'Vores almene gymnasium screener alle sine 400 nye elever ved skolestart, og vi skal gerne derhen, hvor gymnasiet ikke finder nogen, som vi ikke allerede ved er ordblinde', siger Jette Nyland, læsekonsulent i Herning Kommune.
"Vores almene gymnasium screener alle sine 400 nye elever ved skolestart, og vi skal gerne derhen, hvor gymnasiet ikke finder nogen, som vi ikke allerede ved er ordblinde", siger Jette Nyland, læsekonsulent i Herning Kommune.

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Flere end 9.000 elever fra 95 af landets 98 kommuner har taget den nationale ordblindetest, siden den blev lanceret i februar sidste år. Det viser et udtræk af data, som Styrelsen for It og Læring har foretaget. Herning er en af de kommuner, som har taget testen til. Her er målet at fange alle ordblinde i 3. klasse.

Publiceret

Sådan fungererordblindetesten

Den nationale ordblindetest er en digital test, som testerelevens evne til at omsætte bogstaver til lyd og til at sættelydene sammen. Det sker ved hjælp af to typer opgaver, som beggebestår af nonsensord.

I den ene læser eleven nonsensord og skal finde det ord, derlyder som et rigtigt ord. For eksempel skal eleven skelne mellemnilmæ og næmli, hvor det sidste er rigtigt. Det er ganske vist ikkestavet korrekt, men hvis man omsætter bogstavlydene tilstandardlyde, lyder det som et rigtigt ord.

I den anden opgavetype hører eleven en række nonsensord og skalvælge den stavemåde, som svarer til udtalen af nonsensordet. Hvishan hører "obilm", skal han vælge obilm og ikke oblim.

Det tager cirka 20 minutter at gennemføre den digitale test, somautomatisk afspiller instruktionerne og i princippet erselvinstruerende. Men afhængig af elevens alder skal der være entestvejleder til stede, som sikrer, at testen foregår rigtigt, ogat eleven arbejder koncentreret med opgaverne.

Ordblindetesten er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen,Center for Læseforskning på Københavns Universitet ogSkoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet. Testen erfinansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler tiludviklingsprojekter.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helt præcist havde 9.177 elever været igennem ordblindetesten, da udtrækket blev lavet midt i november 2015. Hertil kommer 1.248 friskoleelever i 76 af landets kommuner.

Adsbøl vil have Antorini til at følge, om den nye ordblindetest bliver brugt

Udtrækket fortæller ikke, hvor mange af eleverne der har vist sig at være ordblinde, men Styrelsen for It og Læring er i gang med at analysere tallene og venter at kunne melde resultater ud for alle kommuner og uddannelsesinstitutioner i begyndelsen af marts.

Alle elever, som har fået læsehjælp, bliver testet

For at lære testen at kende har læsekonsulent Jette Nyland fra Herning Kommune været på kursus hos både Undervisningsministeriet og Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, ROAL. Efterfølgende har hun præsenteret testen for kommunens 45 læsevejledere.

Elever skal afkode nonsensord i den nye ordblindetest

Testen kan anvendes fra 3. klasse og til universitetsniveau. I Herning er man i gang med at teste alle elever, som på et tidspunkt har fået læsehjælp.

"Der kan sagtens sidde langsomme læsere i de ældste klasser, som får læst alt det, de skal, fordi de er flittige og har lært at afkode teksten. Nu afdækker vi, om deres langsomhed skyldes ordblindhed, så de kan få den nødvendige hjælp", siger Jette Nyland.

Målet er at fange eventuelt ordblinde elever, inden de begynder på en ungdomsuddannelse.

"Vores almene gymnasium screener alle sine 400 nye elever ved skolestart, og vi skal gerne derhen, hvor gymnasiet ikke finder nogen, som vi ikke allerede ved er ordblinde. Det opnår vi forhåbentlig i dette skoleår", siger Jette Nyland.

Alle ordblinde skal fanges senest i 3. klasse

Strategien betyder, at læsevejlederne på skolerne i Herning står med en arbejdspukkel i øjeblikket. De kan ganske vist teste tre elever ad gangen i de ældste klasser, men indtil 7. klasse er de nødt til at tage én ad gangen. Det skyldes, at eleven blandt andet skal svare på, om han bruger kompenserende hjælpemidler, og de yngste elever betragter ikke altid cd-ord som et hjælpemiddel, fordi alle i klassen har adgang til programmet via deres uni-login.

