Formanden for Læsekonsulenternes Landsforening er glad for et landsdækkende initiativ til udredning af elever med læsevanskeligheder.

Reform lægger op til national indsats overfor ord- og talblindhed

Med den nye folkeskolereform vil skoler fra 2015 blive tilbudt gratis diagnostiske test for at opdage børns ord- og talblindhed tidligere. I dag er det ikke alle kommuner, der tester børnene, og formanden for foreningen af læsekonsulenter håber på, at alle elever fremover kan få samme tilbud om støtte.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Alt for mange ordblinde og talblinde elever får ikke den nødvendige hjælp, fordi deres vanskeligheder ikke opdages i tide", står der i den netop udarbejdede skolereform. Derfor vil ministeriet udarbejde test af både ordblindhed og talblindhed, som skolerne kan bruge i indskolingen. En tidlig diagnosticering skal på den måde sikre en tidligere indsats overfor eleverne.

Landets skoler og kommuner har i dag forskellige måder at håndtere udredning af elever med læse- og talvanskeligheder, men med tilbuddet om en national test fra 2015, kan der altså være en mere ensrettet indsats på vej.  Formanden for Læsekonsulenternes Landsforening, Marianne Aaen Thorsen, ser meget positivt i en standardiseret test.

Stor forskel på om kommuner anerkender ordblindhed

"Jeg synes det er et godt tiltag med en ensartet procedure, fordi der i dag er mange forskellige måder at gribe ordblindhed an på skolerne. Forhåbentlig kan det sikre, at lige meget hvilken skole eleven går på, kan barnet få en ensartet støtte. Det er en stor fordel."

Må ikke erstatte udredning Marianne Aaen Thorsen håber, at muligheden for at kommunerne kan bruge de samme tests til eleverne, vil give en større bevidsthed om elevernes vanskeligheder blandt lærere, der arbejder med ordblinde børn. Hun understreger dog, at testen i sig selv ikke løser noget, men at det er et redskab til at kunne tilbyde eleverne den rigtige hjælp. 

"Man kan bruge testen til at finde ud af, om der i elevens læsevanskeligheder også ligger en ordblindeproblematik. Det åbner døre for eleven. Men det er vigtigt, at testen ikke kommer til at stå som en erstatning for en længere udredning."

Nye test skal identificere ordblinde blandt børn og voksne

Hun efterlyser, at testene ledsages af anvisninger, der peger fremad mod god undervisning for de udredte elever. Det kan ifølge Marianne Aaen Thorsen imødekomme det problem, at mange elever ikke er udredte, når de starter på ungdomsuddannelserne. 

"En standardiseret indsats i folkeskolen kan forhåbentlig sikre en bedre overgang fra folkeskole til gymnasium. Undersøgelser viser, at en ud af fem elever med ordblindhed starter på en ungdomsuddannelse uden at have fået afdækket deres vanskeligheder, og så står der ikke nogen hjælp klar på ungdomsuddannelsen."

Læs mere

Aftaletekst om ny folkeskolereform