Kristian Yilmaz er langtfra færdig med at forholde sig til pædagogiske og filosofiske teorier. Han har nemlig ikke søgt ansættelse som lærer på en skole, men er i stedet begyndt på kandidatstudiet i generel pædagogik på Dan­marks Institut for Pæda­gogik og Uddannelse i Aarhus.

Dannelses-prisvinder: Populærlitteratur kan bruges til at arbejde med dannelse

Kristian Yilmaz tildeles Lærerprofession.dk-særprisen om skolens dannelsesbidrag. I sit bachelorprojekt har han undersøgt, hvordan man kan arbejde konkret med dannelse i litteraturundervisningen.

Publiceret

ET FLOT PROJEKT MED KANT

Årets særpris, dannelsesprisen 2020, går til Kristian Yilmaz forprofessionsbachelorprojekt "Dannelse i litteraturen - at kunnestille de gode spørgsmål til eleverne". Juryen siger omprojektet:

"Understøttelse af elevernes dannelse i undervisningen kalderpå lærerens egen dannelse og vilje til at stille gode, åbnespørgsmål, der bygger på professionel dømmekraft, siger KristianYilmaz i sit projekt.

Nysgerrigt undersøger han, hvordan danskfagetslitteraturundervisning igen kan få fokus på dannelse og ikke kunarbejde med kommunikation. Et flot projekt med kant."

SÆRPRIS 2020-2022

Lærerprofession.dk uddeleri 2020-2022 en pris for et bachelorprojekt fra læreruddannelsenog/eller et pædagogisk diplomprojekt, der analyserer og diskutererskolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernesdannelse. 

Dannelse er en livslang proces, og skolen bidrager til elevernesdannelse gennem undervisning. Men hvad er dannelse, og hvordan kanog skal den foregå i en klimapresset, globaliseret,teknologifikseret og kapitalistisk verden? Og hvad skal og kan væreskolens dannelsesbidrag i en hverdag, hvor arbejdet med at opfyldeskolens formål og undervisningen i fagene presses af krav ommålstyring og ensidig fokusering på læring?

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist på sitet. Prisvinderne findesaf uafhængige dommere. Læs om formålet og se dommerkomiteen påsitet.

Særprisen sponsoreres af LB Forsikring. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan understøtter man bedst elevernes dannelse i danskfaget?  Og skal man nødvendigvis hive den tunge, klassiske litteratur frem for at arbejde med dannelse i undervisningen, eller kan populær- og børnelitteratur også være dannende?  Det har Kristian Yilmaz undersøgt i sit prisvindende professionsbachelorprojekt "Dannelse i litteraturen - at kunne stille de gode spørgsmål til eleverne", som han har lavet på læreruddannelsen i Silkeborg ved professionshøjskolen Via. 

Særpris om dannelse

Ud over priser for årets bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de tilsvarende gode diplomprojekter fra skoleområdet uddeler Lærerprofession.dk i 2020 og de næste to år en særpris for et projekt, "der analyserer og diskuterer skolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse".

"Jeg er meget beæret over prisen", siger Kristian Yilmaz. "Det har været både spændende og udfordrende at arbejde med projektet. Det sværeste har været usikkerheden ved, om det overhovedet gav mening at skrive om dannelse. I et bachelorprojekt, skal man gerne tage udgangspunkt i noget empiri, som kan bevise et eller andet, og det kan være svært at "måle" dannelse, eller "bevise", at der foregår dannelse", siger han og fortsætter:

"Flere af mine medstuderende sagde, at det var alt for svært at skrive om dannelse, fordi det nemt kan blive meget abstrakt. Dannelsesbegrebet kan jo fortolkes meget subjektivt, og det er noget, mange har en mening om". 

Derfor var det vigtigt for ham, at projektet resulterede i noget konkret, som læreren kan bruge til at arbejde med dannelse i undervisningen.

Lærere får priser for fornemme projekter

YouTube-dilemmaer

Kristian Yilmaz endte med at udarbejde en refleksionsmodel, som skal hjælpe læreren med at stille gode spørgsmål, der understøtter elevernes dannelse.  

"Det er vigtigt, at dannelse ikke kun behandles som et abstrakt filosofisk begreb, men at vi undersøger, hvordan man kan indtænke begrebet i undervisningen, for eksempel ved at læreren stiller gode spørgsmål, som får eleverne til at reflektere over etiske dilemmaer", siger han.

I projektet stiller han også spørgsmål ved, om det kun er klassisk litteratur, som kan skabe grobund for dannelse, eller om moderne populær- og børnelitteratur også kan være dannende.

"Der er en forståelse af, at det kun er finkulturelle klassikere, der kan udvide elevernes perspektiv og danne grundlag for dannelse. Jeg ville gerne undersøge, om man også kan tage udgangspunkt i børnelitteratur, som i højere grad afspejler en virkelighed, som børnene selv kender", siger han.

Derfor afprøvede han et undervisningsforløb med en 5.-klasse, hvor de læste romanen "Selfie Simon" om den knap så populære dreng Simon, som gerne vil være youtuber. De andre elever begynder at drille Simon med nogle af videoerne, og han bliver derfor i tvivl om, hvorvidt han skal slette dem. Men vennen Rasmus synes ikke, at de skal slettes, så Simon står i et dilemma.

I arbejdet med romanen skulle eleverne skrive et brev til Simon, hvor de argumenterer for fordele og ulemper ved at slette videoerne. Kristian Yilmaz har på den måde taget et didaktisk valg, hvor han indtænker en dannelsesintention i arbejdet med romanen i form af et etisk perspektiv.

"Det overraskede mig faktisk, hvor gode elever i 5. klasse er til at reflektere over etiske og moralske dilemmaer, når bare spørgsmålene er stilladserende, så de kunne forholde sig til dem", siger han.

I projektet konkluderer han også, at lærernes egen dannelse er afgørende for evnen til at stille åbne og gode spørgsmål. Det er nemlig vigtigt, at læreren på forhånd overvejer, hvilke etiske og filosofiske synspunkter, det er relevant at inddrage, og her kan hans refleksionsmodel bruges.

Fortsætter på DPU

Kristian Yilmaz er langt fra færdig med at forholde sig til pædagogiske og filosofiske teorier. I modsætning til mange af sine medstuderende har han nemlig ikke søgt ansættelse som lærer på en skole, men er i stedet begyndt på kandidatstudiet i generel pædagogik på DPU i Aarhus.

"Læreruddannelsen har meget fokus på læringsmål, og på at eleverne skal opnå bestemte kompetencer, som gør dem klar til eksamen. Jeg savner noget viden om, hvorfor vi overhovedet underviser, som vi gør - hvilke filosofiske og pædagogiske tanker ligger bag. Det håber jeg at blive klogere på gennem kandidatuddannelsen", siger han.

Bachelor: Tænk elevernes dannelse ind i undervisngen

Noget på hjerte 

New mailCopy New mailCopy