De første to netværk, som netop er kommet online, er Lærersenior og UU-vejledere.

Ni nye faglige universer på folkeskolen.dk

Underviser du i dansk som andetsprog eller på sosu-uddannelserne? Er du børnehaveklasseleder, UU-vejleder, praktiklærer eller ansat ved PPR eller PLC? Lærerstuderende eller gået på pension? I 2019 kommer der ni nye faglige netværk på folkeskolen.dk med inspiration til netop disse område.

Publiceret

Hvornår starter netværkene? 

Opstarten af de nye faglige netværk er fordelt over hele 2019,så de kan få en god start med bloggere, artikler og markedsføring.Planen er indtil videre: 

I januar: Lærersenior og UU-vejledere.

I april: Lærerstuderende ogBørnehaveklassen.

I august: PLC og Dansk som andetsprog.

I november: PPR, Praktiklærere ogSosu-undervisere.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De seneste år er der sket et boom i både antallet af indhold og læsere på fagenes undersider på folkeskolen.dk, de faglige netværk, så næsten hver anden lærer i dag finder faglig inspiration på siden.

Men hvor kan man lede efter inspiration, hvis man er ét af de mange medlemmer af Danmarks Lærerforening, som ikke underviser i for eksempel engelsk, matematik eller idræt?

 

I løbet af 2019 kommer der derfor ni nye faglige netværk på folkeskolen.dk, fortæller chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen. De ni nye netværk er: Lærersenior, UU-vejledere, Lærerstuderende, Børnehaveklassen, PLC, Dansk som andetsprog, PPR, Praktiklærere og Sosu-undervisere.

"Med et fagligt netværk får faggrupperne hvert deres eget hjørne af folkeskolen.dk - et online univers, hvor de kan følge med i det nyeste om deres område og dele erfaringer, gode ideer og holdninger til deres faglighed med hinanden og andre«, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

Debat om professionen og fagligheden

De nye faglige netværk begynder løbende i 2019 som et forsøg i to år fra hver opstartsdato - finansieret med 928.000 kroner af den såkaldte udviklingspulje i Danmarks Lærerforening. Midlerne dækker blandt andet redaktionelle artikler, webudvikling og markedsføring af de nye netværk, og indholdet redigeres efter samme armslængdeprincipper som resten af folkeskolen.dk - og er altså ikke udtryk for hverken DLF's eller de faglige foreningers holdninger.

UU-vejlederne får et fagligt netværk - bliv hørt, skriv og debatér

Lærerforeningen har valgt at give midlerne, fordi de gerne vil støtte udviklingen af de forskellige professioner, der er medlemmer af Danmarks Lærerforening, lyder det fra DLF-formand Anders Bondo Christensen:

"For at varetage medlemmernes overenskomstmæssige interesser så godt som muligt har vi oprustet kontakten til alle medlemsgruppers tillidsrepræsentanter forud for og efter overenskomstforhandlingerne. Men Danmarks Lærerforening er også professionens organisation, og det skal vi være for alle medlemsgrupper. Jeg håber, at de ni nye faglige netværk kan blive et stort aktiv, så alle medlemsgrupper oplever, at de er en del af et professionelt miljø. Og på den måde bliver netværkene også et stort aktiv for foreningen. Det er vores store ønske."

Pensionerede lærere får deres helt eget forum 

Efter forsøgsperioden skal hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening tage stilling til hvert netværk - for selv om redaktionen på Folkeskolen skriver månedlige artikler om hvert område, er formålet med de faglige netværk især at give plads til debat.

Håbet er derfor naturligvis, at de forskellige medlemsgrupper tager de nye faglige netværk til sig - både som læsere, men også ved at kommentere på indholdet, selv skrive indlæg eller blive bloggere, understreger Hanne Birgitte Jørgensen.

"Vi har set, hvor meget fagfaglig debat, der er kommet på de faglige netværk for hvert af folkeskolens fag, så vi håber naturligvis, at der vil være lige så stor interesse for at debattere fagligheden og dele viden med hinanden på de nye netværk. Det bliver et rigtig spændende projekt".