"Jeg har absolut ikke noget ønske om, at Glad Fonden ikke skal fortsætte med sine aktiviteter. Det er et af de bedste bud, jeg har set, på, hvordan man går til unge med handicap", sagde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S i Folketinget i går.

Rosenkrantz-Theil giver tilsagn om at se på Glad Fondens flexuddannelse i januar

Glad Fondens erhvervsrettede flexuddannelse, som er en overbygning til STU, står til at lukke, hvis ikke der tilføres seks millioner kroner til at et nyt hold til næste år. Undervisningsministeren vil se på sagen til januar. Hun vil dog ikke love offentlig finansiering.

Publiceret

Flexuddannelsen

  • Eleverne lærer gennem deltagelse i praksis på en virksomhed.Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i etkantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed,der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fastfaglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttetvejleder.
  • Cirka 100 elever er optaget på flexuddannelsen. De førstehold afsluttede uddannelsen i juni 2020 og efter fire måneder er toud af tre elever i job.
  • Flexuddannelsen afprøves i Aarhus, Esbjerg og København,og 110 virksomheder har stillet sig til rådighed iforsøgsuddannelsen. De 16 virksomheder som uddannelsesvirksomhederog 94 som praktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder erude at stå på egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for,at Glad Fonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge medkognitivt handicap, og de foreløbige resultater tyder på, at deunge efter to års uddannelse kan noget, virksomhederne har brugfor.
  • Uddannelsen er i forsøgsperioden støttet af Den A.P.Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der harelever indskrevet på flexuddannelsen.

Kilde: gladuddannelse.dk

Glad Fonden

Glad Fonden er en af Danmarks største socialøkonomiskevirksomheder med afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg, Kolding,Aabenraa, Vejen og Ringsted.

Det begyndte i 1999, da TV-Glad gik i luften som verdensførste tv-station for og med udviklingshæmmede. Siden har fondenudvidet med andre virksomhedsområder og arbejder med inklusion ibredere forstand gennem uddannelse og beskæftigelse.

Glad Fonden er en erhvervsdrivende fond.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Glad Fonden har siden 2013 afprøvet, hvordan en erhvervsrettet uddannelse til unge med kognitive handicap kan organiseres og tilrettelægges, så de både kan gennemføre uddannelsen og komme videre i job. Det er blevet til den toårige flexuddannelse med virksomhedsforlagt undervisning i brancher, som efterspørger arbejdskraft. Det er blandt andet indenfor detailhandel, lager, gartneri, køkken og praktiske serviceopgaver.

Fond presser på for at få erhvervsrettet overbygning til STU gjort permanent

Hidtil har uddannelsen været finansieret af fonde, men på et foretræde for Folketingets børne- og undervisningsudvalg i januar i år pegede Glad Fonden på, at uddannelsen bør gøres permanent med statslig finansiering. Det ville undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ikke umiddelbart været med til.

"Før ministeriet har haft mulighed for at vurdere Glad Fondens forsøgsuddannelse på baggrund af den evaluering, ministeriet er orienteret om vil foreligge i juni 2021, er det for tidligt at kommentere på Glad Fondens materiale om et potentiale i at forankre forsøgsuddannelsen i en statslig sammenhæng", skrev hun i at svar til børne- og undervisningsudvalget efter foretrædet.

Dur ikke at være på bagkant med evalueringen

I går fulgte uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti op på sagen med et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til Pernille Rosenkrantz-Theil.

Rosenkrantz-Theil skyder STU-overbygning til hjørne

"Hvordan vil ministeren sikre, at Glad Fondens flexuddannelse sikres videreførelse med et nyt optag i 2021, så den ikke risikerer at stoppe, før evalueringen foreligger", spurgte han i folketingssalen.

Ministeren svarede, at hun har stor kærlighed til Glad Fondens aktiviteter, og at hun vil sikre flexuddannelsen ved at give håndslag på, at hun indkalder ordførerne til et møde om uddannelsen, 'inden det er for sent'.

