Fravær
0   11

Riisager præciserer: Skolelederen har ansvaret for at følge op på skolevægring

Når en elev bliver væk fra skole, fordi han har svært ved følge med i undervisningen eller har problemer med andre elever eller skolens personale, skal skolelederen hurtigst muligt gribe ind. Det understreger undervisningsministeren i et svar til Marianne Jelved.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fremlagde i efteråret et ændringsforslag til folkeskoleloven, som betyder - såfremt det bliver vedtaget - at skoleledere skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller mere inden for ét kvartal. Herefter skal kommunalbestyrelsen standse børne- og ungeydelsen i ét kvartal.

Lovforslaget er en del af regeringsudspillet 'Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030' fra marts 2018. Skolevægring er imidlertid et udbredt problem blandt elever med autisme. Det har Landsforeningen Autisme afdækket igennem de senere år i årlige undersøgelser blandt forældre til børn med autisme.

Artiklen fortsætter under banneret

Også Klagenævnet for specialundervisning har peget på, at skolevægring er et problem. Der er altså en række familier, som med en lovændring står til at miste børnepenge, fordi de har et barn med en udviklingsforstyrrelse, som ikke magter at gå i skole.

Før jul spurgte folkeskoleordfører Marianne Jelved fra Det Radikale Venstre undervisningsminister Merete Riisager (LA), hvem der fører tilsyn med elever, der ikke kommer i skole i en længere periode.

Skolelederen skal indlede et samarbejde med elev og forældre

Skyldes fraværet, at eleven har svært ved følge med i undervisningen eller har problemer med andre elever eller skolens personale, skal skolens leder så hurtigt som muligt i samarbejde med eleven og forældrene kortlægge problemerne og udarbejde løsningsforslag med henblik på om fornødent at iværksætte specialpædagogisk bistand, præciserer Merete Riisager.

"Ved ulovligt fravær skal skolens leder søge at løse problemerne i samarbejde med eleven og forældrene, eventuelt ved at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning, Ungdommens Uddannelsesvejledning, den kommunale sundhedstjeneste eller andre institutioner, som eleven har tilknytning til", skriver ministeren.

Er det ikke muligt for skolelederen at komme i dialog med eleven og forældrene om at få eleven til at deltage i undervisningen, må skolelederen inddrage kommunalbestyrelsen.

"Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen", lyder det i ministersvaret.

Skolelederen skal også gå til forældrene ved langtidssygdom

Merete Riisager peger også på reglerne om sygeundervisning af elever med langtidsfravær. Blandt andet skal skolelederen henvende sig til forældrene, hvis det skønnes, at elev vil være syg i længere tid, så de sammen kan vurdere behovet for sygeundervisning.

"Skolens leder skal under alle omstændigheder rette henvendelse til forældrene senest 15 skoledage efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have påbegyndt skolegangen. Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom eller lignende er forhindret i at deltage i almindelig skolegang, kan skolens leder forlange en udtalelse fra den kommunale sundhedstjeneste, eventuelt en lægeerklæring", skriver Merete Riisager.

Endelig er der regler i serviceloven, som forpligter skolelederen til at underrette kommunen, når en elev har et bekymrende fravær. Det drejer sig om tilfælde, hvor der er grundlag for at antage, at elevens sygdom eller lignende skyldes vanskeligheder i barnets eller den unges forhold, som servicelovens regler om støtte til udsatte børn og unge og deres familie tager sigte på at løse.

"Det vil herefter være op til kommunen at vurdere, hvordan der skal følges op overfor den pågældende familie", svarer Merete Riisager.

Regler om registrering af fravær er endnu ikke på plads

Marianne Jelved har også spurgt, hvordan elevernes fravær vil blive registreret, hvis den foreslåede ændring af folkeskoleloven bliver vedtaget med den konsekvens, at forældre kan miste børnepenge ved ulovligt fravær fra skolen.

Det er endnu ikke på plads.

"Ministeriet er i øjeblikket i dialog med folkeskolens parter om, hvordan opfølgningen i forhold til elevers fravær skal gennemføres, herunder hvordan denne registrering skal udbredes til resten af landets skoler", svarer Merete Riisager og stiller i udsigt, at forligskredsen bag folkeskoleloven får udkastet til en revideret fraværsbekendtgørelse sendt i høring.

Du kan læse Merete Riisagers svar og ændringsforslaget til folkeskoleloven via disse link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.204 andre er allerede tilmeldt