Specialskolerne oplever, at de ikke bliver brugt i forhold til inklusion, og vil nu have et møde med KL om, hvordan man bringer deres ekspertise i spil.

Specialskoler vil mødes med KL om inklusion

Mange specialskoler sukker efter at blive brugt som rådgivere om inklusion i folkeskolen. Nu vil specialskolelederne mødes med KL om, hvad der skal til for at bringe ekspertisen om elever med særlige behov i spil. Formanden fortæller, at Undervisningsministeriet er overrasket over, at det ikke allerede sker.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På et møde i Undervisningsministeriet om specialskolernes vilkår under skolereformen talte den faglige klub for specialskoleledere under Skolelederforeningen også om inklusion med ministeriets embedsmænd. Det kom der en overraskende tilbagemelding ud af.

Specialskoler kan betragte sig selv som spydspidser i arbejdet med reformen

»Vi fortalte, at folkeskolerne ikke bruger os nok i forhold til inklusion. Det kunne de ikke forstå, for de oplever, at der bliver talt om, hvor vigtigt det er at inddrage specialviden og personale fra specialskolerne i almenskolerne, for at inklusion kan blive en succes", siger formanden for specialskolelederne, Gert Andersen.

Kommunerne skal implementere inklusionspolitikken

Ifølge Gert Andersen er det ministeriets intention, at specialskolernes ekspertise skal i spil, og embedsmændene lovede at presse på, hvor de kan.

"De erkendte dog, at de ikke kan gøre så meget, da det er KL og dermed kommunerne, som skal implementere inklusionspolitikken. Derfor opfordrede de os til at gå i dialog med KL, og det arbejder vi på", siger Gert Andersen.

Forskere efterlyser samarbejde mellem folke- og specialskoler

"De bliver heller ikke brugt, og vi har aftalt, at vi vil prøve at få et møde i stand med KL i løbet af efteråret", siger han.I første omgang har specialskolelederne indledt et samarbejde med dagskoler og skoler på døgninstitutioner.

Almenskoler bør have et klippekort til specialskolen

Jesper Juel Pedersen, formand for Samrådet af Specialskoleledere og leder af Djurslandsskolen ved Grenaa, anbefaler kommunerne at oprette lokale kompetencecentre med specialskoler og specialklasserækker, som kan yde assistance til almenlærere.

Specialskoleledere frygter for tidligere elevers udbytte af almenskolens undervisning

"Almenskolerne har ikke penge til at købe ekspertise udefra. Derfor må vi lave et system, så vores kompetencer kommer i spil i almenskolen", sagde Jesper Juel Pedersen til folkeskolen.dk i foråret.

Han pegede på, at kombinationsansættelser, hvor specialskolen udlåner lærere til for eksempel at følge en gruppe elever i almenskolen i et halvt eller helt år, kan være en vej frem. En anden mulighed er, at almenskolerne får et antal klip til specialskolen betalt af centrale midler pulje.

Speicallærer hjælper kolleger i folkeskolen med at skabe struktur i klassen

"Selv om mange skoler har fået pengene lagt ud, så de selv kan etablere specialpædagogiske foranstaltninger, er der nødt til at være centrale midler", sagde Jesper Juel Pedersen.

Betalingskrav får efterspørgslen til at falde

Harløse Skole ved Hillerød er en af de specialskoler, som har en supportteam, der rådgiver om inklusion. Teamet blev oprettet for fem-seks år siden, og i det første år fik skolerne et antal besøg, som var finansieret centralt, så de kunne se, hvad teamet kan bruges til. Men nu skal skolerne selv betale, og det har fået efterspørgslen til at falde.

Leder af specialskole: Vi skal blive bedre til at fortælle, hvad vi kan

"Lærerne kan ikke bare henvende sig, når de har brug for at skabe struktur om en elev, men skal først omkring ledelsen for at få bevilget rådgivning af os, så nu bliver vi brugt i mindre grad, end dengang skolerne have et antal gratis besøg. Det kommer lidt i bølger", siger afdelingsleder Ida Simonsen.

Hun er overbevist om, at behovet for rådgivning stadig er til stede, for når skolen holder åbent hus en gang om året, kommer mange lærere - også fra andre kommuner - for at få råd om, hvordan de håndterer elever med særlige behov.

KL: Kommunerne tager opgaven seriøst

I foråret erkendte daværende formand for børne- og kulturudvalget i KL, Jane Findahl, SF, at kommunerne skal blive bedre til at anvende speciallærernes kompetencer, så de kommer til gavn for alle de lærere, som skal løfte opgaven med inklusion Hun vurdererede samtidig, at det er en udfordring, kommunerne tager seriøst.

KL: Kommunerne har en udfordring med at drage nytte af speciallæreres kompetencer

"Jeg kender ikke én kommune, som ikke arbejder med at få speciallærernes kompetencer i spil. Rigtig mange kommuner har lagt en strategi for det", sagde Jane Findahl til folkeskolen.dk