Lærere skal ikke være berøringsangste, men netop udnytte lydmediets muligheder for at variere undervisning, lyder opfordringen fra Josefine Køhrsen og Helle Videbæk, der får 1.-prisen for årets bedste bachelorprojekt.
Lærere skal ikke være berøringsangste, men netop udnytte lydmediets muligheder for at variere undervisning, lyder opfordringen fra Josefine Køhrsen og Helle Videbæk, der får 1.-prisen for årets bedste bachelorprojekt.

Prisvindere: Elever har brug for lyddannelse

Modtagerne af 1.-prisen for årets bedste bachelorprojekt er to podcastentusiaster fra læreruddannelsen i Silkeborg. Ifølge de to nyuddannede lærere har eleverne en hel del at vinde ved at få skærpet deres lyttekompetencer.

Publiceret

Ét projekt - to priser

1.-prisen for årets bachelorprojekt går til Josefine Køhrsen ogHelle Videbæk, som er uddannet fra læreruddannelsen iSilkeborg.

Juryen siger om projektet: "Med afsæt i struktureredeobservationer, der følges op med elev- og lærerinterviews,undersøger Josefine Køhrsen og Helle Birkedal Videbæk, hvordanarbejde med lydfortællinger kan medvirke til elevers æstetiskeerkendelse. Med velvalgt teori og forskning diskuterer oganalyserer de deres empiri, så fundene underbygger argumentation ogkonklusioner. Et velskrevet, innovativt projekt, der formidles medoverskud".

Josefine Køhrsen og Helle Videbæk får også fagbladetFolkeskolens pris for fornem formidling.

Chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen siger omtildelingen:  "Dommerne har valgt tre bachelorprojekter, derundersøger spændende og tidsrelevante emner. De er alle sprogligtvelskrevne. Helle og Josefine fortæller, så man fornemmer, at dethar været både lærerigt og sjovt for eleverne, og at klassens lærerogså har lært noget og fået gode ideer. Vi får en god beskrivelse,som formidler nogle af de vigtige pointer - nemlig at eleverne kanfordybe sig og opleve en kropslig reaktion, når de hørerlydfortællinger. Man kan se situationerne for sig. Dét er godformidling". 

GODE PROJEKTER

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedstebachelor- og diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.Et projekt indstilles af eksaminator og censor. 

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere - finder hvert år treprojekter, der tildeles priser.

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerneog fagbladet Folkeskolen.

Det støttes af LB Forsikring, Akademisk Forlag, GyldendalUddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Josefine Køhrsen og Helle Videbæk har undersøgt brugen af lydfortællinger i undervisningen, og arbejdet med projektet har overbevist dem om, at der er gode grunde til, at elever arbejder med genren.

"Lydfortællingen inviterer til fordybelse. Det skyldes, at lydfortællingen tager den tid, den tager. Man kan ikke skimme den som med en tekst; eleverne er tvunget til at lytte. Og fordi mediet kun benytter lyd, gør det eleverne særligt aktive i deres reception, så de har ro og tid til fordybelse", siger Josefine Køhrsen.

De to nyuddannede lærere opfordrer til at lade lyd fylde langt mere i undervisningen.

"Der er meget fokus på læse- og regnekompetencer, men ikke særlig meget på lyttekompetencer. Det, synes vi, er et problem, fordi vi så afskærmer eleverne fra at få nogle store oplevelser og fra at kunne forholde sig kritisk til lyden", siger Josefine Køhrsen, der i dag er lærer på Skægkærskolen i Silkeborg Kommune.

Lyddannelse og forestillingsbilleder

I deres forsøg placerede Josefine Køhrsen og Helle Videbæk eleverne i en "lydbiograf". Her skulle eleverne selv indrette sig, som de havde lyst til, og lytte til lydfortællingerne.

Lydfortællingerne giver eleverne noget andet end andre genrer, fordi de skaber indre forestillingsbilleder, fremhæver de to prisvindere.

"Der er et gensidigt forhold mellem lyttekompetence og lydfortællinger, og hvis du skal have en reel chance for at åbne lydfortællingen, skal du have en eller anden grad af lyttekompetence, men jo mere du lytter til lydfortællinger, jo mere lyttekompetent bliver du", siger Josefine Køhrsen.

Både podcasts og lydfortællinger har for alvor vundet indpas de seneste år, derfor mener Josefine Køhrsen og Helle Videbæk, at det er vigtigt, at børnene lærer at forholde sig kritisk til lyd.

"Vi taler meget om digital dannelse, og i den forbindelse er det enormt vigtigt, at man får en eller anden form for lyddannelse", siger Helle Videbæk.

Fra de to prismodtagere lyder det dog, at det kræver en vis portion mod at arbejde med lydfortællinger, fordi det kan være svært at fornemme, om eleverne er med. Den oplevelse havde Helle Videbæk selv for nylig, da hun under sit forløb med lydfortælling på Frijsenborg Efterskole, hvor hun nu arbejder, først blev usikker og derefter blev bekræftet i elevernes usynlige engagement.

"Jeg når lige at tænke, at jeg har tabt dem, når de lægger hovedet på bordet, men så oplever jeg, at eleverne lytter aktivt, for de responderer helt vildt positivt på det, når lydfortællingen er forbi, og på en helt anden måde end de har gjort de sidste par måneder, hvor vi har arbejdet med tekst", siger Helle Birkedal Videbæk. 

Hep-hep for lydfortællingen

Hep-hep for lydfortællingen

"I projektet lader I børnene være autonome i forhold til egen krop i lydbiografen. De må sidde, ligge eller stå, som de vil. At man ikke skal kæmpe med at holde sin krop i en bestemt position - det frigør opmærksomhed, som understøtter, at der sker det, som en elev beskriver: "Man bliver sådan rigtig afslappet og tænker bare over den her historie". Hvilken lise for sjælen at man et øjeblik får lov til at forsvinde væk fra verden og ind i noget sammen. Hep-hep for lydfortællingen, der styrker børnenes forestillingsevne, så de kan være bevidste medskabere af den verden, de drømmer om", siger undervisningsforsker Louise Klinge i sin tale til prismodtagerne.

Folkeskolens formidlingspris

What do you want to do ?

Ud over 1.-prisen for projektet tildeles Helle Videbæk og Josefine Køhrsen også fagbladet Folkeskolens pris for fornem formidling.

"Vi får en god beskrivelse, som formidler nogle af de vigtige pointer - nemlig at eleverne kan fordybe sig og opleve en kropslig reaktion, når de hører lydfortællinger. Man kan se situationerne for sig. Dét er god formidling", siger chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen. 

New mail

Powered by Labrador CMS