Kronik

Undersøgelsesbaseret undervisning udfordrer historisk bevidsthed hos elever

Vikingeskibsmuseet i Roskilde arbejder med den eksperimentalarkæologiske metode, hvor de rekonstruerer vikingetidens skibe og testsejler dem. I Skoletjenesten får skoleelever også lov til at lære undersøgelsesbaseret.

Publiceret

Eksperimentalarkæologi påVikingeskibsmuseet

Den eksperimentalarkæologiskemetode praktiseres på Vikingeskibsmuseet igennem ettværfagligt arbejdsfællesskab inden for maritime håndværk ogakademiske fag som f.eks. historie og arkæologi samt sejladskyndigediscipliner. I dette arbejdsfællesskab rekonstrueres skibe fravikingetiden i åbne værksteder. De rekonstruerede skibe testsejlesefterfølgende, og i rekonstruktionen skabes viden, der formidles påmuseet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skal vi understøtte elevers historiske bevidsthed i historiefaget kræver det, at vi tager højde for elevernes grundlæggende opfattelser af viden, arbejder med tværfaglige undersøgelseskompetencer og tydeligt rammesætter disciplinen at formulere kvalificerede undersøgelsesspørgsmål. Denne type undersøgelsesbaserede undervisning er udfordrende, men i samarbejdet mellem skole og kulturinstitution har vi en særlig mulighed for at arbejde med elevernes historiske bevidsthed, viser en række pædagogiske testforløb på Vikingeskibsmuseet.

"Hvorfor kan I ikke fortælle mig, hvad den indskæring er, og hvad den betyder? Jeg troede, at I som museum havde sandheden om fortiden". Nogenlunde sådan sagde en elev fra 4.klasse under et undervisningsforløb på Vikingeskibsmuseet i Roskilde foran en af museets vikingeskibe. Eleven hentydede til en indskæring i skibet, som vi reelt ikke ved, hvilken betydning har haft.

I Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet er det vores erfaring, at arbejdet med at håndtere og skabe ny viden i historieundervisningen kan være udfordrende både for eleverne, for historielærere og for os som museumsundervisere. Vi oplever f.eks.  ofte, at eleverne ser viden som noget, der skabes gennem skriftlige kilder og bøger - og dermed opfatter de historiefaget primært som et skriftligt fag.

Af historiefagets formålsparagraf Stk. 3 fremgår det, at "Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund". På Vikingeskibsmuseet har vi gennem en række pædagogiske testforløb erfaret, at vi som museumsundervisere og historielærere kan bidrage til elevernes historiske bevidsthed gennem en undersøgelsesbaseret undervisning.

Undersøgelsesbaseret undervisning gennem genstande og spørgsmål

Arbejdet med undersøgelsesbaseret undervisning har vi afprøvet i et pædagogisk laboratorium, hvor eleverne har været med til at håndtere, skabe og kontekstualisere historisk viden ved brug af eksperimentalarkæologi. Den eksperimentalarkæologiske metode kendetegner en vigtig del af Vikingeskibsmuseets samlede praksis gennem tværfaglige arbejdsfællesskaber. Vores erfaringer fra en række testforløb i det pædagogiske laboratorium viser, at især tre elementer ved den undersøgelsesbaserede undervisning kan være med til at understøtte elevernes historiske bevidsthed.

For det første brugen af fysiske genstande som kildemateriale. I vores testforløb i det pædagogiske laboratorium skulle eleverne observere museets skibsfund og de kopigenstande, vi bruger til at kontekstualisere skibene til vikingetidens samfund og mennesker. Eleverne har en grundlæggende nysgerrighed omkring genstande og tøj, der siger noget om fortidens mennesker, men de er ikke klar over, at den fascination og undren de havde, faktisk resulterede i undersøgelser, der kan give viden. Derfor blev det klart for os, at aktiviteterne i højere grad skulle skærpe elevernes forståelse af, at det de gør lige nu, faktisk er at undersøge genstande, som gør dem i stand til at fortælle noget om fortiden. På den baggrund har vi udviklet nogle spørgsmål, der skal kvalificere elevernes undersøgelse af genstandene og gøre dem bevidst om deres egne undersøgelseskompetencer.

Powered by Labrador CMS