Udeundervisning breder sig på de skoler, der har taget det til sig, men har svært ved at etablere sig på nye skoler, viser ny undersøgelse.
Udeundervisning breder sig på de skoler, der har taget det til sig, men har svært ved at etablere sig på nye skoler, viser ny undersøgelse.

Antallet af ’udeskoler’ stagnerede før corona

En ny undersøgelse af brugen af udeundervisning i danske skoler viser at antallet af skoler, der har udeundervisning, er næsten uforandret fra 2014 til 2019. Til gengæld har de pågældende skoler udeundervisning i stadig flere klasser.

Publiceret

Om undersøgelsen

Data til undersøgelsen er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaersendt til over 2000 skoleledere på folke- privat-, fri- ogspecialskoler i maj 2019. Knap 1900 skoleledere svarede.

Data fra 2019 er så blevet sammenlignet med data fra en lignendeundersøgelse i 2014, hvor der dog ikke blev spurgt specifikt tilspecialskoler.

Det er Via University College og Steno Diabetes CenterCopenhagen som står bag undersøgelsen, som er udført af KarenSeierøe Barfod, Mads Bølling, Lærke Mygind, PeterElsborg, Niels Ejbye-Ernst, Peter Bentsen. Resultaterne eroffenliggjort i artiklen Reaping Fruits of Labour: RevisitingEducation Outside the Classroom provision in Denmark upon policyand research interventions i tidsskriftet Urban Forestry &Urban Greening i marts 2021 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra næste uge står den på ugentlig skoledag med klassen, udendørs, for et stort antal klasser, som siden nytår kun har fået hjemmeundervisning. Og tidligere forskning har påvist gode effekter af udeundervisning på elevernes faglighed, deres trivsel og deres sociale kompetencer. Blandt andet derfor var mere udeundervisning en af ambitionerne i den seneste folkeskolereform. Men en ny dansk undersøgelse fra professionshøjskolen Via viser, at antallet af skoler, som regelmæssigt benytter sig af udeundervisning, ikke er steget siden reformens indførelse i 2014 og indtil 2019, hvor studiet er afsluttet. Det har i hele perioden ligget fast på omkring 20 procent af grundskolerne, med en tendens til at fri- og privatskoler tilbyder mere udeundervisning end folkeskoler. 'Regelmæssigt' betyder i undersøgelsens sammenhæng gennemsnitligt mindst en halv dag hver anden uge.

 Corona er en måske en gamechanger

 Corona er en måske en gamechanger

Som nævnt er undersøgelsen lavet inden coronanedlukning og -genopning med restriktioner, så billedet kan se meget anderledes ud i fremtiden, hvilket forskerne også selv er opmærksomme på. De anbefaler at undersøgelsen bliver brugt som sammenligningsgrundlag ved en eventuel ny undersøgelse om samme emne efter corona.

Læs mere

Se abstract her

Powered by Labrador CMS