Budget
4   20

København: Tosprogethed skal ikke udløse penge til skolen

Københavns Kommune er ved at udarbejde en budgetmodel, hvor skoler tildeles penge efter deres forældres socio-økonomiske status, og ikke efter om der tales dansk i hjemmet eller ej. Ændringen kan blive problematisk, siger Københavns Lærerforening.

Tosprogede børn med bopæl i Københavns Kommune vil fremover ikke udløse en ekstra pose penge til den folkeskole, de går på. I hvert fald ikke hvis en ny budgetmodel, som lige nu er i høring, bliver vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.

Formålet med den nye budgetmodel er blandt andet at gøre det lettere og mere overskueligt for skolerne at styre deres økonomi. Det skal blandt andet ske ved at tildele skolerne penge efter antal klasser i stedet for antal elever, dog med en ekstrabevillig til klasser over en hvis størrelse. Dermed bliver skolen mindre sårbar overfor udsving i elevgrundlag.

Stærke tosprogede elever 

En anden markant ændring i den nye budgetmodel, hvis den bliver vedtaget, vil være, at der ikke længere automatisk følger flere penge med tosprogede elever. Det handler blandt andet om, at der i Københavns Kommune bor en del tosprogede familier med en stærk økonomisk og social status.

Artiklen fortsætter under banneret

Socioøkonomien er beregnet ud fra ESCS-indekset, som også bruges i andre sammenhænge, for eksempel Pisa-undersøgelser.

ESCS-indekset viser forældrenes arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesniveau og indkomst, og bruges blandt andet af Undervisningsministeriet til at sammenligne skolernes evne til løfte eleverne fagligt.

Ved at bruge ECSC-indekset som grundlag for at fordele pengene mellem kommunens skoler, opnår man desuden, at midlerne i højere grad vil tilfalde dem, der har behovet og basere sig på et objektivt kriterie, oplyser kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning.

KLF er stort set tilfreds

Forslaget om den nye budgetmodel er lige nu i høring, og Københavns Lærerforening har tilkendegivet, at man principielt er enig i hovedlinjerne i den nye model. Foreningen ser dog et problem i at tosprogede børn ikke automatisk udløser penge til den skole, de går på.  "Tosprogede elever, der ikke udløser midler under socioøkonomi, kan godt have behov for sprogstøtte", skriver foreningen i sit svar til forvaltningen. Københavns Lærerforening anbefaler derfor kraftigt, at kommunen ikke lægger puljerne til særligt udsatte elever og tosprogede elever sammen.

Omvendt er Københavns Skolelederforening meget positive over for, at tosprogede elever ikke automatisk udløser ressourcer. Skolelederforeningen skriver i et høringssvar, at tosprogethed kan være en styrke, og hvis det er udfordring, mener Skolelederforeningen, at det vil udløse penge efter de socioøkonomiske kriterier. 

Tre skoler skal spare mere en fem procent

Budgetmodellen er også sendt til høring hos kommunens skoleledere, som har fået tilsendt beregninger for, hvordan den nye budgetmodel påvirker deres skoles økonomi. Den nye budgetmodel er samlet set udgiftsneutral, men kommer til at flytte nogle penge rundt mellem skolerne.

Tre skoler mister med de nye beregningsmetoder mere end fem procent af deres nuværende budget. Værst går det ud over Højdevangens Skole på Amager, som mister syv procent af budgettet. Selv der er lagt op til, at de skoler, der mister mest, bliver delvist kompenseret de første år, mener skolens bestyrelse, at den nye model straffer skolen for at have mange elever i hver klasse og for at have omkostningstung linjeopdeling i udskolingen, fremgår det af bestyrelsens høringssvar til kommunens forvaltning.

Bellahøj Skole, som står til at skulle skære seks procent af sit budget, udtrykker også stor bekymring i sit høringssvar: "Langt de fleste af vores to-sprogede elever møder skolen med svære forudsætninger, hvilket tydeligt ses i data, hvor vi kan konstatere, at vores elever generelt i sprogscreeningen i børnehaven ligger under både by- og områdeniveau. Det betyder, at der er et efterslæb, som i skolen skal indhentes, hvilket kræver ressourcer afsat til dette. Den nye budgetmodel vil uundgåeligt få betydning for arbejdet med disse elever".

Til gengæld er forældreforeningen Skole og Forældre positive overfor den nye model og beskriver den "som udgangspunkt (som) en forbedring fordi den er mere gennemskuelig og anvender objektive kriterier til at vurdere socioøkonomiske forhold frem for subjektive vurderinger af om ens barn er tosproget".

På baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen et endeligt forslag til ny budgetmodel for kommunalpolitikerne den 25. november 2020.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Netværket Dansk som andetsprog er for alle, som underviser i dansk som andetsprog eller har interesse for undervisning af flersprogede elever og nyankomne.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
981 andre er allerede tilmeldt