Efteruddannelse
2   8

Elever af linjefagsuddannede lærere får ikke højere karakterer

Der er omtrent ingen målbar effekt af lærerens linjefagskompetence på elevernes skolepræstationer, viser en Kora-undersøgelse i dag. Forskerne har påvist en lille effekt på elevernes resultater i de nationale test i dansk og matematik i 6. klasse, men ingen effekt på 9.-klasse-prøverne.

Partnerskabet for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen har aftalt at fortsætte arbejdet mod målet om fuld kompetencedækning i folkeskolen og prioritere netop linjefag i anvendelsen af den afsatte kompetenceudviklingsmilliard.

Det sker samtidig med, at forskningsinstituttet Kora har offentliggjort en undersøgelse for ministeriet, som kun viser en lille positiv effekt på elevernes læring i 6. klasse og ingen effekt i 9. klasse. At have lærere med undervisningskompetence i faget har ingen målbar sammenhæng med elevernes faglige interesse og deltagelse i undervisningen - uanset klassetrin.

Artiklen fortsætter under banneret

Ikke overraskende

"Det overrasker os faktisk ikke, at vi finder, at lærere med undervisningsfagskompetence har så begrænset effekt på elevernes læring og faglige engagement. Man har set lignende resultater i andre undersøgelser, også internationalt", siger seniorforsker Bente Bjørnholt, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

I 2014 undersøgte Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen det samme, ligeledes i Kora-regi, og konkluderede også, at der ikke kunne påvises en sammenhæng mellem læreres linjefag og de resultater, deres elever opnår.

Kora har beregnet, at det vil koste op mod 471 millioner kroner at nå målet om lærere om undervisningsfagskompetence i 95 procent af alle timer i 2020. Ud af det går cirka ca. 318 millioner kroner til deltagerbetaling og cirka 153 millioner kroner til taxametertilskud til professionshøjskolerne. Oveni kommer udgiften til vikarer, som kan være endnu større.

SIGTELINJER FOR ARBEJDET MED KOMPETENCEUDVIKLING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FREM MOD 2020 

Sigtelinjer for anvendelsen af den afsatte milliard kroner til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen:

Fortsat høj prioritering af efteruddannelse med henblik på undervisningskompetence i folkeskolens fag, herunder særlig prioritering af aktiviteter, der kan øge kompetencedækningen i fag, hvor der er lav grad af kompetencedækning. Der bør særligt prioriteres kompetenceudvikling i dansk og matematik.

Prioritering af lærernes almene didaktik i forhold til bl.a. it og digital didaktik, undervisning af elever med særlige behov og udvikling af inkluderende læringsmiljøer, der løfter alle elever uanset social baggrund, etnicitet eller køn, kompetencer i forhold til klasseledelse, elevernes praksisfaglighed og didaktik og undervisningsmetoder målrettet grundskolens udskoling. Disse kompetencer skal fremadrettet i højere grad integreres i efteruddannelsen i fagene.

Fortsat prioritering af efteruddannelse af faglige vejledere og resursepersoner med henblik på at fastholde og udbygge udviklingen af lokale professionelle læringsfællesskaber samt understøtte løbende praksisnær kapacitetsopbygning på skoler og kommuner.

Sigtelinjer for videreudvikling af professionshøjskolernes udbud:

Yderligere udvikling af grund- og efteruddannelsen i fagene, så almendidaktiske temaer, herunder it-kompetencer, undervisning af elever med særlige behov, klasseledelse, praksisfaglighed mv. integreres i den kompetenceudvikling, der er målrettet en øget kompetencedækning i fagene.

Styrket samarbejde på tværs af udbydere om at etablere sammenhængende vidensmiljøer i de enkelte fag, specialer og prioriterede temaer.

Øge fokus på at understøtte udvikling af lokale professionelle læringsfællesskaber, bl.a. via e-læring og øget fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af undervisning.

Sigtelinjer for kommunernes kompetenceudviklingsindsats:

Fortsat høj prioritering af kompetencedækningsindsatsen gennem systematisk arbejde med kompetenceudvikling og med skolernes anvendelse af eksisterende undervisningskompetencer på skolerne. Desuden et styrket fokus på at sikre det pædagogiske personales it-didaktiske kompetencer.

Styrke fokus på medarbejdernes engagement i læring og dygtiggørelse, bl.a. ved løbende inddragelse i prioritering, udarbejdelse og opfølgning på den kommunale kompetenceplan og i tilrettelæggelsen af efteruddannelsesaktiviteter på den enkelte skole.

Tilrettelægge kompetenceudviklingsindsatsen så den understøtter udviklingen af professionelle læringsfælleskaber på den enkelte skole.

Sigtelinjer for statens kompetenceudviklingsindsats:

Stille redskaber til rådighed for udbydere og kommuner til at understøtte en systematisk prioritering og planlægning af kompetenceudviklingsindsatsen.

Understøtte udbydere, den kommunale kompetenceudviklingsindsats og den lokale professionelle læring via øget fokus på remediering af viden, undervisningsevaluering samt ledelsens rolle i forhold til medarbejderes kompetenceudvikling.

Konsulentfirmaet Lange Gruppen har undersøgt mulighederne for at højne kompetencedækningen med udgangspunkt i de lærerresurser, skolerne allerede har. Rapporten viser, at skolerne i dette skoleår generelt har lærerresurser svarende til, at de kunne opnå en kompetencedækning på 96 pct., hvis alle andre pædagogiske og organisatoriske hensyn på skolerne blev underordnet formålet om, at læreren skal være faguddannet i det fag, han/hun underviser i.

Opdateret 19. juni kl. 16.12: Undervisningsminister Merete Riisager har svaret folkeskolen.dk på, hvorfor man har valgt fortsat at prioritere linjefagopgradering:


 

 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Vind hotelophold i julekonkurrencen

Så er det blevet juletid, og folkeskolen.dk har i den anledning en julekalender, hvor du hver dag frem til juleaften kan finde dagens låge-opslag med en præmie på vores Facebookside. Du er også med i lodtrækningen om hovedpræmien, hvor du kan vinde et weekendophold for to på et af de lækre Sinaturhoteller. Tjek vores Facebookside hver dag i december for at være med!

Deltag i konkurrencen