Ordblind/læsesvag
0   5

Kommune sender samtlige lærere på kursus om ordblindhed

Som et led i sin ordblindestrategi har Varde Kommune givet alle sine lærere et kursus i, hvordan de ved hjælp af læse-skriveteknologi kan inkludere ordblinde elever i deres undervisning. For mindst en lærer bød tretimerskurset på en ahaoplevelse.

Skolerne skulle helst sige ja, da Varde Kommune tilbød dem en temaeftermiddag under overskriften Ordblindhed, inklusion og læse-skriveteknologi. Og skolerne slog til, så nu har samtlige lærere i kommunen været på et tretimers kursus målrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning.

Alle temadagene er afholdt lokalt på skolerne, og med en enkelt undtagelse har de haft konsulenter fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus som undervisere. Undtagelsen valgte en anden oplægsholder.

Artiklen fortsætter under banneret

"Lærere, pædagoger og skoleledere er blevet opdateret på arbejdet med inklusion af elever i ordblindevanskeligheder. Det er sket gennem kendskab til ordblindhed og sekundære opståede vanskeligheder, læse-skriveteknologi og didaktik og læringsstrategier i tilknytning til teknologierne", fortæller læsekonsulent Tina Sottrup-Jensen.

Indholdet på temadagene

  • Primære og sekundære vanskeligheder for elever i ordblindevanskeligheder
  • Psykologiske forudsætninger, selvværd og motivation
  • Læse-skriveteknologi - værktøjer, didaktik og stilladsering
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af inkluderende undervisning
  • Lærerens mulighed for at understøtte udviklingen af selvstændige læringsstrategier
  • Strategisk anvendelse af læse-skriveteknologi

Temaeftermiddagene giver lærerne en fælles grundlæggende viden på området, som afsæt for det videre arbejde på skolerne.

"Skolerne udarbejder handleplaner for deres ordblindeindsats med afsæt i den kommunale strategi og har mulighed for at uddanne ordblindelærere og samarbejde med VIA University", siger læsekonsulenten.

Eleverne kan have to dokumenter åbne på samme tid

Henriette Uhre underviser i matematik og naturteknik på mellemtrinet på Lykkesgårdskolen i Varde, Hun har lært flere ting på kurset.

"Jeg har fået at vide, at det er vigtigt, at eleverne bliver sat ind i, hvordan de henter lærebøger hos Nota, og at Nota har bogsystemer i alle fag. Det vidste jeg ikke", siger hun.

Henriette Uhre har haft vanskeligt ved at se, at det gavner eleverne, at de skal hente deres lærebog i matematik frem på deres computer, når de skal skrive i et hæfte ved siden af.

"Det tager lang tid at arbejde på den måde, men nu har jeg lært, at der findes en funktion, så de kan have to dokumenter åbne på samme tid. Så kan de have bogen i det ene dokument, så de kan få læst opgaverne op og løse dem i det andet. Det er ret smart, for så skal de ikke selv skrive en hel masse, fordi de kan kopiere opgaveteksten fra bogen over i Word. Det betyder, at de kan koncentrere sig om at regne opgaven", siger hun.

Følelser spiller ind på brugen af læse-skriveteknologi

Naturteknik indeholder mange fagord, som kan være vanskelige at forstå, så også her fik Henriette Uhre råd med på vejen.

"Vi fik anbefalet at sige til eleverne, at de skal få læst teksten op og strege de ord over, som de ikke forstår. Men mange elever tager ikke computeren frem i naturteknik, fordi vi tit laver en aktivitet efter at have læst i bogen. Derfor prøver de at læse i den fysiske bog, eller de spørger nogle af de andre, hvad der står i teksten", fortæller Henriette Uhre.

Hun har ikke fundet en løsning på, hvordan hun får sine ordblinde elever til at finde bogen i naturteknik frem på deres computer.

Vardes ordblindestrategi

Ordblindestrategien i Varde skal sikre ensartethed på tværs af kommunens skoler ved at samle de bedste erfaringer fra praksis og nyeste forskning på området, så den enkelte elev sikres den bedst mulige støtte.

Det overordnede mål for strategien er 'at elever med ordblindeproblematikker udvikler funktionel læsning og skrivning ved brug af læse-skriveteknologi og derved oplever at kunne deltage og tilegne sig alderssvarende viden i skolens forskellige fag uden at ordblindheden udgør en barriere'.

