"Vi skal have styrket de sproglige kompetencer i det danske samfund. Det kræver, at vi ser på alle niveauer i fødekæden, og derfor er det behov for en samlet strategi", siger Ellen Trane Nørby, som sammen med partikollega og tidligere uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har kaldt til samråd om en ny sprogstrategi.

Kalder ministre i samråd efter omdiskuteret artikel om tysk-faget: Vil have ny sprogstrategi

Vil regeringen arbejde for en ny, national sprogstrategi? Venstre har kaldt både undervisnings- og uddannelsesministeren i samråd for at få svar på det spørgsmål. Anledningen er en omdiskuteret artikel på folkeskolen.dk

Publiceret

Den 23. marts udgav folkeskolen.dk artiklen Lærer: Fjern tysk - Det er et levn frafortiden. Her foreslår en lærer, der ikke selv underviser itysk, at fjerne tysk fra skemaet, hvis man skal give plads tilkortere skoledage. Det har skabt en massiv debat omtysk-fagets berettigelse i skolen på folkeskolen.dk, de socialemedier og andre medier også har taget spørgsmålet op. Artiklen varden 22. artikel i artikelserien 'Faglig fuser', der bygger på enwebundersøgelse, hvor redaktionen har spurgt lærerne til en rækkespørgsmål om reformen. Et af spørgsmålene i undersøgelsen gik på,hvor der kan skæres, hvis reformens lange skoledage skal gøreskortere. Flest i undersøgelsen pegede her på at korte eller fjerneden understøttende undervisning, obligatoriske lektiecafeer ellerpå at skære fagene ligeligt. Et mindretal pegede på specifikke fag,og læreren i overskriften var én af dem, der i undersøgelsen pegedepå et fag, som vedkommende mener, kan undværes eller gøresmindre.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er nok de færreste tysklærere og andre med stor interesse for det tyske sprog, der ikke har læst eller hørt om artiklen på folkeskolen.dk, hvor en lærer foreslår at fjerne faget tysk fra skemaet for at give plads til kortere skoledage.

Artiklen har fået et væld af lærere, politikere, mediefolk, eksperter og erhvervsfolk til tasterne i forsvaret for tysk på elevernes skoleskemaer. Og artiklen er nu også anledningen til, at Venstres Ellen Trane Nørby og Ulla Tørnæs kalder både undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i samråd.

Her skal de to ministre redegøre for, om regeringen har planer om at skrive en ny, national sprogstrategi som opfølgning på den strategi, som den tidligere VLAK-regering lancerede tilbage i 2017.

V: Brug for generel styrkelse af sprogene

Tidligere undervisningsminister og partiets nuværende ordfører på området Ellen Trane Nørby var selv en af de mange, der på Facebook argumenterede for at styrke tysk i stedet for at aflive faget. Og nu bruger hun artiklen til at sætte fokus på en generel styrkelse af sprogene i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet.

"Vi skal have styrket de sproglige kompetencer i det danske samfund. Det kræver, at vi ser på alle niveauer i fødekæden, og derfor er det behov for en samlet strategi. Det var også baggrunden for, at vi lavede en sprogstrategi, da vi sad i regeringen, der blev bakket op af nærmest samtlige eksperter", siger hun.

Tilbage i november fremsatte Venstre også et beslutningsforslag om at pålægge regeringen at lave en ny Tysklandsstrategi. Ifølge Ellen Trane Nørby pågår der netop nu forhandlinger om, hvad sådan en strategi skal bestå af.

"Her har vi et flertal udenom regeringen, så der foregår nogle forhandlinger i forhold til, hvordan en strategi konkret skal se ud. For os handler om det helt klart om, at det bliver konkret, og at der reelt set bliver sat noget i gang, som er en reel opfølgning til strategi, vi vedtog, da vi sad i regering".

Tysklærerforeningen: Ny strategi er ikke nok

I Tysklærerforeningen for Grundskolen glæder næstformand Carl Kinze sig over udsigten til en politisk diskussion af en mulig styrkelse af sprogene i folkeskolen. Ifølge ham er der dog brug for en langt mere ambitiøs plan end den seneste sprogstrategi, hvis det reelt skal styrke sprogene.

"Der er brug for en milliardinvestering, hvis vi skal styrke tysk og fransk i skolen. En strategi er ikke nok, der skal være tale om en finansieret udviklingsplan, som giver massiv støtte til både læreres og elevers ophold i autentiske udenlandske sprogmiljøer, mindre sproghold og tolærer-ordninger for bare at nævne nogle enkle tiltag. Og der er brug for mange nye veluddannede sproglærere og efteruddannelse af de nuværende sproglærere", siger han.

Carl Kinze håber på, at de store arbejdsgiverorganisationer Dansk Erhverv og Dansk Industri også vil tage en stor del i den offentlige debat om en styrkelse af sprogfagene.

"Når det er lykkes at styrke Stem-fagene, er det jo netop, fordi det lykkedes Dansk Erhverv og Dansk Industri at banke tilstrækkelig i bordet og krævede, at man politisk fandt pengene".

Samrådet er planlagt til den 29. april.

Powered by Labrador CMS