På læreruddannelserne holder undervisere og studerende vejret i disse uger. Mange lærerstuderende når måske ikke at få deres sidste praktikperiode.
På læreruddannelserne holder undervisere og studerende vejret i disse uger. Mange lærerstuderende når måske ikke at få deres sidste praktikperiode.

Nedlukning kan forværre lærermanglen

Læreruddannelsen er også ramt af coronanedlukningen. Professionshøjskolerne frygter, at mange studerende ikke vil kunne gøre deres studie færdigt i tide til, at de vil kunne starte i et lærerjob til august.

Publiceret

SÅDAN RAMMER CORONALÆRERUDDANNELSEN

Det er ikke kun de lærerstuderendes praktik, der bliver ramt afnedlukningen. Al undervisning foregår ligesom i folkeskolen pånettet. Modsat i folkeskolen er der imidlertid gode erfaringer pålæreruddannelsen med fjernundervisning, da man har mange erfaringerfra den netbaserede læreruddannelse.

Hvis nedlukningen af uddannelsesinstitutioner bliver kort,fortsætter al undervisningen med fokus på teori. På sigt kan depraktiske fag som idræt, musik, billedkunst, madkundskab oghåndværk og design derfor blive meget påvirket, da man ikke kanlave en række aktiviteter og praktiske øvelser.

Lærerstuderende, der skriver bacheloropgave, er desuden hæmmetaf, at de offentlige biblioteker og bibliotekerne på uddannelserneer lukkede. Det kan skabe problemer med at skaffe relevantlitteratur. De studerende er desuden udfordret af, at det frabedesat mødes fysisk, selv om de eksempelvis skriver bachelor sammeneller skal forberede sig på en gruppe.

FOLKESKOLEN UNDER CORONAKRISEN

Som så mange andre arbejdspladserhar Folkeskolen og folkeskolen.dk lukketkontoret, og redaktionens medarbejdere arbejder hjemmefra.

Den kommende tid kan vi derfor ikke, som vi plejer, besøgeskoler eller deltage i konferencer. Men vi fortsætter med at skriveartikler på print og net - for at holde læserne opdateret omcoronaepidemiens konsekvenser for folkeskolen og undervisningen, også vil vi selvfølgelig som altid bringe artikler om alt det, derstadig rører sig i skoleverdenen.

Ved redaktionens slutning af dette blad, torsdag den 19. marts,var det endnu ukendt, om regeringens nedlukning af landets skolerog øvrige uddannelsesinstitutioner vil fortsætte ud over de førstudmeldte to uger.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

OBS. Denne artikel er produceret til det fysiske blad, der gik i trykken torsdag i sidste uge. Siden har det vist sig, at alle 4. års studerende færdiggøre deres praktik, selvom det har givet en del udfordringer i en periode, hvor de ikke kan være sammen med elever. Meldingen fra læreruddannelsen er, at de 4. studerendes prøver vil blive prioriteret højest i denne tid, og forhåbningen er, at alle undgår en forlængelse af deres studie. Til gengæld kan 1., 2. og 3. års studerende risikere, at nogle af deres prøver bliver skudt til efter sommerferien. 

Hvert år spytter læreruddannelsen knap 2.000 nyuddannede lærere ud. Men sådan bliver det måske ikke i år Fortsætter karantænen i mange uger, kan det blive mere end svært at nå at gøre studiet færdigt for fjerdeårsstuderende. Det vil betyde, at de ikke kan kalde sig færdiguddannede og begynde at arbejde som lærer til skolestart efter sommerferien.

Derfor krydser formand for ledernetværket for læreruddannelsen Elsebeth Jensen i den grad fingre for, at de inden længe igen må åbne dørene for de studerende.

»Nedlukningen skal ikke vare meget mere end en måned, før det bliver rigtig vanskeligt at få de studerende færdige. Vi har mulighed for at rykke eksempelvis undervisning, prøver og praktik til august for første-, anden- og tredjeårsstuderende, men ikke fjerdeårsstuderende. For de skal jo helst ud i skolen«, siger hun.

»De studerende på 4. årgang hos os mangler de sidste to af deres seks ugers praktik«, fortæller institutchef for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskolen Lis Madsen.

Hun anbefaler, at de studerende fortsætter deres praktikperiode, hvis det på nogen måde er muligt for deres praktikskoler at inkludere dem i den igangværende fjernundervisning.

»Jeg tror helt sikkert, at de studerende kan få god læring ud af at opleve, hvordan man håndterer sådan en krisesituation. Men det giver selvfølgelig ikke mening for dem, der slet ikke er gået i gang med deres praktikperiode endnu, som det er tilfældet for vores tredjeårsstuderende«, siger Lis Madsen.

Studerende: Suspendér praktikken

Men det er ikke en anbefaling, de lærerstuderendes organisation, Lærerstuderendes Landskreds (LL), støtter, lyder det fra forperson Rasmus Holme Nielsen. Han fortæller, at han har hørt om lærerstuderende, der har fået til opgave at observere nødpasningen, der fysisk foregår ude på skolerne.

»Så skal vi sidde og observere en lærer, der nødpasser fire-fem børn. Det kan vi ikke rigtigt se en god grund til«, siger han.

I stedet mener Lærerstuderendes Landskreds, at al praktik bør suspenderes, og så skal første-, anden- og tredjeårsstuderende have den praktik, de er gået glip af, på et andet tidspunkt. Men praktikeksamen bør for de fleste studerende som planlagt ligge inden sommerferien, så de kommende lærere har praktikken nogenlunde frisk i erindringen.

»Vi arbejder tæt med ministeriet om at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvilke dispensationer der kan gives. Vores udgangspunkt vil være, at hvis man har gennemført over halvdelen af sin praktikperiode, så skal man have mulighed for at gå til eksamen på baggrund af den halvfærdige praktikperiode«.

Rasmus Holme Nielsen peger samtidig på, at der kan blive behov for endnu flere dispensationer til fjerdeårsstuderende.

»Det er vigtigt, at der bliver givet de nødvendige dispensationer i forhold til eksamener, og hvor meget undervisning man skal have haft for at kunne gå til eksamen«, siger han og tilføjer, at det kan betyde, at man går på kompromis med, hvor godt rustede de kommende lærere kan nå at blive.

»Vi skal virkelig forsøge at undgå at ende i en situation med en hel årgang, der ikke kan blive færdige og derved ikke kan søge job per 1. august. Og tænk på, hvad det kommer til at betyde for antallet af lærere i folkeskolen, når vi i forvejen ved, at der er lærermangel«, siger han.

Powered by Labrador CMS