Ordblind/læsesvag
1   4

Lovforslag: Elever skal kunne tage deres hjælpemidler med på en ungdomsuddannelse

Blandt andre ordblinde elever risikerer at skulle vente på nye hjælpemidler, når de skifter fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Nu foreslår undervisningsministeren, at eleverne skal kunne beholde deres hjælpemidler, indtil de nye er på plads. (modelfoto)

At elever skal kunne beholde deres bevilgede hjælpemidler i en overgangsperiode fremgår af et forslag om at ændre forskellige love på Undervisningsministeriets område. Forslaget er en udløber af en aftale om at skabe bedre vilkår for unge og voksne med ordblindhed og funktionsnedsættelse, som regeringen indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Radikale Venstre i oktober sidste år.

"Aftalepartierne er enige om, at ingen elever må stå uden it-støtte i overgange. Der vil kunne etableres en ordning, hvor eleven kan medbringe tidligere bevilliget it-støtte i overgangen fra blandt andet folkeskole til ungdomsuddannelse og forberedende grunduddannelse", hedder det i forslaget, hvori det tilføjes, at udlån skal finde sted, når det er praktisk muligt og for eksempel ikke strider mod licensrettigheder.

"Både Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og kommunerne bør tilstræbe at indkøbe hjælpemidler på en måde, så det er muligt at udlåne hjælpemidlet i en kortere periode i forbindelse med uddannelsesskift", lyder det.

Hjælpemidler skal også følge med mellem forskellige skoleformer

Artiklen fortsætter under banneret

Ikke alene foreslår undervisningsminister Merete Riisager (LA), at elever skal kunne tage deres hjælpemidler med fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse i en overgangsperiode. Hun vil også gøre op med en bestemmelse om, at elever, som skifter fra en folkeskole til en fri grundskole, en efterskole eller en fri fagskole ikke kan få deres bevilgede hjælpemidler med. Det samme gælder, når en elev skifter fra en friskole, privatskole eller en efterskole til folkeskolen.

"Med lovforslaget foreslås, at en elev ved fortsat skolegang, det vil sige folkeskolen, fri grundskole, efterskole, fri fagskole eller ved overgang til en ungdomsuddannelse, kan medtage de bevilgede hjælpemidler, indtil der på den nye skole eller uddannelse ydes tilbud om den fornødne støtte i form af tilbud om hjælpemidler efter bestemmelserne i den lovgivning, der gælder for den pågældende skoleform eller uddannelse", uddyber forslaget.

Adgangen til specialpædagogisk støtte udvides for voksne

Samme dag, som partierne indgik aftalen om at skabe bedre vilkår for unge og voksne med ordblindhed og funktionsnedsættelse, blev de enige om en aftale, som skal skabe bedre veje til uddannelse og job.

På den baggrund foreslår Merete Riisager, at der skal indføres lige adgang til specialpædagogisk støtte uafhængigt af, hvor man er i uddannelsessystemet. Konkrent betyder det, at adgangen til specialpædagogisk støtte skal udvides til også at omfatte grundlæggende voksen- og efteruddannelse. Det betyder, at unge og voksne skal kunne få specialpædagogisk støtte på almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)) og træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU).

I dag har voksne kun adgang til specialpædagogisk støtte på AMU-uddannelser (AMU) i en forsøgsordning og i ordblindeundervisning.

Det forventes, at etableringen af en central specialpædagogisk støtteordning på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet vil koste det offentlige cirka 17 millioner kroner i 2019 og derefter cirka 40 millioner om året. Beløbene er inklusiv de kommunale udgifter til en udlånsordning for hjælpemidler i overgange fra en skoleform til en anden.

Døve skal selv kunne vælge tegnsprogs- og skrivetolke

Undervisningsministeren foreslår også en ordning, der skal give døve, døvblinde og svært hørehæmmede elever og studerende på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, frie kostskoler og AMU større frihed til at vælge, hvem der skal levere tegnsprogs- og skrivetolkning. Det vil fortsat være et krav, at der anvendes leverandører fra centralt koordinerede indkøbsaftaler, men den enkelte elev skal kunne beholde den samme leverandør igennem uddannelsen, selv om udbudsperioden udløber.

Lovforslaget er sendt i høring hos blandt andre DLF, Danmarks Vejlederforening og Skolelederforeningen. Ifølge forslaget skal lovændringerne træde i kraft den 1. januar 2019.

Du kan læse lovforslaget via dette link:


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.563 andre er allerede tilmeldt

PPR-netværket er for ansatte og andre med interesse for Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsområdet. I samarbejde med Samrådet af Specialpædagogiske Foreninger i DLF. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
684 andre er allerede tilmeldt

UU-vejledernetværket er for alle, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning eller interesserer sig for området. I samarbejde med UU-forum i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
519 andre er allerede tilmeldt