"Vores almene gymnasium screener alle sine 400 nye elever ved skolestart, og vi skal gerne derhen, hvor gymnasiet ikke finder nogen, som vi ikke allerede ved er ordblinde", siger Jette Nyland, læsekonsulent i Herning Kommune.

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Flere end 9.000 elever fra 95 af landets 98 kommuner har taget den nationale ordblindetest, siden den blev lanceret i februar sidste år. Det viser et udtræk af data, som Styrelsen for It og Læring har foretaget. Herning er en af de kommuner, som har taget testen til. Her er målet at fange alle ordblinde i 3. klasse.

Publiceret

Sådan fungererordblindetesten

Den nationale ordblindetest er en digital test, som testerelevens evne til at omsætte bogstaver til lyd og til at sættelydene sammen. Det sker ved hjælp af to typer opgaver, som beggebestår af nonsensord.

I den ene læser eleven nonsensord og skal finde det ord, derlyder som et rigtigt ord. For eksempel skal eleven skelne mellemnilmæ og næmli, hvor det sidste er rigtigt. Det er ganske vist ikkestavet korrekt, men hvis man omsætter bogstavlydene tilstandardlyde, lyder det som et rigtigt ord.

I den anden opgavetype hører eleven en række nonsensord og skalvælge den stavemåde, som svarer til udtalen af nonsensordet. Hvishan hører "obilm", skal han vælge obilm og ikke oblim.

Det tager cirka 20 minutter at gennemføre den digitale test, somautomatisk afspiller instruktionerne og i princippet erselvinstruerende. Men afhængig af elevens alder skal der være entestvejleder til stede, som sikrer, at testen foregår rigtigt, ogat eleven arbejder koncentreret med opgaverne.

Ordblindetesten er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen,Center for Læseforskning på Københavns Universitet ogSkoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet. Testen erfinansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens midler tiludviklingsprojekter.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helt præcist havde 9.177 elever været igennem ordblindetesten, da udtrækket blev lavet midt i november 2015. Hertil kommer 1.248 friskoleelever i 76 af landets kommuner.

"Vi håber at komme over puklen, og at vi fremover fanger alle ordblinde elever i 3. klasse, så vi kan hjælpe dem så tidligt som muligt. Vi skal gerne undgå, at de bliver kede af at gå i skole, fordi de har svært ved at læse", siger læsekonsulenten.

Politisk opbakning til strategi- og handleplan

På baggrund af den nationale ordblindetest har Jette Nyland formuleret en strategi- og handleplan, som omfatter børn fra nul år og op. Planen blev godkendt af kommunens politikere i september og er blevet præsenteret for skoler og daginstitutioner.

"Jeg har været rundt og fortælle om, hvilke tegn institutionerne skal se efter helt fra vuggestuen. Man kan ret tidligt høre på et barns sprog, om det er i risiko for at falde i ordblindekategorien. Det kan for eksempel være, at en toårig laver betydeligt kortere sætningskonstruktioner end normalt i den alder, eller barnet har måske vanskeligt ved at udtale ordene", siger Jette Nyland.

"Vi laver en handleplan for eleven og skønner, om det er nødvendigt med yderligere læse- og skrivekurser", fortæller Jette Nyland, der ikke indsamlet data på, hvor mange elever læsevejlederne i Herning har testet indtil nu. Derfor ved hun heller ikke, hvor mange ordblinde, de har fundet.

Fra skoleåret 2017/2018 får forældre et retskrav på, at de kan få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet. Det kommer ikke til at betyde det store i Herning, vurderer den kommunale læsekonsulent.

"Vi satser på at finde eleverne, inden det bliver nødvendigt for forældrene at kræve en ordblindetest", siger Jette Nyland.

Folkeskolen.dk sætter i den kommende tid fokus på den nationale ordblindetest og på undervisning af ordblinde elever.

Powered by Labrador CMS