 andre er allerede tilmeldt