Odense vil spare 26 millioner kroner om året på længere skoledag

Odense Kommune vil styrke elevfagligheden og indføre længere skoledage i indskolingen på kommunens skoler. Visionen, som på sigt skal spare kommunen for 26 millioner kroner om året, skal i høj grad finansieres af lærere, pædagoger og forældre.

Publiceret

Skoleledere anlægger sag mod OdenseKommune

Sammen med Lærernes Centralorganisation har Skolelederforeningenanlagt en voldgiftssag mod KL og Odense Kommune om lederstillingerpå fem skoler i Odense Kommune. Lederne, der er pædagoguddannede ogansat som afdelingsledere for indskoling og skolefritidsordning, eralle ansat på BUPL-overenskomst.

Skolelederforeningens overenskomst er en funktionsoverenskomst,der dækker lederstillinger i folkeskolen, uafhængig af hvilkenuddannelse de pågældende ledere har.

Sagen, som kan danne præcedens, forventes afgjort indensommerferien, oplyser Skolelederforeningen.

Sådan sparer Odense 26 millionerkroner

Ifølge Odense Kommunes beregninger vil Den sammenhængendeskoledag fra august 2015 kunne spare godt 26 millioner kroner omåret på skoleområdet, primært via mindre udgifter tilspecialtilbud.

Inden da vil kommunen finde 49 millioner kroner gennem blandtandet en ny lærerarbejdstidsaftale, færre pædagogtimer iskolefritidsordningerne og effektiviseringer i ledelsen. Disse 49millioner skal blandt andet finansiere flere timer til eleverne,kompetenceudvikling til lærerne og styrkelse af it. En mindre delaf pengene skal være fundet allerede i august i år, men det præcisebeløb er fortroligt, så længe de lokale arbejdstidsforhandlingermed lærerne ikke er afsluttet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Odense Kommune vil efter sommerferien indføre »sammenhængende skoledag« med seks timers daglig skolegang for indskolingseleverne i samtlige kommunens folkeskoler.

Tiltaget skal styrke fagligheden og sikre, at flere elever fremover inkluderes i stedet for at blive visiteret til specialtilbud. På den måde forventer kommunen at kunne spare 26 millioner kroner om året på skoleområdet fra august 2015.

For at projektet kan realiseres, kræver det dog, at kommunen først flytter rundt på 49 millioner kroner.

»Vi har selvfølgelig en vægtning af, hvor meget lærernes arbejdstidsaftale og pædagogtimer i skolefritidsordningen skal skabe. Men jeg kan ikke oplyse, hvordan den vægtning er, for vi sidder i et forhandlingsrum i forhold til lærernes arbejdstidsaftale«, siger han.

Poul Anthoniussen vurderer ikke, at overenskomstforhandlingerne mellem KL og DLF kommer til at påvirke de lokale forhandlinger.

»Vi bliver færdige med at forhandle her i Odense, før de gør centralt. Jeg tror, vi er færdige engang i februar. Det skal vi være, for Den sammenhængende skoledag skal være implementeret på skolerne allerede i august«, siger han.

»Smart indpakkede besparelser«

Hos Odense Lærerforening, som forhandler om arbejdstiden med Odense Kommune, savner formand Anne-Mette Kæseler Jensen mere specifikke udmeldinger om både indhold og økonomi fra kommunens side.

Powered by Labrador CMS