Eleverne på flexuddannelsen undervises i 25 timer om ugen i virksomhederne, hvor der er en faglærer på.
Eleverne på flexuddannelsen undervises i 25 timer om ugen i virksomhederne, hvor der er en faglærer på.

Rosenkrantz-Theil skyder STU-overbygning til hjørne

Glad Fonden har succes med en toårig flexuddannelse til unge fra STU. Forsøget udløber til næste forår, og det haster med at gøre uddannelsen permanent, mener fonden. Ikke desto mindre vil undervisningsministeren afvente en endelig evaluering i 2021.

Publiceret

Flexuddannelsen

Den toårige flexuddannelse med virksomhedsforlagt undervisningforegår i brancher, som efterspørger arbejdskraft. Det er blandtandet indenfor detailhandel, lager, gartneri, køkken og praktiskeserviceopgaver.

Målgruppen er unge med kognitive handicap, som vurderes at kunneprofitere af uddannelsen og derefter få et fleksjob. Det er dengruppe, som i dag henvises til jobcentret efter afsluttet STU.

Glad Fonden har udviklet uddannelsen sammen med fagfolk frabrancherne og i dialog med erhvervsskoler. Den foregår i samarbejdemed virksomheder og Esbjerg, Aarhus og Københavns Kommuner.Derudover har Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Tårnby og Gentofte elevermed i projektet.

Eleverne undervises i 25 timer om ugen i virksomhederne, hvorder er en faglærer på.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Glad Fonden havde for en måned siden foretræde for Folketingets børne- og undervisningsudvalg for at præsentere sin toårige erhvervsrettede flexuddannelse med virksomhedsforlagt undervisning for unge, som har taget en STU.

I oplægget pegede fonden på, at der bør afsættes statslig medfinansiering til et optag på forsøgsuddannelsen til august i år, indtil en politisk beslutning om en permanent uddannelse kan implementeres fra august 2022. På den måde vil fonden kunne opretholde det samarbejde, den har opbygget med kommuner og virksomheder.

"Glad Fondens forsøgsuddannelse kan være med til at give denne mulighed", tilføjer hun, inden hun drypper malurt i bærgeret.

Det er ikke lykkedes Mikkel Holmbäck at få Pernille Rosenkrantz i tale, så han kender ikke hendes bevæggrunde for at udskyde beslutningen.

"Vi har så meget dokumentation på, at det vil være en samfundsmæssig gevinst at gøre uddannelsen permanent, men det er som om, at ministeren har en målfast kalender, som hun holder fast i. Imens vokser bunken af unge, som kan profitere af uddannelsen, med 400-500 om året", siger Mikkel Holmbäck.

De andre partiers uddannelsespolitiske ordførere er positive

De andre partiers uddannelsespolitiske ordførere er positive

Glad Fonden prøver at søge støtte hos fonde til at køre flexuddannelsen videre, indtil der foreligger en politisk beslutning, men ingen er vendt positivt tilbage.

"Det bliver svært at opnå støtte, for hvor længe skal et forsøgsprojekt være et forsøg? Når vi har gode resultater, er det næste en politisk behandling", siger Mikkel Holmbäck.

"Disse drøftelser fortsætter i de kommende måneder med det udgangspunkt, at der blandt partierne er enighed om, at forholdene for unge i målgruppen for STU skal forbedres", skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sit svar til børne- og undervisningsudvalget.

Du kan læse ministerens svar via dette link:

Læs mere

Ministerens svar

Powered by Labrador CMS