"Det frustrerer mig, at jeg selv skal lede efter de paragraffer, Lasse kan få støtte efter. Jeg føler ikke, at kommunen rådgiver mig. Tværtimod holder den mig hen, og det kan den sagtens gøre ved at køre rundt i paragrafferne", siger Jette Kofoed.

Professor: Kommune afviser at hjælpe STU-elev med sin drømmeuddannelse på forkert grundlag

Først brugte Silkeborg Kommune ti måneder på at godkende 17-årige Lasse til STU. Dernæst afviste kommunen at opfylde hans drøm om at blive tjener med den begrundelse, at han ikke er fyldt 18 år. Nu siger professor i socialret, at kommunen både kan og bør hjælpe ham.

Publiceret

Lasses sag kortfortalt

Skoleåret 19/20

Lasse går på efterskole.

Februar 2020

Lasse er til vejledning i UU med henblik på at blive godkendttil STU. Familien forventer, at han kan begynde på sin uddannelseefter sommerferien.

Oktober 2020

Lasse venter stadig på at blive godkendt til STU og begynder ivirksomhedspraktik i en kantine.

November 2020

Midtjyllands Avis og folkeskolen.dk/specialpædagogik skriver omLasses lange ventetid på at blive godkendt til STU. Selv omvisitationsudvalget endnu en gang har udskudt afgørelsen, kommerLasses sag alligevel på dagsordenen.

November 2020

Dansk Folkeparti beder undervisningsminister PernilleRosenkrantz-Theil (S) svare på, om Lasses forløb eracceptabelt.

November 2020

Efter næsten ti måneders tilløb godkender Silkeborg Kommune, atLasse er i målgruppen for STU. Samtidig erkender kommunens egenSTU-skole, at den ikke kan løfte opgaven med Lasse, som vil væretjener. I stedet henvises han til det private Bo/Skole/job iSilkeborg.

December 2020

Undervisningsministeren svarer Dansk Folkeparti, at det ikke børvære nødvendigt, at forældre skal kæmpe for deres børn medhandicap.

December 2020

Silkeborg Kommune giver afslag på, at Lasse kan få bevilgetpædagogisk og praktisk rådgivning efter servicelovens paragraf 85.Det ville ellers have gjort det muligt for ham at bo og uddanne sigpå Troldkærskolen i Sønderjylland. Socialafdelingen forklarer, atparagraf 85 er en voksenbestemmelse, men undlader at henvise til entilsvarende paragraf 52 for unge under 18 år.

Januar 2021

Lasse begynder i det private STU-tilbud Bo/Skole/Job, hvor hanstadig går.

Februar 2021

Pernille Rosenkrantz-Theil skal i åbent samråd om, at ungeoplever lange ventetider og skal igennem udmattende klagesager forat blive godkendt til STU. Hun skal desuden give sit bud på,hvornår en justering af STU-loven kan vedtages i Folketinget.

Maj 2021

Lasse fylder 18 år og håber, at han så kan komme påTroldkærskolen og uddanne sig til tjener.

Serviceloven

Paragraf 52, stykke 3:

Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgendetyper af tilbud:

9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlingog praktisk og pædagogisk støtte.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Torsdag i næste uge skal undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd om, at unge oplever lange ventetider og skal igennem udmattende klagesager for at blive godkendt til STU. Det er Ellen Trane Nørby, Anni Matthiesen, begge Venstre, og Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, som har indkaldt til samrådet.

Rosenkrantz-Theil skal i samråd om STU-sag fra Silkeborg

Samrådet tager i høj grad afsæt i 17-årige Lasse fra Skægkær ved Silkeborg. Han drømmer om at blive tjener, og det kan han uddanne sig til ved at tage sin STU på Troldkærskolen i Rødding i det nordlige Sønderjylland. Skolen driver en restaurant med kursus- og festlokaler.

Men Silkeborg Kommune gør, hvad den kan for at spænde ben for den unge mand. Det er velbeskrevet, at Lasse har generelle indlæringsvanskeligheder, er ordblind og har kognitive udfordringer. Samtidig er hans udvikling forsinket som følge af en operation i kraniet, da han var seks måneder.

