”Det er tudetosset, at disse kandidater ikke må udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger af børn og unge, når vi har en stor gruppe børn med udfordringer, og vi samtidig mangler skolepsykologer”, siger Mette Thiesen.

Ordfører vil have klarlagt, om kandidater i pædagogisk psykologi må teste børn i PPR

Mette Thiesen fra Nye Borgerlige vil have undervisningsministeren til at gøre rede for, om en kandidat i pædagogisk psykologi fra DPU bør kunne teste børn og unge i PPR-regi på lige fod med en autoriseret psykolog. Selv mener hun, at svaret bør være ja.

Publiceret

Kandidat i pædagogisk psykologi

Som kandidat i pædagogisk psykologi kan du arbejde inden for enrække praksisområder, for eksempel inden for specialpædagogik,undervisning, sundhed eller socialt arbejde. Du kan varetagefunktioner inden for PPR, som ikke forudsætter autorisation. Du erkvalificeret til at administrere et begrænset antal psykologisketest, men ikke til at arbejde som klinisk psykolog.

Du kan undervise og varetage ledelses- og konsulentfunktioner.Du har også mulighed for at arbejde med HR og supervision og for atsøge en ph.d. og arbejde med forskning.

Kandidaterne har fået job som konsulenter - for eksempel indenfor PPR eller inklusion - som undervisere - for eksempelgymnasielærer i psykologi - som familierådgivere, UU-vejledere ogHR-konsulenter. Mange er ansat inden for daginstitutions- ogskoleområdet, men der er også kandidater, der har fået job i denoffentlige forvaltning, private organisationer oginteresseorganisationer.

Kilde: dpu.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsordfører Mette Thiesen har stillet fem spørgsmål til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som alle kredser om, hvad en kandidat i pædagogisk psykologi fra DPU kan og må gøre i PPR-regi sammenlignet med en autoriseret psykolog. Mette Thisen spørger blandt andet, om det er ministerens opfattelse, at en kandidat burde kunne udføre flere af de samme opgaver såsom testning af børn og unge i PPR-regi, som en autoriseret psykolog kan.

"Vi skal til at forhandle en tiårs plan for psykiatrien, og der er problemer med at skaffe psykologer nok til PPR. Jeg har stillet spørgsmålene for at få afklaret, hvordan reglerne for kandidater i pædagogisk psykologi er i dag i forhold til, hvordan de tidligere har været", siger Mette Thiesen.

Disse spørgsmål skal ministeren svare på

Ordføreren stiller disse konkrete spørgsmål:

  • Vil ministeren redegøre for hvilke PPR-funktioner en kandidat i pædagogisk psykologi fra DPU ikke kan udføre i PPR-regi i forhold til en autoriseret psykolog, herunder om en kandidat i pædagogisk psykologi kan udføre tests af børn og unge mv. i forbindelse med sit arbejde i PPR-regi?
  • Er ministeren af den opfattelse, at en kandidat i pædagogisk psykologi burde kunne udføre flere af de samme opgaver, såsom testning af børn og unge i PPR-regi, som en autoriseret psykolog kan?
  • Er det ministerens vurdering, at der foreligger et behov i kommunerne og skolerne i at få de mere praksisorienterede pædagogiske psykologer i PPR-regi til at udføre opgaver såsom tests mv?
  • Hvad er ministerens vurdering af, om der er mangel på arbejdskraft til at dække efterspørgslen på det arbejde, som de autoriserede psykologer står for i PPR-regi?
  • Vil ministeren redegøre for, om det tidligere har været muligt for kandidater i pædagogisk psykologi fra DPU at indgå på lige fod med autoriserede psykologer i arbejdet i PPR-regi?

Tudetosset, at kandidater ikke må udarbejde vurderinger

Tidligere kunne lærere uddanne sig til skolepsykolog, men uddannelsen blev udfaset, da Danmarks Lærerhøjskole blev til Danmarks Pædagogiske Universitet i 2000, så i 2004 blev den sidste cand.pæd.psych. uddannet.

Siden blev der oprettet en uddannelse til cand.pæd.pæd. med mulighed for at specialisere sig i blandt andet psykologi. Men disse kandidater må ikke udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af børn og unge.

"Det er tudetosset, når vi har en stor gruppe børn med udfordringer, og vi samtidig mangler skolepsykologer", siger Mette Thiesen, der har en baggrund som lærer.

DPU-rapport: Ikke nødvendigt at genindføre cand.pæd.psych.-uddannelsen

Der har igennem årene fra flere sider været arbejdet på at gendindføre uddannelsen til cand.pæd.psych. Nu arbejder Danmarks Lærerforening sammen med andre organisationer omkring folkeskolen på at få etableret en overbygningsuddannelse, som igen skal gøre det muligt for lærere at uddanne sig til skolepsykolog. I modsætning til den gamle uddannelse til cand.pæd.psych. skal en ny overbygning ikke give adgang til autorisation, men alene være målrettet PPR.

"Jeg er glad for at høre, at der bliver arbejdet på en overbygningsuddannelse, for det skriger til himlen, at vi mangler skolepsykologer, når vi kan se et stigende behov for at udrede børn", siger Mette Thiesen.

Oplagt at genindføre uddannelsen til skolepsykolog

Nye Borgerlige er ikke med i forligskredsen bag folkeskoleloven og er modstandere af inklusionsreformen, men det undrer partiets undervisningsordfører, at forligspartierne ikke gjorde noget for at genindføre uddannelsen til skolepsykolog, da inklusionsloven blev indført i 2012.

KL: Vi vil have uddannet skolepsykologer med lærerbaggrund i en fart

"Det vil være godt, hvis vi kan genindføre uddannelsen til cand.pæd. psych, og for min skyld kan det godt være med mulighed for autorisation, for når vi har haft en uddannelse, som virkede, kan vi lige så godt få gang i den igen", siger Mette Thiesen.