Der er uddannede læsevejledere på alle kommunens skoler. I efteråret 2017 gennemgik de fleste af dem et fælleskommunalt efteruddannelsesforløb med særligt fokus på undervisning af elever i ordblindevanskeligheder og brug af kvalificerende læse-skriveteknologi i samarbejde med VIA University og Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Der er etableret netværk for læsevejlederne med fire årlige møder og et digitalt forum for sparring. Netværket er med til at sikre, at der løbende sker en udveksling af viden og praksis på tværs af skolerne. På den måde understøttes muligheder for kompetenceudvikling, sparring og videndeling. Kommunens læsekonsulent er tovholder for netværket.

Kilde: vardekommune.dk

"De er nødt til at forstå, at computeren er deres bog, men der er også følelser i spil. På mellemtrinet går eleverne meget op i, hvad kammeraterne siger og gør, så nogle føler sig anderledes, hvis de skal finde computeren frem. Det er man nødt til at acceptere", siger Henriette Uhre.

En anden udfordring er at sætte eleverne ind i de teknologiske muligheder.

"Med 27 elever kan jeg ikke nå at sætte tre-fire elever ind i et system, samtidig med at jeg skal sørge for resten af klassen. Derfor ville det være rart, hvis eleverne kunne få et kursus hos vores læsevejleder, så de kan bruge funktionerne i alle fag og får rutine i at åbne Nota, bruge AppWriter og kopiere fra et format til et andet", siger Henriette Uhre.

Lærerne får et hands on-kursus i teknologiske hjælpemidler

Drømmescenariet er, at lærerne kan sige "Du skal bare gør sådan og sådan", når en elev har brug for hjælp til at udnytte sine læse-skriveteknologi.

Det fortæller Britta Pedersen, som er læsevejleder på Lykkesgårdskolen. Skolen tæller 40 ordblinde elever blandt sinde 425 elever i almendelen.

"Vi er så heldige, at alle elever i Varde Kommune har en computer, og vi også programmer til vores ordblinde elever. Men lærerne har ikke tid til at øve sig i programmerne til hverdag, og nogle er måske også it-forskrækkede. Så når eleverne går på juleferie, afholder vi en dag for alle lærere og skolepædagoger, så de ved, hvordan man slår AppWriter til og får programmet til at læse op, hjælpe med stavning eller skifte til engelsk eller tysk", fortæller læsevejleder Britta Pedersen fra Lykkesgårdskolen.

Lærerne kan få læsevejlederen med i klassen

Lærerne er ikke på helt bar bund i dag. De kan slå op i en guide til eleverne om it-udstyret med billeder og meget lidt tekst, og medmindre Britta Pedersen er ved at teste en elev, kan de sende elever forbi hende. Så hjælper hun eleven med få udstyret til at fungere.

Lærerne skal huske, at de har den mulighed, og hvis jeg ikke er her, kan de skrive en besked til mig om, at de har en elev, som har brug for hjælp. De kan også booke mig til at komme med i klassen. Så viser jeg eleven, hvordan hun bruger it-udstyret, og når hun har løst en opgave med det, viser hun læreren, hvordan hun har båret sig ad", fortæller Britta Pedersen.

Skolen har også superbrugere til AppWriter blandt eleverne.

"Deres navne står på min dør, så andre ordblinde elever kan se, hvem de kan få hjælp af", siger læsevejlederen.

Matematiklærer læser opgaverne op i en god mening, men…

At samtlige lærere har deltaget i et eftermiddagskursus om ordblindhed betyder, at alle er klar over, at det er en varig funktionsnedsættelse.

National ordblindeuge

Denne uge er national ordblindeuge i Danmark. Det betyder, at der finder en række lokale arrangementer sted i ugens løb, som sætter fokus på ordblindhed ud fra forskellige vinkler. Du kan se, hvad der sker i din region på ordblinduge40.dk, som Nota, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet står bag.

"Nu ved lærerne, at ordblindhed ikke bare kan fikses på tre måneder, men at eleverne kan meget med de rigtige hjælpemidler. Selv om det er vigtigt, at ordblinde træner deres læsning og skrivning, skal vi sørge for, at de kan få læst op, når de sidder med en tekst, de ikke selv kan læse", siger Britta Pedersen.

En matematiklærer fik en ahaoplevelse på kurset, som illustrerer, hvor vigtigt det er, at eleverne kan få læst op.

"Da en oplægsholder fortalte, at eleverne kan få læst matematikbogen op af sin computer, udbrød en af vores matematiklærere, at han da læser op for sine ordblinde elever. Han gør det i en god mening, men eleverne bliver ved med at være ordblinde, og derfor skal de lære at klare sig selv. De har ikke deres lærer med sig i resten af livet, så jo mere de kan selv, jo bedre går det dem på den lange bane", siger Britta Pedersen.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.563 andre er allerede tilmeldt