Langt om længe: Kommunen godkender 17-årige Lasse til STU

Alligevel brugte den midtjyske kommune ti måneder på at finde frem til, at han rigtig nok er i målgruppen for STU.

STU-skole bekræfter tip om, at den har elever under 18 år boende

Næste benspænd kom, da kommunen afviste hans ønske om at uddanne sig på Troldkærskolen. Det ville kræve, at han flyttede ind på skolens kollegie, men da Lasse ikke kan klare sig selv, ville kommunen skulle betale for bostøtte.

Det kan først lade sig gøre, når han fylder 18 år til maj, fik familien at vide. Men før jul fik Lasses mor, Jette Kofoed, et tip om, at Troldkærskolen har elever under 18 år boende fra andre kommuner. Hun tog fat i skolen, som bekræftede, at det er tilfældet.

Det gentager skolens kurator Steen Kielberg overfor folkeskolen.dk/specialpædagogik.

"Vi har 30 unge på vores kollegie, og lige nu er to-tre stykker under 18 år. De betaler selv huslejen på 2.400 kroner, mens kommunen betaler for bostøtten. Kommunerne køber typisk en pakke, hvor den unge indgår i et netværk og får ungdomstilbud og adgang til fritidsaktiviteter. Det understøtter, at den unge indgår i sociale sammenhænge og opnår et dannet liv", siger Steen Kielberg. 

I gennemsnit koster pakken 12.000 kroner om måneden, men den nøjagtige pris afhænger af den enkeltes konkrete behov for støtte og vejledning i boligen. Dertil kommer huslejen og betaling for STU.

Kommuner finansierer unge under 18 år med voksenparagraf

Ifølge Steen Kielberg finansierer andre kommuner bostøtten til elever under 18 år efter paragraf 85 i serviceloven.

"De unge er ikke indskrevet hos os efter paragraf 85, men de får støtte og vejledning efter paragraffen. Så når Silkeborg Kommune vurderer, at Lasse er i målgruppen for STU, kan den vælge at understøtte hans uddannelse med bostøtte i en tro på, at han kan blive selvforsøgende indenfor tjenerfaget. Det kræver blot, at Silkeborg Kommune laver en delegationsaftale med Vejen Kommune om, at Silkeborg fortsat er handle- og betalingskommune, selv om Lasse flytter til Rødding", siger Troldkærskolens kurator.

STU-sag i Silkeborg: 17-årig har ventet siden februar på at blive godkendt til STU

Lasses forældre er parate til at betale for huslejen på Troldkærskolen, indtil han fylder 18 år, men de kan ikke finansiere bostøtten. Før jul henvendte Jette Kofoed sig derfor til socialafdelingen i Silkeborg Kommune med de nye oplysninger fra skolen i Sønderjylland. Herefter kontaktede en sagsbehandler Steen Kielberg, men alligevel har kommunen afvist at bevilge bostøtte til Lasse.

"Årsagen til vores forundring er, at servicelovens paragraf 85 er en voksenbestemmelse, der alene finder anvendelse, når en person er fyldt 18 år", skriver Lars Bundgaard Leen i afslaget. Han er leder af socialafdelingens voksensektion.

Silkeborg Kommune glemmer servicelovens børneparagraffer

Silkeborg Kommune har ret i, at paragraf 85 er en voksenbestemmelse, forklarer John Klausen, som er professor i socialret på Aalborg Universitet.

DF efterlyser ministerens holdning til STU-sag fra Silkeborg

"Når andre kommuner bruger paragraf 85 til unge under 18 år, har det ikke formel karakter, men de går nok pragmatisk til værks overfor unge, som er tæt på at fylde 18 år. Der er jo ikke forskel på den støtte, den unge har brug for, dagen før og dagen efter hans 18 år fødselsdag", siger John Klausen.

