"Det er jo ikke nogen ny problemstilling, at det er svært for sproglærere at få alle med, men det nye er, at der er rigtig mange muligheder for at finde løsninger (...)", siger formanden for Sproglærerforeningens engelske fagudvalg, Lena Smith Boysen.

Tag med til sprogkonference og lær at få alle elever med

Sproglærerforeningen sætter på årets sprogkonference i april fokus på, hvordan sproglærere kan få alle elever med. Det er en gammel udfordring med mange nye løsninger, siger formand for det engelske fagudvalg.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 4. april inviterer Sproglærerforeningen under overskriften 'Hvordan får vi alle med i sprogundervisningen?' sproglærere i grundskolen indenfor til en faglig dag.

Sproglærerforeningen har valgt årets hovedtema om at få alle elever med, fordi det er noget, som bliver debatteret heftigt i diverse fora på nettet, siger formanden for Sproglærerforeningens engelske fagudvalg, Lena Smith Boysen.

National strategi bekymrer Sproglærerforeningen 

"Mange lærere sidder med den problemstilling, at det kan være svært at få alle med i sprogundervisningen. Det handler både om de stillle elever, men også om de ordblinde og om de dygtigste elever", siger Lena Smith Boysen.

"Det er jo ikke nogen ny problemstilling, at det er svært for sproglærere at få alle med, men det nye er, at der er rigtig mange muligheder for at finde løsninger, som kan gøre det lettere at finde løsninger i hverdagen. F.eks. kan ordblinde elever få meget ud af at bruge digitale hjælpemidler til at få læst en tekst højt - lærerne skal bare vide, hvilke muligheder der findes", siger hun.

En af oplægsholderne til konferencen er ph.d. og lektor på læreruddannelsen Helle Bundgaard Svendsen, som bl.a. vil fortælle, hvordan læse- og skriveteknologi kan anvendes i undervisningen med henblik på at stilladsere ordblinde elever.

Unge ordblinde spiller teater om ikke at kunne læse og skrive 

Lektor: Sådan forbedres elevernes ordforråd 

En anden oplægsholder, som deltagerne kan møde til sprogkonferencen, er Anna Bruun, som er lektor på Læreruddannelsen i Aalborg.

Hun skal afholde en workshop om udvikling af elevernes ordforråd.

"Et godt ordforråd er vigtigt, fordi elevernes leksikalske kompetence spiller en vigtig rolle i at udvikle deres kommunikative kompetence", siger hun.

Ifølge Anna Bruun består leksikalsk kompetence af tre elementer.

"For det første handler det om bredde - altså, hvor mange ord eleverne kender. Dernæst handler det om dybde, dvs. hvor godt kender de ordene, og for det tredje handler det også om kontrol, dvs. hvor gode eleverne er til at anvende ordene i en kontekst", siger hun.

Forskere til lærere: Lad os udvide elevernes ordforråd 

Til sprogkonferencen vil lærerne komme til at arbejde praksisnært med nogle aktiviterer, som kan anvendes direkte i sprogundervisningen.

"Deltagerne kommer til at lære, hvordan de kan arbejde strategisk med at forbedre elevernes ordforråd. Eleverne skal læse og lytte en masse og generelt eksponeres for en masse sprog, men eksponeringen er ikke nok. Eleverne skal også producere ord i tal og skrift og gennem forskellige aktiviteter arbejde bevidst med at indlære ordene", siger Anna Bruun.

"Noget af det, der virker, er at arbejde med gentagelser på en systematisk måde. Hvis ordene skal konsolideres og dermed lagres i langtidshukommelsen hos eleverne, skal de dels præsenteres for dem mange gange, og dels repetere dem i en cyklisk form".

Det kan f.eks. gøres i lege og spil, hvor der både arbejdes med ordets form, betydning og brug.

Tværsproglige workshops og networking

Som noget nyt i år bliver der arbejdet tværsprogligt i alle workshops.

"Tidligere har der været workshops på fransk til fransklærere og tyske workshops til tysklærere, men årets tema er en problemstilling, som gælder alle sproglærere", siger Lena Smith Boysen.

Hun glæder sig personligt ikke kun til de faglige oplæg, men også til at møde venner og kolleger.

"Jeg glæder mig hvert år til at komme med, fordi der er gode muligheder for at netværke og snakke med andre sproglærere, og så kan man mærke det fællesskab, som der ligger i at være sproglærer", siger hun.