"Som udgangspunkt skaffer Glad Fonden selv finansierring til sine aktiviteter. Derfor er der ikke nødvendigvis behov for penge, men jeg har samme udgangspunkt for flexuddannelsen som ordføreren, nemlig at den er vigtig for de unge, vi taler om. At vi er på bagkant med evalueringen med risiko for, at Glad Fonden må lukke uddannelsen - det dur ikke. Derfor vi jeg give tilsagn om, at vi får samlet op i tide, så fonden ved, hvad den har at gøre med", svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

I tide er lige om et øjeblik

Det lyder godt, replicerede Jens Henrik Thulesen Dahl. Men hvornår er i tide?

"Det er rigtigt, at flexuddannelsen er fondsfinansieret, men ifølge Glad Fonden er der ikke nye midler på vej. Så i tide er lige om et øjeblik. Det handler om rundt regnet seks millioner kroner over tre år for at kunne køre det næste hold igennem. Vi skal i forvejen se på STU'en, og en del af det er en overbygning til uddannelsen. Derfor er det ærgerligt, hvis vi ikke sikre, at Glad Fonden kan holde flexuddannelsen i drift, indtil vi finder ud af, at den er så god en ide, at vi ikke kan undvære den. Derfor vil jeg gerne have skåret ud i pap: Hvornår har vi en løsning? Hvornår ved Glad Fonden, at den får de penge, så den kan planlægge med at køre uddannelsen videre?"

Glad Fonden skaber erhvervsrettet uddannelse til unge med kognitivt handicap

I første omgang er der behov for at afdække, om Glad fonden har brug for offentlig finansiering, svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Utrolig mange ting er blevet skubbet på grund af corona. En af dem er, at vi skal have lavet en reform af STU. Det er jeg irriteret over, for jeg vil gerne have gennemført den reform nu, men det skal ikke have den konsekvens, at Glad Fonden så også får problemer. Derfor vil jeg senest i første halvdel af januar invitere ordførerne til et møde, hvor vi ser hinanden i øjnene og bliver enige om, at vi er fælles om, at vi vil have videreført flexuddannelsen", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

STU-forhandlinger genoptages, når corona-situationen er normaliseret

Midler fra satspuljen kan være en mulighed

Også det svar gjorde Jens Henrik Thulesen Dahl glad.

"Når ministeren siger, hvad det er, der er brug for, så er det afdækket. Der er ikke fonde, som står klar med seks millioner kroner. I øjeblikket forhandles der om de midler, der er tilbage fra satspuljen, og jeg opfordrer ministeren til at tage fat i sin kollega i socialministeriet og sige, at flexuddannelsen skal med i de forhandlinger. Om pengene kommer fra det ene eller andet ministerium, er jeg og Glad Fonden ligeglade med", sagde ordføreren og tilføjede:

"Så tilsagnet om, at vi finder midler i første halvdel af januar, glæder mig"

Uden en overbygning kan STU være en blindgyde for unge med særlige behov

Tilføjelsen fik Pernille Rosenkrantz-Theil til at korrigere Jens Henrik Thulesen Dahl.

"Jeg giver ikke tilsagn om, at vi finder midler nu. For mig er det vigtigt at dykke ned i, hvilken beløbsstørrelse, der er tale om, og om Glad Fonden kan finde andre finansieringsformer. Tilsagnet er, at vi ser på det i begyndelsen af januar. Men vores intention er den samme: Jeg har absolut ikke noget ønske om, at Glad Fonden ikke skal fortsætte med sine aktiviteter. Det er et af de bedste bud, jeg har set, på, hvordan man går til unge med handicap", sagde hun.

Ministerens mål er at finde en løsning

Jens Henrik Thulesen Dahl udtrykte glæde over et klart tilsagn om, at der skal findes en løsning.

"Det indebærer i mit hoved, at hvis den løsning kræver nogle midler, så vil ministeren se på, hvordan vi finder de midler, så vi i fællesskab kan være sikre på, at Glad Fonden kan lave et ekstra optag i sommeren 2021", sagde ordføreren.

Værkstedsundervisning baner vej til en fremtid med job

Undervisningsministeren advarede mod at foregribe situationen.

"Det kan godt være, at vi står i en situation, hvor vi får behov for penge, men vi skal finde pengene et sted for at kunne bruge dem. Men vi ser på det med henblik på at finde en løsning", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.