Silkeborg Kommune er altså i sin gode ret, når den afviser at bevilge Lasse støtte efter paragraf 85. Men socialafdelingen glemmer, at serviceloven indeholder bestemmelser til børn, som dækker det samme som paragraf 85, påpeger John Klausen.

Ministeren om STU-sag: Det bør ikke være nødvendigt, at forældre skal kæmpe for deres børn

"Når det handler om støtte til unge under 18 år, kan kommunen bruge paragraf 52, som er en traditionel børnebestemmelse. Paragraffen henviser til forskellige former for hjælp, og stykke 3, punkt 9, handler netop om pædagogisk og praktisk rådgivning," lyder den konkrete anvisning fra professoren.

Kommuner har en forpligtelse til at undersøge alle muligheder

John Klausen kalder det for en dårlig undskyldning, når Silkeborg Kommune afviser at hjælpe Lasse med det argument, at paragraf 85 ikke kan bruges.

"Kommunen har en generel forpligtelse til at behandle alle spørgsmål om hjælp ved at undersøge alle de muligheder, serviceloven giver. Derfor kan kommunen ikke bare give afslag efter paragraf 85 uden at undersøge, om der er andre muligheder for at dække den unges behov. Hvis den unge i den pågældende sag har behov for bostøtte, er der tale om et ubegrundet afslag, som forældrene kan gå til Ankestyrelsen med", siger professoren.

Jette Kofoed ved snart ikke, hvad hun skal gøre for at hjælpe sin søn.

"Da vi fik afslag på bostøtte før jul, tænkte jeg, at vi så bare må vente på, at Lasse bliver 18 år til maj. Men det frustrerer mig, at jeg selv skal lede efter de paragraffer, han kan få støtte efter. Jeg føler ikke, at kommunen rådgiver mig. Tværtimod holder den mig hen, og det kan den sagtens gøre ved at køre rundt i paragrafferne", siger hun.

Frustrationerne bliver ikke mindre af, at familien hele tiden har sagt klart, at Lasse vil på Troldkær.

"Jeg troede, vi skulle hjælpe hinanden. Ikke for min skyld, men for at Lasse kan få en fremtid med et job", siger Jette Kofoed.

Afsender af afslaget afviser at udtale sig generelt

Sektionsleder Lars Bundgaard Leen, der står som afsender af afslaget til Lasse, vil hverken udtale sig om den konkrete sag eller svare på, om Silkeborg Kommune generelt undlader at henvise borgere til hjælp efter andre paragraffer end dem, de selv spørger til.

"Jeg kan ikke udtale mig om enkeltsager, og det bliver for konkret i forhold til den pågældende sag, hvis jeg udtaler mig generelt", siger han.

Lars Bundgaard Leen tilføjer, at han desuden er sektionsleder i voksenafdelingen, og at sager for unge under 18 år hører til i en anden afdeling. Han vil dog ikke svare på, om det er normalt, at sektionerne ikke henviser til hinanden, når det er relevant for borgerne. 

Lasse ønsker fortsat at komme på Troldkær

Indtil videre går Lasse i det private Bo/Skole/Job i Silkeborg, som blandt andet tilbyder STU til unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Her begyndte han efter nytår og bor som planlagt stadig hjemme.

"Det har været godt for Lasse at komme i gang. Bo/Skole/Job er god til at udstikke faste rammer for ham, og selv om han ikke siger så meget om tilbuddet herhjemme, trives han tydeligvis med at møde et sted, hvor han ved, hvad han skal. Han vil i hvert fald gerne afsted, og de siger også, at han fungerer fint på uddannelsen", siger Jette Kofoed.

Det ændrer dog ikke på, at Lasse fortsat drømmer om at blive tjener.

"Bo/Skole/Job arbejder på, at Lasse kan komme i praktik på Troldkær i en uge eller to, så snart corona aftager. Det vil være fint, for så kan han prøve af, om han fortsat vil det, han nu har talt om i to år. Men jeg frygter, at vi så skal slås med kommunen igen, når han bliver 18 år, for det vil kræve, at hans uddannelsesplan bliver lavet om", siger Jette Kofoed.