Lærer Katrine Diduch arbejder med håndværk og design helt ned i 1. klasse på Skælskør Skole. Læs hendes blog via linket nederst på siden.

Byggeriets Kvinderåd: Gør håndværk og design obligatorisk fra 0.-9. klasse

Danmark kommer til at mangle rigtig mange dygtige håndværkere og byggearbejdere om få år, lyder det fra Byggeriets Kvinderåd under Dansk Byggeri. En seriøs opgradering af håndværk og design er vejen frem, mener rådet. Lærer Katrine Diduch fra Skælskør Skole er allerede i gang.

Publiceret

Byggeriets Kvinderåd anbefaler

- Håndværk og designfaget skal være obligatorisk fra 0.klasse. Faget skal afsluttes som et eksamensfag i 9.klasse.

- Der skal udvikles anbefalinger til skolerneom, hvordan praksisfaglighed kan tænkes ind i fag på alleklassetrin fra 0.-10. klasse. Det kan være en hjælp til skole ogUU, når elevens praksisfaglige kompetencer skal vurderes i 8., 9.,og 10. klasse.

- Mere samarbejde om valgfag mederhvervsskoler og virksomheder. Fagfolk sætter deres viden i spil,og elevernes uddannelsesperspektiver udvides. Lærlinge fraerhvervsskolerne kan være undervisningsassistenter i folkeskoler ogstærke rollemodeller.

- Kommunerne skal forpligtes til at afsætteressourcer til at understøtte og udvikle samar- bejde mellem skoleog virksomheder. Det kan fx være en erhvervsplaymaker, der hjælperskoler og virksomheder med at igangsætte og udvikleundervisningsforløb.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Håndværk og design bør gøres obligatorisk fra 0.-9. klasse, og faget skal afsluttes med en prøve, mener Byggeriets Kvinderåd, som er nedsat af Dansk Byggeri.  

"I håndværk og design kan eleverne få en forståelse for, hvorfor det er godt at kunne et håndværk. Og hvis faget samtidig afsluttes med en prøve, så bliver dét at kunne noget med sine hænder pludselig lige så vigtigt som tysk grammatik", siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Hun fortæller, at de kan se, at der kommer til at mangle rigtig mange dygtige håndværkere og byggearbejdere inden for meget få år.

"Derfor kan vi ikke fortsætte med kun at rekruttere fra den ene halvdel af befolkningen", siger hun. Det er et ud af otte forslag, der skal få flere kvinder til at søge en uddannelse og karriere i bygge- og anlægsbranchen.

Anbefalingen kommer netop, som forligskredsen skal til at førstebehandle den nye lov om praksisfaglighed i folkeskolen på fredag. Den nye lov indeholder en styrkelse af de praktisk-musiske fag i udskolingen, så alle elever skal vælge et praktisk-musisk valgfag, og en prøve i det praktiske fag bliver obligatorisk i 8. klasse.

Forlig med obligatorisk praktisk prøve og præmie for 10. klasse på erhvervsskole

"Men praksisfaglighed bør være på skoleskemaet i hele skoletiden fra 0.-9. klasse. At øve et håndværk og opnå praktiske færdigheder er værdifuldt og udviklende for den enkelte elev og kan motivere til at lære noget på en anden måde end den klassiske tavleundervisning - gerne i samarbejde med en erhvervsskole eller virksomhed", lyder det fra Byggeriets Kvinderåd i et ny rapport om flere kvinder i byggebranchen.

Skælskør Skole er allerede i gang

På Skælskør Skole er man allerede i gang med et, som rådet anbefaler. Her kører håndværk og design-lærer Katrine Diduch, som også er faglig rådgiver på folkeskolen.dk's håndværk og design-netværk, forsøg med faget helt ned i 1. klasse. Det fungerer som tværfaglige projekter, hvor hun fx tager eleverne med i håndværk og designlokalet i natur/teknologi for at lære om danmarkskortet, mens de former kystlinjerne med hammer, søm og en rød snor.

Blog: De praktiske fag kom på dagsordenen i 2018. Men var det blot en politisk strategi?

"Tidligere havde børnene sjældent haft et værktøj i hånden før, og jeg underviste tit elever, der ikke kunne binde en knude. Men eleverne bliver hurtigt dygtige, og så synes de, at det er enormt fedt at få lov til at bruge en fukssvans", siger Katrine Diduch.

Katrine Diduch var blevet træt af, at eleverne ikke kunne nok, når de skulle have håndværk og design i 4. klasse. Derfor gik hun for to år siden til ledelsen og spurgte, om det var i orden, at hun tog eleverne med i håndværk og designlokalet, når hun underviste indskolingsklasserne i natur/teknologi. Det fik hun lov til.

Undervisningen i Skælskør er forbillede for andre

Byggeriets Kvinderåds anbefaling bakkes også op af ph.d.-studerende Lisa Fälling Andersen, som skriver ph.d. om håndværk og designs implementering i skolen i et nutidigt og historisk perspektiv på Aarhus Universitet. Hun har besøgt Katrine Diduch på Skælskør Skole for at se hendes arbejde med de mindste klasser.

"Folkeskolen har selvfølgelig ansvaret for at uddanne bogligt dygtige elever. Men det er også skolens ansvar at uddanne elever, der er praktisk dygtige. Derfor kan jeg kun se det som en fordel, at eleverne tidligere får værktøj i hænderne", siger hun.

Ph.d-studerende: Håndværk og design vil tage tid

Læs i fagbladet Folkeskolen nr. 2 (31. januar) reportage fra Skælskør Skoles arbejde med kunstklasser i udskolingen, hvor eleverne arbejder med håndværk og design på højt niveau.

Læs mere

Byggeriets Kvinderåds rapport "Flere kvinderi bygge- og anlægsbranchen"

Katrine Diduchs blog