Skolekonsulent Morten Barasinski (til højre) interviewer lærerne Metin Bo Calik og Mette Mellerup fra Sølystskolen om deres brug af flipped learning.

Læreren skal gøre flipped learning til sit eget

Flipped-metoden fungerer bedst, når man gør den til sin egen. Det er svært at overtage en metode fra andre, for det er en krævende didaktik, lyder en konklusion fra et projekt om Flipped Learning i matematik og naturfag i fire kommuner.

Publiceret
Morten Barasinski taler med lærerstuderende om flipped learning.

Flipped

Begreberne flipped laerning og flippedclassroom bliver i praksis anvendt lidt i flæng. Beggebegreber dækker over undervisning og læring, der gør brug af kortevideoer til at formidle det faglige indhold og de instruktioner,eleverne normalt får i klassen. Når videoerne ses, og deunderstøttende spørgsmål besvares inden undervisningen, kanklasserummet bruges til elevcentreredelæringsaktiviteter.

Kilde: Emu.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flipped learning-projektet har kørt i tre år i kommunerne Silkeborg, Vejen, Gribskov og København og er støttet af A. P. Møller fonden. Projektet nærmer sig en slutning og holdt for nylig en temadag for studerende på læreruddannelsen på Via i Silkeborg. Formålet var at udbrede projektets ideer til de lærerstuderende. Der var omkring 80 studerende til temadagen.

Med flip-flop-film retter eleverne lærernes fejl

Tre lærere fra Vejen og Silkeborg fortalte om deres erfaringer, og projektleder Morten Barasinski fra Silkeborg Kommune interviewede de tre lærere foran deltagerne.

"Det er gået meget forskelligt i de deltagende kommuner, og det skyldes også udefrakommende begivenheder. Men vi kan sige, at det klart bliver bedst, når lærerne har taget metoden til sig og selv har udviklet videre på den", siger Mette Hesselholt Henne Hansen, der er lektor på Vias læreruddannelse i Silkeborg.

Ny efteruddannelse i flipped learning

Hun fortæller, at det for flere lærere i projektet har været rigtig godt, at det har varet i tre år, mens det for andre netop har været problemet at fastholde interessen i så lang tid, når der samtidig sker så meget andet i deres arbejdsliv.

Man skal have et mål

Ideen med temadagen er, at de studerende kan tage flipped learning-metoden med sig ud i praktik på skolerne her til januar. Omkring halvdelen af de studerende havde i forvejen kendskab til metoden.

Forsker: Flipped learning har intet med video at gøre

"En hovedkonklusion var, at vi har set lærere i projektet, som har formået at implementere didaktikken innovativt og som selv beretter om stort udbytte af at flippe, men også at mange deltagere har kæmpet med at finde en meningsfuld vej til implementering: Flipped didaktik er en krævende metode, som finder bedst anvendelse hos lærere med en tydelig professionel intention. Måske i lighed med andre former for didaktisk fornyelse: Det bliver kun godt, hvis man selv ved, hvad man vil opnå med det", skriver skolekonsulent Morten Barasinski.

Mette Hesselholt Henne Hansen fortæller, at det ikke har været det tekniske om at producere en kort video, der har udfordret deltagerne.

"Der er nok mere tale om et mindset - om hvordan man tænker undervisning. For eksempel var der en lærerstuderende, der sagde, at hun vil være lærer, fordi hun godt kan lide at stå foran eleverne og fortælle. Her vil flipped-metoden måske ikke være ligeså brugbar som for andre".

Flipped classroom gør eleverne skarpere på målet med undervisningen

På temadagen fortalte lærere fra Østerbyskolen i Vejen og fra Sølystskolen i Silkeborg om deres erfaringer.

De studerende var delt i workshops med fire forskellige overskrifter: "Teknikworkshop: Intro til at lave en video og indlejre den i google analyse", "Kompetenceworkshop: Hvordan kan Flipped Learning bruges til at styrke elevernes kompetencer?", "Flipped Learning og formativ evaluering: Hvordan kan google analyse bruges til at øge udbyttet af undervisningstiden?" og "Flipped Learning og elever som videoproducenter: Hvad kan man få ud af at lade eleverne producere videosvar?".

Der var i workshoppene fokus på, at de studerende skulle finde et didaktisk mål med det, de ville afprøve, netop for ikke at holde fokus på videoteknik, men på de processer, der gerne skal ske i klassen, når flipped learning bruges.