'I forhold til at lave understøttende undervisning har pædagogerne svært ved at være med fagligt, de er ikke uddannet til at undervise. Det fagfaglige fylder mere i udskolingen, og det synes nogle af pædagogerne er svært', siger Jesper Würtzen, der selv har en baggrund som lærer og skoleleder.
"I forhold til at lave understøttende undervisning har pædagogerne svært ved at være med fagligt, de er ikke uddannet til at undervise. Det fagfaglige fylder mere i udskolingen, og det synes nogle af pædagogerne er svært", siger Jesper Würtzen, der selv har en baggrund som lærer og skoleleder.

Ballerup: Flere penge til lærere i understøttende undervisning

Politikerne i Ballerup har besluttet at sætte penge af til, at der kan blive flere lærere frem for pædagoger i den understøttende undervisning. Desuden skal flere lærere uddannes til skolevejledere, så eleverne kan få mere udbytte af det timeløse fag uddannelse og job.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er en del af budgetaftalen i Ballerup, at især den understøttende undervisning skal styrkes, så det i højere grad bliver lærere og ikke pædagoger, der har ansvaret for den understøttende undervisning.

Ballerups borgmester, socialdemokraten Jesper Würtzen er glad for, at det er lykkedes at indgå en bred aftale. Han forklarer, at der er afsat 800.000 kr. til at flere lærere kan varetage den understøttende undervisning i udskolingen.

"I forhold til at lave understøttende undervisning har pædagogerne svært ved at være med fagligt, de er ikke uddannet til at undervise. Det fagfaglige fylder mere i udskolingen, og det synes nogle af pædagogerne er svært", siger Jesper Würtzen, der selv har en baggrund som lærer og skoleleder.

I aftalen hedder det blandt andet: "Det er vigtigt, at den understøttende undervisning reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag". Aftalen betyder at pædagogerne får frigjort tid til at varetage andre vigtige funktioner, for eksempel AKT-arbejde.

Skolelederne bestemmer fordelingen

Skolelederne bestemmer fordelingen

Borgemester Jesper Würtzen forestiller sig, at det i udskolingen bliver en lærer og en pædagog, der sammen står for timerne. Han understreger at der ikke bliver tale om at afskedige pædagoger. Børne- og ungeområdet er friholdt for besparelser i aftalen, dog kan der ske administrative besparelse på rådhuset.

Formand for Ballerup Lærerforening Morten Refskov glæder sig over, at flertallet af politikere ønsker at styrke den understøttende undervisning med flere lærere.

Han ser det som en generel erkendelse af, at det ikke fungerer så godt, når pædagogerne alene skal varetage den understøttende undervisning.

"Vi mener, det er et skridt i den rigtige retning. Vi mener, at al undervisning i skolen - også den understøttende undervisning - skal varetages af lærere. Vi glæder os over, at politikerne er kommet til den erkendelse, at man får det bedste resultat i den understøttende undervisning, hvis det er en lærer, der varetager undervisningen", siger Morten Refskov og tilføjer:

"Men med det budget kan man ikke revolutionere verden, så vi vil arbejde for, at der over de kommende år afsættes flere penge".               

Skolevejlederen er genopfundet

Skolevejlederen er genopfundet

En del af forliget på skoleområdet går ud på, at politikerne vil have lærere uddannet som skolevejledere som i gamle dage. De vil lægge det timeløse fag job og uddannelse foreslår politikerne placeret som led i den understøttende undervisning.

"Vi vil gerne have andelen af unge, der tager en erhvervsuddannelse op på 25 procent, hvor vi nu ligger på 18 procent. Der er jo rigtig mange, der tager en gymnasial uddannelse. Vi vil sikre, at de unge får rigtig grundig viden om, hvad de har af uddannelsesmuligheder, siger Jesper Würtzen. Problemet med uddannelsesvejledningen falder mellem mange stole, mener borgmesteren.

"Når mange har et ansvar, er der ingen, der har et ansvar. Det er ikke godt, så derfor vil vi gerne have de gode gamle skolevejledere tilbage. Derfor vil vi uddanne nogle af lærerne, så de bliver faglærere inden for job og uddannelse", siger borgmester Jesper Würtzen.

Planerne om bedre skolevejledning hilses velkommen af Ballerup Lærerforening.

"Siden reformen på vejledningsområdet har det sejlet rundt. Lærerne har hverken tid eller kvalifikationer til at vejlede ordentligt, hvilket er stærkt utilfredsstillende. Så det er godt, at vejledningen bliver en del af den understøttende undervisning og varetages af lærere, der er uddannet til opgaven. Gammel vin på nye flasker kan såmænd være helt udmærket", siger Morten Refskov.(rettet 14/11 kl. 16:34)

Powered by Labrador CMS