Styringsprøver vil uvægerligt føre til en mere standardiseret undervisning, mener Thom Jambak fra Utdanningsforbundets censtralstyre.

Norge: Vil indføre nationale ’styringsprøver’ i skolen

Det kom bag på Skole-Norge, da avisen VG tidligere på måneden afslørede, at undervisningsministeriet er på vej med et helt nyt testregime, nemlig såkaldte ’styringsprøver’ efter 2., 4. og 7. trin i skolen foruden prøver til støtte for lærerens ’undervejsvurdering’.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den norske regering lægger op til at erstatte landets nationale test - 'nasjonale prøver' - med to nye testsystemer.

"I ly af karantæner, hjemmeskole, aflyste eksamener og udfordringer med corona-skolen har Utdanningsdirektoraret (Udir) i det stille udviklet nye test- og prøve-systemer til de norske elever. Alt sammen på opdrag fra kundskabsminister Guri Melby (V) og kundskabsministeriet", skrev VG den 4. maj.

Norske nationale test lykkedes først efter en to-årig time-out

De norske nationale prøver adskiller sig fra de danske nationale test blandt andet ved i højere grad at dække læseplanen og teste kompetencer. I sammenhæng med, at alle fag i den norske skole bliver fornyet og får nye læreplaner, vedtog Stortinget i 2018 også, at man skulle nedsætte et udvalg, som skulle se på landets kvalitetsvurderingssystem, altså de nationale prøver og eksamen. Et udvalg, hvor skolesektoren skulle være repræsenteret. Det skete bare aldrig, mener den norske lærerforening, Utdanningsforbundet. Men kundskabsminister Guri Melby afviser kritikken med henvisning til, at forbundsformand Steffen Handal sidder i referencegruppen til Utdanningsdirektoratets arbejde med et nye testsystem.

Referencegruppe skiftede navn

"Den referencegruppe, Steffen Handal sidder i, blev oprindelig nedsat for at følge processen med udvikling af nye læreplaner i fagfornyelsen. Så skiftede den pludselig navn og fik til opgave at følge arbejdet med at ændre det nationale kvalitetsvurderingssystem. Men det, Stortinget bad regeringen om, var at nedsætte et udvalg. Udpegningen af det udvalg venter vi fortsat på. Det er stor forskel på et udvalg og en referencegruppe", siger medlem af forbundsledelsen Thor Jambak til utdanningsnytt.no og fremhæver, at referencegruppen på ingen måde har været involveret i arbejdet bag forslaget om to nye testsystemer.

"Fra Utdanningsforbundets side har vi hele tiden været kritiske over for såkaldte styringsprøver, fordi de lægger op til, at eleverne bare testes i en afgrænset del af det, der er er skolens formål og opgave", siger han og peger på, at formålet med de nye styringsprøver er at indsamle data til myndigheder og skoleejere blandt andet for at kunne sammenligne skoler og kommuner.

"Vurdering for læring skal handle om, hvad lærerne har behov for at vide, når de skal udvikle forskellige læringsmetoder og det bedst mulige læringsmiljø i klasse. Det er ikke styringsprøver og rapportering af resultater til skoleejer, vi har behov for", siger Thor Jambak.

Også oppositionen i Stortinget mener, at alt for meget er planlagt, uden om lærere, skoleledere og elever.  

"Vil regeringen presse et nyt prøveregime igennem med mere og tidligere testning af eleverne før valget, sådan at der ikke bliver tid til at involvere de vigtigste aktører i skolen; de ansatte, eleverne og forældrene?" spurgte Arbejderpartiets Torstein Tvedt Solberg ministeren efter VG-afsløringen.

"Jeg kan i hvert fald forsikre om, at denne minister fra partiet i Venstre ikke har tænkt sig at presse noget som helst igennem, men lade alle processer tage den tid, der er brug for for, at vi kan få et godt fagligt grundlag", lød svaret fra minister Guri Melby.  "Prøveudviklingen hænger tæt sammen med indførelsen af nye læreplaner i skolen. Når vi fornyer læreplanerne, må vi også opdatere prøverne for, at de skal give relevant information til brug i undervejsvurdering og kvalitetsudvikling".

Styringsprøver hvert andet år

Planen er, at beslutningerne om de nye test skal tages i år, og at de skal rulles ud i skolen fra 2021. Utdanningsdirektoratets oplæg erstatter altså de nationale prøver med to forskellige systemer - styringsprøver og undervejsprøver. Direktoratet foreslår, at styringsprøverne tester elevernes læse- og regnefærdigheder ud fra kompetencemålene, som findes ved slutningen af 2. trin (svarer til 1. klasse i Danmark), 4. og 7. Der er også mål ved afslutningen af 10. trin (9. klasse), men her skal eleverne også til eksamen, så her foreslår man ikke styringsprøver. Desuden skal prøverne kun gennemføres hvert andet år - simpelthen fordi erfaringerne fra de nationale prøver er, at gennemsnittet ikke flytter sig ret meget fra år til år.

Prøverne, som skal støtte lærernes undervejsvurdering af eleverne skal give relevant information til lærere, elever og forældre. Som udgangspunkt foreslår direktoratet, at eleverne her prøves ikke i færdigheder, men i kompetencer, og at det sker fag for fag som støtte til lærernes bedømmelse. "Men her er det vigtigt med god involvering av brugerne for at sikre, at vi rammer behovene".

I udspillet skriver direktoratet, at man som udgangspunkt mener, undervejsprøverne bør være frivillige, men skriver samtidig, at hvis man skal kunne følge elevernes progression, kan det være en fordel, at de er obligatoriske.

Undervisningsministeren fastholder, at hele processen sker i åbenhed:

"Ændringene sker i tæt dialog med parterne. De har haft fuld tilgang til alle Utdanningsdirektoratets rapporter. Vi har haft flere møder, hvor rapporterne er blevet diskuteret med parterne. Det har været fuld åbenhed hele vejen. Jeg synes, det er vældig spændende, at VG kalder noget en afsløring, når der hele tiden har været fuld åbenhed om dette arbejde. Det, som nu er afsløret, har der været sendt en pressemeddelelse om for flere måneder siden", sagde kundskabsminister Guri Melby i spørgetimen i Stortinget.

"Som Stortinget har bedt om, gennemgår vi nu hele det nationale kvalitetsvurderingssystem sammen med parterne. Jeg har regelmæssige møder med den gruppe, som gennemgår kvalitetsvurderingssystemet set i lyset af fagfornyelsen, og parterne har indsigt i absolut alle vurderinger fra både direktorat og departement".

Læs mere

Utdanningsnyt.no: Utdanningsforbundet er kritisktil nye styringsprøver

Udir.no: Plan for videreutvikling avprøvefeltet - anbefalinger om veivalg