Ordblind/læsesvag
4   9

Nyt landkort: Se hvor mange ordblinde elever, der er i din kommune

Ingen kender med sikkerhed antallet af ordblinde i Danmark, men nu har Nota lavet et digitalt kort over fordelingen af sine 12- til 15-årige medlemmer. Jyske og fynske kommuner ser ud til at have en højere andel end øst for Storebælt, men de er ikke nødvendigvis bedre til at spotte eleverne.

De 12 til 15-årige ordblinde elever er særligt interessante, fordi de hører til de første årgange, som har haft mulighed for at tage Ordblindetesten, der blev introduceret i februar 2015. Lander en elev i testens røde kategori, kan han få adgang til Nota, og da stort set alle ordblinde elever bliver meldt ind, giver det nye interaktive landkort fra Nota en indikation af, hvor mange ordblinde den enkelte kommune har i aldersgruppen.

"Vi når aldrig op på 100 procent, for der er sikkert nogen, som ikke får meldt sig ind, men jeg vil tro, at stort set alle ordblinde elever i aldersgruppen er medlemmer hos os", siger økonomi- og strategichef Michael Karvø fra Nota, nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder.

Stor vækst i ordblinde medlemmer

Notas samlede medlemsantal er steget støt gennem de seneste ti år. Fra knap 18.000 pr. 1. januar 2009 til cirka 160.000 i 2019. Heraf er knap 120.000 ordblinde.

Væksten i antallet af Notas medlemmer kommer hovedsageligt fra ordblindeområdet og dernæst fra undervisere.

Der kommer årligt godt 5.000 nye ordblinde medlemmer i aldersgruppen 12 til 15-årige. Samlet udgør aldersgruppen knap 24.000 medlemmer svarende til 15 procent af Notas samlede medlemstal.

Stigningen i antal medlemmer, herunder 12 til 15-årige, er blevet understøttet af en række politiske og administrative tiltag:

2013: Nota overtager Materialebasen, der består af undervisningsmateriale til grundskolen og rummer for eksempel PDF-filer og materiale til fritidslæsning.

2014: Folkeskolereformen forpligter lærerne til at arbejde med mål for elevernes trivsel og læring, sætter samtidig fokus på forskelligheder og forpligter skolerne til undervisningsdifferentiering, som tilgodeser praktiske vanskeligheder i skolegangen.

2015: Undervisningsministeriet stiller den nationale ordblindetest til rådighed til afdækning af

ordblindhed. Et 'positivt' testresultat giver adgang til Nota.

2017: Forældre får et retskrav, der gør det muligt for dem at kræve en ordblindetest til deres barn.

Analysen er sat i værk, fordi Nota vil vide, hvor medlemmerne bor.

"Ved at arbejde dataorienteret kan vi designe bedre tilbud og service. Vi har totaltallene, og når vi lander på benene i Nakskov, vil vi kunne kode dem, så vi også kan se på andre aldersgrupper og for eksempel stille tal til rådighed for forskere, ligesom den enkelte kommune vil kunne se, hvordan den ligger i forhold til sine naboer", siger Michael Karvø.

Artiklen fortsætter under banneret

Nota er en af de statslige arbejdspladser, som den tidligere regering har flyttet ud af hovedstaden. Fra 7. oktober ligger Nota i Nakskov.

Flere faktorer spiller ind på andelen af ordblinde

Der er stor forskel på, hvor mange ordblinde elever fra 12 til 15 år, kommunerne har. I gennemsnit er 8,7 procent af aldersgruppen medlemmer hos Nota, og kortlægningen viser, at størstedelen af kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden ligger omkring eller under landsgennemsnittet.

Omvendt har kommunerne i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland overvejende et medlemstal over landsgennemsnittet på 8,7 procent. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at disse kommuner er bedre til at spotte ordblinde end kollegerne øst for Storebælt.

Flere faktorer spiller ind, påpeger Michael Karvø.

"I Langeland Kommune er 22 procent af aldersgruppen medlemmer hos os, mens det er under fire procent i Københavns Kommune. Langeland har en lille population, og derfor kan ordblinde elever komme til at udgøre en højere procentdel end i København, som har en stor population. Alene det gør, at vi ikke kan konkludere noget håndfast", siger økonomi- og strategichefen.

