Nogle skoler har tilbudt deres elever en traditionel udgave af lektiecaféen, som foregår på skolens matrikel. Andre steder har man forsøgt sig med at flytte lektiehjælpen væk fra matriklen for på den måde at motivere en bredere elevgruppe.
Nogle skoler har tilbudt deres elever en traditionel udgave af lektiecaféen, som foregår på skolens matrikel. Andre steder har man forsøgt sig med at flytte lektiehjælpen væk fra matriklen for på den måde at motivere en bredere elevgruppe.

Rapport: Resursesvage elever dropper lektiehjælp

Frivillig lektiehjælp tiltrækker de resursestærke og allerede fagligt dygtige. De mindre bemidlede holder sig derimod væk. Det viser ny Eva-rapport, som samler erfaringer fra reformforsøg på 96 skoler.

Publiceret Senest opdateret

Eva-rapport om reformforsøg

4. august udgav Danmarks Evalueringsinstitut en rapport over deerfaringer, som 96 skoler i 35 kommuner har gjort sig, da de iforåret afprøvede et eller flere elementer af den nye skolereform.Erfaringerne har udmøntet sig i en række gode råd til, hvordanreformimplementeringen kan blive en succes. I forhold til at fålektiehjælpstilbuddet til at virke, skriver Eva:

- Det kan være vanskeligt at rekruttere den brede elevgruppe tillektiecaféer. Overvej, hvordan skolen bedst kan motivere alleelever til at deltage.

- Forplejning i lektiecaféen og den faglige fordybelsestid ervigtig. Det kan både være med til at skabe nogle hyggelige rammeromkring tilbuddet og være med til at give eleverne fornyetenergi.

- Lektiecaféen bør bemandes med personale, som ved, hvad derforegår i undervisningen, og som ved, hvilke lektier eleverne harfor. Herudover skaber kendt personale tryghed for eleverne.

- Forældrene spiller en vigtig rolle for at få elever til atdeltage i lektiecaféen og den faglige fordybelsestid. Det er derforvigtigt at informere og involvere forældrene, når man skaltiltrække elever.

- Det er vigtigt at opstille nogle klare mål for den fagligefordybelsestid. Ellers bliver det uklart for eleverne, hvad måleter, og eleverne risikerer at miste motivationen.

 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et af de tre overordnede formål med den nye skolereform er ifølge lovteksten, at "folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater".

Den antagelse ser ifølge samme Eva-rapport ikke ud til at holde stik. Næsten samtlige skoler, som har udbudt lektiehjælpen, melder tilbage, at det er overordentligt svært at få de elever, som har mest brug for det, til at møde op og få faglig støtte uden for den almindelige undervisningstid.

 Find link til Eva-rapporten til højre for artiklen.

Læs mere

Eva-rapporten "Inspiration til arbejdet medskolereformen"

Powered by Labrador CMS