"Vi bruger værkstederne på vores nye grønne linje som øvebane til, at vores elever kan komme i beskæftigelse", siger lærer og praktikvejleder Jakob Mærsk fra Lyngåskolen i Aarhus.

Uddannelsesmesser insisterer på at vise mangfoldigheden af STU-tilbud

Selv om mange kommuner undlader at give unge mulighed for at vælge mellem flere STU-tilbud, fortsætter arrangører af uddannelsesmesser med at vise, at der findes mangfoldige retninger. Et kommunalt tilbud i Aarhus mærker den stigende konkurrence.

Publiceret

Specialkompasset

Messen i Roskilde foregår i kongrescentret onsdag og torsdag inæste uge.

Ud over stande med mulighed for en snak om uddannelse og fremtidkan udskolingseleverne høre et oplæg om ungdomsliv med diagnoser.Foredragsholderen Jamil Farah Mehdi fra Mind Mover fortæller sinegen historie om, hvordan han vandt kampen mod angst, facade ogmanglende tro på livet, og Mathilde Lusty Sørensen fra bloggen 'MitLiv med Angst og Autisme' fortæller åbent om sine diagnoser oguddannelseserfaringer.

Sammenslutningen af unge med handicap (SUMH) og Center forDigital Dannelse bidrager med et oplæg om online trivsel ogsikkerhed blandt unge med kognitive funktionsnedsættelser. Her kanlærere og andre fagpersoner høre, hvordan de kan støtte unge ideres online oplevelser, også selv om de ikke selv er superbrugereaf online medier.

Bag Specialkompasset står flere end 70 institutioner, skoler ogorganisationer, heriblandt STU-foreningen Consentio, Ligeværd,Sammenslutningen af Unge med Handicap, Søskendeforeningen ogAutisme Ungdom.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter et års corona-pause er uddannelsesmesserne for unge med særlige behov tilbage. I går holdt Foreningsfællesskabet Ligeværd messe i Kolding, og i dag foregår messen i Aarhus. I næste uge supplerer en række organisationer med messen i Roskilde. I 2019 tiltrak messen flere end 3.000 besøgende.

Messerne hjælper først og fremmest udskolingselever med særlige behov med at afklare, hvilken STU de ønsker at tage efter grundskolen, men messerne er også et politisk statement, lyder det fra Esben Kullberg, direktør i Ligeværd.

"Ved at vise mangfoldigheden af STU-muligheder sætter vi os op mod den modstand, unge oplever i mange kommuner, fordi kommunen kun visiterer til et eller to tilbud. Forvaltninger siger ligefrem til specialskoler og specialefterskoler, at de ikke må tage deres elever med til vores messer, fordi eleverne ikke får mulighed for at vælge uddannelse".

Børn af resursesvage forældre kommer i det offentlige

Børn af resursesvage forældre kommer i det offentlige

Lyngåskolen det eneste kommunale tilbud, som har en stand på Ligeværds messe i Aarhus. Her genkender lærer Kasper Mortensen ikke billedet af, at elever med særlige behov ikke får valgmuligheder.

"Vi kan mærke, at der er kommet øget konkurrence. Hvor vi plejer at have 30 elever på vores linjer, ligger vi nu på 22-23 stykker. Samtidig er det primært elever med svære handicap, vi får. Tidligere havde vi en bred vifte af elever, men nu vælger de bedst velfungerende andre tilbud", siger Kasper Mortensen.

Unge skal visiteres til en STU, som passer til deres behov, mener Marie Louise Gamborg. Hun er ergoterapeut på STU M, som er Lyngåskolens spor for elever med multiple handicap. Men hun efterlyser mere lige vilkår mellem private og kommunale udbydere.

"Resursestærke forældre kan bedre vælge for deres barn, og så kommer børn af mindre resursestærke forældre i det offentlige. Det er en uheldig niveauopdeling", siger hun.  

Det er nødvendigt for Lyngåskolen at være med på uddannelsesmessen, understreger Kasper Mortensen.

"Vi har ikke andre muligheder for at få indflydelse på, hvem der søger uddannelse hos os. Private tilbud markedsfører sig med smarte hjemmesider, hvor vi skal følge kommunens retningslinjer", siger han.

Det betyder, at Lyngåskolen har en hjemmeside, som udelukkende består af tekst.

"Det er ikke tekst, som får unge til at vælge os. Unge søger også på de sociale medier, og der må vi heller ikke være", sukker Marie Louise Gamborg.

E-sport og grøn linje skal tiltrække velfungerende elever

E-sport og grøn linje skal tiltrække velfungerende elever

I et forsøg på at tiltrække velfungerende elever har Lyngåskolen oprettet to nye linjer for elever med autisme. Den ene er i e-sport, mens den anden er rettet mod unge, som vil arbejde inden for køkkendrift eller med gartneropgaver.

"Som medarbejdere får vi meget ud af at stå her på messen og høre, hvad de unge og deres forældre efterspørger. Det er for eksempel at lære sociale kompetencer gennem e-sport og gaming", siger Kasper Mortensen.

Den grønne linje er en direkte konsekvens af efterspørgslen, fortæller Jakob Mærsk, som er lærer og praktikvejleder på linjen, der så dagens lys med 21 elever i august. Linjen har gartneriværksted, køkkenværksted og digitalt værksted og anvender desuden aktiviteter som mountainbike, kanosejlads, vandreture, fiskeri og metaldetektorer til at styrke elevernes personlige, sociale og praktiske færdigheder.

"Vi bruger værkstederne som øvebane til, at vores elever kan komme i beskæftigelse. For eksempel lærer de om hygiejne i kantinen, og i gartneriet lærer de at passe planter og måske at køre traktor", siger Jakob Mærsk fra Lyngåskolens stand på messen i Aarhus.

Du kan læse mere om Specialkompasset i Roskilde i næste uge.

Powered by Labrador CMS