Officielt bliver det Vive, der skal stå for en evaluering af frihedsforsøget.
Officielt bliver det Vive, der skal stå for en evaluering af frihedsforsøget.

Frihed i Esbjerg: Sådan kan man måle, om vi er en succes

Skolerne i Holbæk og Esbjerg har fra det kommende skoleår og de næste tre år til at bevise, at man kan lave bedre skole, hvis man giver frihed til skolerne. Hør skolernes foreløbige tanker om, hvordan de håber på at kunne dokumentere deres succes.

Publiceret

FØRSTE STATUSRAPPORT

2.000 ledere, lærere og pædagoger på folkeskolerne i Esbjerg ogHolbæk er efter sommerferien og tre år frem med i et frihedsforsøg,som giver dem mulighed for at lave skole efter samme regler somlandets fri- og privatskoler. Folkeskolen erblevet lukket ind i ideudviklingen på en række Esbjergskoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Politikere, forvaltning, ledere og lærere i Esbjerg har alle samme mål. De vil være med til at sætte resten af landets folkeskoler fri med deres indsats de næste tre år.

Sammen med skolerne i Holbæk er de esbjergensiske folkeskoler sat fri fra mange af folkeskolelovens normalt besnærende regler for, hvordan man laver folkeskole i et treårigt forsøg. Den politiske ambition fra Christiansborg er, at man vil se, om velfærden bliver løftet, når man sætter medarbejderne fri.

Men hvordan overbeviser man så lige politikerne på Christiansborg, når tre år ikke er ret længe til at opnå beviselige faglige resultater, og skolerne heller ikke kommer til at gøre de samme ting. Endnu er det kun offentliggjort, at det bliver Vive, der skal følge frihedsforsøget - men hvordan vides endnu ikke.

Over en bred kam blandt de parter folkeskolen.dk har talt med, er der en forventning om, at skolernes indsats næppe vil kunne ses på elevernes karakterer. Det er en udfordring, som formand for Esbjerg Kommunes børne- og familieudvalg Diana Mose Olsen (SF) er meget opmærksom på.

"Det er enormt svært at se noget på tre år. Vi har valgt, at vores 10. klassecenter også er med i forsøget. For de har kun eleverne ét år, så dér er det måske lettere at se, om forandringen har betydning. Men det er enormt svært", siger hun.

DLF: Kig på friskolefrekvensen

I Esbjerg Lærerforening peger formand Maja Gundermann Østergaard på, at man i stedet for at kigge på data for faglige resultater bør rette opmærksomheden mod andre data.  

"Hvis man tror, at man kan måle på fx afgangskaraktererne, tror jeg, at man bliver skuffet. Jeg tror på, at man vil kunne se noget i forhold til elev- og medarbejdertrivslen, og man vil forhåbentlig også kunne se et fald i elever, der søger væk fra folkeskolen. Jeg tror nemlig tit, at det handler om skoledagens længde, når de søger væk fra folkeskolen. Og så tror jeg også, at elevernes fravær vil falde", siger hun.

På Fortunaskolen foreslår skoleleder Jan Lagoni, at det også vil være relevant at bruge forældretilfredsheden som et parameter.

"Det vil være en god idenkation på, om deres børn trives. Og forskningen viser jo, at eleverne lærer bedre, når de trives", siger han.

Opretter et advisory board

På Auraskolen har man også valgt at nedsætte et advisory board, der skal bidrage med input:

"Det har nogle fra lederteamet arbejdet med tidligere med succes. Det kommer til at bestå af udefrakommende interessenter, der skal bidrage med andre vinkler, end dem vi kan finde på i skoleverdenen. Det er fx vores tidligere bestyrelsesformand, der er selvstændig erhvervsdrivende, og en tidligere elev, der lige nu går på en ungdomsuddannelse, hvor eleven sidder med i en fond, hvor unge mennesker bliver tilbudt en pose penge, som de skal bruge på at prøve at gøre Esbjerg mere attraktiv for unge mennesker", fortæller skoleleder Lene Aagaard Brandt.

Minister: Første evaluering kommer næste år

Minister: Første evaluering kommer næste år

Ifølge undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil Vive være klar med en midtvejsevaluering til efteråret næste år, og en endelig evaluering skal ligge klar inden udgangen af 2024. 

"Evalueringen forventes gennemført som en virknings- og implementeringsevaluering med fokus på, hvilke konsekvenser den omfattende frisættelse har for kvaliteten af indsatserne inden for de enkelte og på tværs af velfærdsområder. Det vil i den forbindelse være vigtigt at forsøge at afdække elevernes faglige udvikling og trivsel, samt afdække hvordan forældre til børn i de omfattede dagtilbud og folkeskoler oplever kvaliteten", lyder det fra ministeren i et skriftligt svar til Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl.

Powered by Labrador CMS