"Jeg kan se, at man fx på Frederiksberg har man skudt afleveringsfristen med 19 dage, og deres prøve lå i forvejen meget sent. Det virker underligt, at de skal have bedre forhold end os", siger de lærerstuderendes lokale forperson på Vias læreruddannelser i Skive og Nørre Nissum Anja Skov.

Lærerstuderende har fået udskudt deres bachelorafleveringer: Men det skaber nye problemer

På mange af landets læreruddannelser har corona-nedlukningen ført til, at uddannelserne har forlænget afleveringsfristen for de studerendes bacheloropgaver. Nogle steder giver det dog nye problemer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På to af landets 15 læreruddannelser skulle det sidste punktum i bacheloropgaven have været sat og hele opgaven afleveret i fredags.

Men på grund af den nuværende nedlukning af videregående uddannelser og biblioteker har ledelserne på flere af læreruddannelserne valgt at give de studerende muligheden for at aflevere senere.

Men selvom det overordnet glæder de lærerstuderende, så har det enkelte steder givet anledning til nye udfordringer. For nogle steder ligger den nye afleveringsfrist nemlig oven i afleveringsfristen for det undervisningsfag, de afslutter. 

Lærerstuderende i nødråb: Udskyd afleveringsfristen for vores bacheloropgaver

Sådan er det eksempelvis på professionshøjskolen UCN's to læreruddannelser i Aalborg og Hjørring. Her skulle de studerende have afleveret deres opgave i fredags. Men nu kan de vente med at aflevere midt maj. 

"Til at starte med var vi rigtigt glade for, at vi fik datoen rykket. Men så var der en af de 4.-årsstuderende, der bagefter fortalte, at afleveringen nu ligger oven i en anden stor opgave. Det stresser dem rigtigt meget, fordi det er svært at overskue to så store afleveringer på en gang", fortæller de lærerstuderendes forperson på UC Nordjylland Caroline Zimmer, der selv er i gang med sit første år på lærerstudiet. 

Har ikke fået nogen begrundelse 

Hun fortæller, at hun har skrevet til studieledelsen i håbet om at få rykket datoen for en af de to afleveringer, så de ikke lægger oven i hinanden. 

"Først fik vi et svar om, at det ikke kunne lade sig gøre, uden vi dog fik nogen begrundelser. Og når jeg efterfølgende har skrevet til dem, har jeg ikke fået noget svar", siger hun og fortæller, at de 4.-årsstuderende har været meget udfordrede af, at de ikke har kunnet benytte bibliotekerne, ikke har kunnet indsamle empiri som planlagt, og at det har været udfordrende at arbejde sammen i grupper i denne tid. 

Her er alt, du skal vide om at skrive bachelor - i alle fag

UCN: Planlægger ud fra helhedsvurdering 

Overfor folkeskolen.dk forklarer uddannelseschef på UCN's læreruddannelser Peter Larsen, at udfordringen ligger i, at læreruddannelsen i forvejen har et stort antal afleveringsfrister. 

"Jeg kan sagtens forstå, at der er studerende, der er frustrerede og bekymrede og gerne havde set, at flere afleveringsfrister blev flyttet. Læreruddannelsen planlægger ud fra en helhedsbetragtning at afvikle semestrets prøver med de allerede udmeldte afleveringsfrister og som beskrevet i læreruddannelsens studieordning. Det gælder såvel Pædagogik og lærerfaglighedL, undervisningsfag som bachelorprojekt", fortæller han. 

Studerende: Vi stilles dårligere

På Vias læreruddannelser i Skive og Nørre Nissum skulle de 4. årsstuderende have afleveret i dag. Men også her udfordrer den nye dato de studerende, fordi den ligger oven i andre store afleveringer, fortæller de lærerstuderendes lokale forperson Anja Skov.

Læreruddannelsen gør klar til en hulens masse prøver over Skype

Hun undrer sig samtidig over, at dem, der læser til lærere på Københavns Professionshøjskole, til sammenligning først skal aflevere først i juni.

"Jeg kan se, at man fx på Frederiksberg har man skudt afleveringsfristen med 19 dage, og deres prøve lå i forvejen meget sent. Det virker underligt, at de skal have bedre forhold end os. Vi har ikke fået nogen begrundelse, og det undrer mig virkelig. Jeg forestiller mig, at man gerne vil have så gode bacheloropgaver og dygtige kommende lærere som muligt, så derfor undrer det mig, at vi skal stilles dårligere", siger hun.

Via skal afholde 5.000 prøver

Uddannelsesleder for de lærerstuderende i Skive og Nørre Nissum Henrik Lundsted Nielsen er dog ikke enig i de studerendes bekymringer. 

"Vi har forlænget afleveringsfristen efter ønske fra de studerende. Hvis de synes, at det er svært, at den nu ligger oven i en anden aflevering, står det dem frit for at aflevere en af opgaverne før", siger han.

Læreruddannelsen oplevede en fremgang på sølle fem studerende

Fra nu og hen til sommerferien skal Via i alt afholde omkring 5.000 eksamener på deres læreruddannelser, og derudover holder Via fra i dag et stort antal virtuelle optagelsessamtale for dem, der har søgt ind på læreruddannelsen via kvote 2. 

"De studerende har kendt til afleveringsfristen meget længe. Og resten er i forhold til den lokale prøveplanlægning, og den er jo fuldstændig forskellig fra uddannelsessted til uddannelsessted", siger Henrik Lundsted Nielsen.

Ucn: Tager højde for situationen i bedømmelsen

Uddannelseschef på UCN's læreruddannelser Peter Larsen mener heller ikke, at de studerende har grund til at bekymre sig over, at der er nogle studerende andre steder i landet, der skal aflevere senere. 

"De forskellige læreruddannelser har historisk set altid haft forskellige frister grundet mange forskellige forhold", siger han.

Lærerstuderende varsler markant kursskifte: Åbner op for et ja til en femårig uddannelse

Ifølge Peter Larsen vil undervisere og censorer også været indstillet på, at de studerende har haft nogle andre vilkår for deres opgaver end normalt. 

"Det er en helt ekstraordinær situation, som vi står i, og det er vores undervisere og censorerne også fuldt ud bevidste om, når de skal bedømme de studerende. Derfor vil der blive taget højde for, at der er andre vilkår i denne særlige situation f.eks. i forhold til deres muligheder for at indhente empiri til projekter og anvendelse af bog-litteratur i denne tid, hvor vores biblioteker har været lukket ned. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at vi stiller færre krav til de studerende. Vi forventer fortsat høj kvalitet, fx i forhold til deres analyser og refleksioner over sammenhængen mellem teori og praksis", siger han og tilføjer, at de lærerstuderende fra i fredags igen har fået mulighed for at reservere bøger på UCN's bibliotek.