Den nye ordblindetest offentliggøres i dag

"Vi håber at komme over puklen, og at vi fremover fanger alle ordblinde elever i 3. klasse, så vi kan hjælpe dem så tidligt som muligt. Vi skal gerne undgå, at de bliver kede af at gå i skole, fordi de har svært ved at læse", siger læsekonsulenten.

Politisk opbakning til strategi- og handleplan

På baggrund af den nationale ordblindetest har Jette Nyland formuleret en strategi- og handleplan, som omfatter børn fra nul år og op. Planen blev godkendt af kommunens politikere i september og er blevet præsenteret for skoler og daginstitutioner.

"Jeg har været rundt og fortælle om, hvilke tegn institutionerne skal se efter helt fra vuggestuen. Man kan ret tidligt høre på et barns sprog, om det er i risiko for at falde i ordblindekategorien. Det kan for eksempel være, at en toårig laver betydeligt kortere sætningskonstruktioner end normalt i den alder, eller barnet har måske vanskeligt ved at udtale ordene", siger Jette Nyland.

Ordblindetest bliver præsenteret på gratis møder

Senere bør det vække opmærksomhed, hvis et barn har svært ved at sige rim og remser eller ikke kan gentage vrøvleord.

"Vi kan se tegn i førskolealderen, ved sprogvurderingen i 0. klasse, og hvis barnet har problemer med at læse i 1. klasse. Hvis der er tegn på ordblindhed, sætter vi allerede ind med fonologiske kurser og bogstavkurser i 0. klasse, og måske skal eleven også have et læseløft i 1. og 2. klasse", fortæller Jette Nyland.

Ordblindetesten står ikke alene

I slutningen af 2. klassen tager eleven DVO-testen, hvor han skal stave 25 non-ord, og der følges eventuelt op med et Vaks-forløb i 3. klasse. Her arbejder eleven med afkodningsstrategier. Det kræver en vis kognitiv kapacitet, så eleven skal være parat til det.

"Hvis der stadig er problemer, sætter vi ind med ordblindetesten fra marts i 3. klasse. Men vi skal have et bredere billede af eleven. Det kan være, at eleven blot er en langsom begynder, så det er nødvendigt at afdække årsagen til læseproblemet med andre delprøver. Derfor har vi inden testen lavet en kognitiv test, og vi har afdækket barnets sprog, fonologiske evner og arbejdshukommelse", siger Jette Nyland og tilføjer, at 95 procent af alle ordblinde har en dårlig arbejdshukommelse.

Testen giver læsevejlederne sikkerhed

For langt de fleste elever holder læsevejledernes fornemmelse stik, når de sidder med resultatet af en ordblindetest.

"Når vi har sagt, at en elev er på vippen, falder eleven stort set altid i testens gule zone. Men testen giver læsevejlederne en sikkerhed, fordi de ikke længere skal vurdere, om eleven har et afkodningsproblem. Nu kan de sige det med sikkerhed", siger Jette Nyland.

Læsepraktikere tager imod ny ordblindetest med både glæde og skepsis

Resultatet af testen har også stor betydning for både forældre og børn.

"De kan godt lide at få ordet ordblindhed hæftet på deres barn, for det viser, at barnet ikke er dårligt begavet. Ordblinde børn ser, at alle andre i klassen kan læse, men de kan ikke selv, og det overfører de nemt til, at så kan de heller ikke lære. Altså må de være dumme. Det får selvværdet til at dykke".

Retskrav vil ikke gøre en forskel i Herning

Hvis en elev er ordblind, får både han og forældrene tilbudt et kursus i programmet cd-ord. Desuden får han en computer med hjem og bliver oprettet som bruger på nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder, Nota.

Det bliver ikke obligatorisk for skolerne at bruge den nye ordblindetest

"Vi laver en handleplan for eleven og skønner, om det er nødvendigt med yderligere læse- og skrivekurser", fortæller Jette Nyland, der ikke indsamlet data på, hvor mange elever læsevejlederne i Herning har testet indtil nu. Derfor ved hun heller ikke, hvor mange ordblinde, de har fundet.

Elever får krav på at blive testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet

Fra skoleåret 2017/2018 får forældre et retskrav på, at de kan få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet. Det kommer ikke til at betyde det store i Herning, vurderer den kommunale læsekonsulent.

"Vi satser på at finde eleverne, inden det bliver nødvendigt for forældrene at kræve en ordblindetest", siger Jette Nyland.

Folkeskolen.dk sætter i den kommende tid fokus på den nationale ordblindetest og på undervisning af ordblinde elever.

Powered by Labrador CMS