Danmark er det EU-land, hvor andelen af lærere, der svarer, at de ofte eller altid lader eleverne bruge it til projekter og opgaver i deres klasse, er klart højest.
Danmark er det EU-land, hvor andelen af lærere, der svarer, at de ofte eller altid lader eleverne bruge it til projekter og opgaver i deres klasse, er klart højest.

Ny EU-rapport: Danmark fremhæves for it og matematik - men de tosprogede halter efter

I den årlige rapport om skole og uddannelse i EU-landene fremhæves Danmark for sin topplacering i den internationale undersøgelse af skoleelevers computerkompetencer, Icils, og det hurtige skift til onlineundervisning i foråret.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmark lå i top i den internationale undersøgelse af 8.-klasseelevers it-kompentecer, Icils, der blev offentliggjort sidste år.

Ser man kun på EU-landene er den danske placering helt i særklasse, og Danmark er også karakteriseret ved - som det eneste EU-land - ikke at udvise nogen væsentlig kønsforskel, når det gælder it-kompetencer. 

Den årlige EU Education and Training Monitor fremhæver, hvor digitalt veludstyrede de danske skoler er bl.a. med højhastighedsinternetforbindelser på langt flere skoler end i de øvrige EU-lande.

På grundskoleniveau bruger over 90 procent af eleverne computere i læringssammenhænge mindst én gang om ugen - for hele EU ligger gennemsnittet på 52 procent i de yngre klasser og 59 procent i udskolingen.

Da Europa blev ramt af covid-19-epidemien i foråret, var omstillingen til digital fjernundervisning lettere for de lande, som takket være nationale strategier på området var langt fremme med digital undervisning, for eksempel Finland, Danmark og Estland, fremhæver Europakommissionen i sin rapport.

I den særlige landerapport om Danmark kommer nogle af udfordringerne ved forårets skolenedlukning dog også frem:

"Det viste sig hurtigt, at hjemmeundervisning var en udfordring, især for de mindre børn, der har brug for den struktur, skolerne tilbyder, og for børn med lavere socioøkonomisk baggrund og migrantbaggrund".

"Undervisningsministeren bad derfor tidligt i nedlukningen lærerne om at nå ud til eleverne på andre måder, hvis de ikke deltog i onlineundervisningen".

"De første forskningsresultater viser, at forældre til børn i folkeskolen havde svært ved at yde den nødvendige støtte til hjemmeundervisning, især når de selv arbejdede hjemmefra"

"Ikke desto mindre har flere forældre også fortalt, at de har fået en bedre forståelse af deres børns læring og et tættere samarbejde med lærerne. Hjemmeundervisning gav også lærerne nogle udfordringer, især med hensyn til at holde kontakten med eleverne og tilpasse kravene til omstændighederne".

Når EU-mål i matematik

EU har sat et mål for, hvor stor en del af eleverne, der maksimalt skal 'underpræstere' i Pisa - altså ligge i Pisas laveste kategorier, nemlig 15 procent.

Kun få lande har opnået målet i den seneste Pisa-undersøgelse, Pisa 2018, men sammen med Estland, Polen og Finland når Danmark målet i matematik.

I læsning er Danmark tæt på, 16 procent, men i naturfag er det 18,7 procent af de danske 15-årige, der 'underpræsterer'.

Som i tidligere rapporter nævnes de danske problemer, når det gælder elever med indvandrerbaggrund. Elever med indvandrerbaggrund 'underpræsterer seriøst' i forhold elever uden indvandrerbaggrund i Danmark, Tyskland, Frankrig og Portugal

I Pisa klarer elever med migrantbaggrund sig 65 point dårligere end elever med etnisk dansk baggrund. Selv efter at have taget højde for den socioøkonomiske ulighed ligger forskellen på -34 point, hvilket er ca. det dobbelte af EU-gennemsnittet, hedder det i landerapporten.

Læs mere

Education and training monitor 2020

Landerapport for Danmark

Powered by Labrador CMS