Arvelighed kan påvirke, hvor ordblinde elever bor

Det spiller også ind, at ordblindhed kan være arveligt, og da mange ordblinde forældre har taget mindre læse- og skrivetunge uddannelser, har de typisk en lavere indtægt, hvilket kan påvirke, hvor ordblinde elever bor.

I analysen fremhæver Nota også kommunalpolitiske og praktiske faktorer. Det kan således være forskelligt, hvordan ordblindeområdet prioriteres på den lokalpolitiske dagsorden, og dermed hvor mange midler området tildeles. Ligesom der kan være forskel på, hvordan man arbejder med forebyggende indsatser for at udrede og hjælpe ordblinde elever.

"Vi har interviewet otte kommuner til analysen, og det ser ud til, at der bliver afsat resurser, når ordblindeområdet bliver italesat på det politiske niveau. Samtidig får man skolerne til at gøre en indsats. Her består det lange seje træk så i at få det helt ud til geografilærerne, så de også kender til ordblindhed, og hvordan de kan hjælpe eleverne", siger Michael Karvø.

FLEST OG FÆRREST ORDBLINDE

Kommuner med størst andel ordblinde blandt de 12 til 15-årige:

1. Langeland 22 procent

2. Jammerbugt 17,2 procent

3. Herning 17 procent

Kommuner med mindst andel ordblinde blandt de 12 til 15-årige:

96. Lyngby-Taarbæk 3,4 procent.

97. Høje-Taastrup 3 procent

98. Vallensbæk 2,8 procent

Eleverne skal vide, hvad de kan bruge Nota til

Selv om stort set alle ordblinde elever fra 12 til 15 år er medlemmer af Nota, er det nødvendigt at udbrede kendskabet til biblioteket, mener Michael Karvø.

"En ting er, at de er medlemmer hos os. De skal også vide, hvad de kan bruge os til. Ellers bliver vi hurtigt glemt", siger han og tilføjer, at Nota nogle gange oplever, at ordblinde vil melde sig ind, selv om de allerede er medlem.

"Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en evaluering af ungdomsuddannelserne, som viser, at ordblinde elever, som får hjælp, klarer sig lige så godt eller bedre end dem, der ingen hjælp får. Hvis man er åben over for at få hjælp, så nytter det, men det kræver, at man ved, at vi stiller materialer til rådighed for ordblinde".

Der er mange veje til at styrke kendskabet til Nota.

KOMMUNALE ØNSKER TIL NOTA

Interview af otte kommuner har medført tre konkrete ønsker til, hvordan Nota kan udvikle sig for endnu bedre at understøtte kommunernes ordblindeindsatser:

Mere synlighed omkring Nota. Nota spænder bredere, end nogle tror. Det kan betyde, at Nota bliver brugt mindre, end der er behov og mulighed for. Derfor er det vigtigt, at Nota introducerer de tilbud, der findes, ligesom relevante undervisere og fagpersoner er opmærksomme på at introducere de tilbud, Nota har til eleverne.

Større udbud af fagmateriale til grundskolen. Flere efterspørger mere aktualiseret fagmateriale til grundskolen, så det gøres yderligere attraktivt at bruge Nota for både undervisere og elever.

Tættere dialog og netværk mellem kommunerne og Nota.Nota er en aktør, mange ønsker at have mere kontakt til og dele erfaringer om ordblindhed med. Nota kan med fordel selv være opsøgende over for kommunerne og lade sig inspirere af deres erfaringer.

"Vi hører fra kommuner, at de gerne vil have os til at præsentere dem for viden og erfaringer fra andre kommuner. Den enkelte kommune kan føle sig ensom på ordblindeområdet, og derfor overvejer vi at lave regionale netværk, hvor vi kan komme på besøg. Så kan vi lære hinanden at kende, og vi kan bruge netværkene som lyttepost i forhold til, hvilken service kommuner og skoler savner fra os. På den måde kan vi få gavn af hinanden", siger Michael Karvø.

National ordblindeuge

Denne uge er national ordblindeuge i Danmark. Det betyder, at der finder en række lokale arrangementer sted i ugens løb, som sætter fokus på ordblindhed ud fra forskellige vinkler. Du kan se, hvad der sker i din region på ordblinduge40.dk, som Nota, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet står bag.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.562 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.665 andre er allerede tilmeldt