Flere centrale initiativer fokuserer på, hvordan udsatte elever kan få en bedre skolegang.
Flere centrale initiativer fokuserer på, hvordan udsatte elever kan få en bedre skolegang.

En stribe Venstre-spørgsmål giver overblik over centrale indsatser for elever med særlige behov

Det kan være svært at få overblik over, hvad der sker af tiltag fra centralt hold for at styrke undervisningen og trivslen for elever med særlige behov, men med en række spørgsmål får Ellen Trane Nørby (V) undervisningsministeren til at skitsere, hvad der sker på området.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med afsæt i en artikelserie i JydskeVestkysten om 'De glemte børn' har undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V) stillet undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en række spørgsmål, som alle kredser om, hvad ministeren har gjort og vil gøre for at styrke undervisningen og trivslen blandt elever med særlige behov.

STUK er også i gang med at udvikle kvalitetstilsynet med specialundervisningsområdet, ligesom der er kvalitetstilsyn på det almene folkeskoleområde. Det er et risikobaseret tilsyn på baggrund af data.

Fravær indgår også i de centrale indsatser

Fravær indgår også i de centrale indsatser

Ellen Trane Nørby har også bedt Pernille Rosenkrantz-Theil redegøre for, hvad hun konkret har gjort for at sætte ind mod skolefravær, siden Ellen Trane Nørby havde ministeren i samråd om samme sag i november 2020.

"Det er vigtigt, at børn og unge, der ikke kommer i skole, fordi de mistrives, får den nødvendige hjælp og støtte til at vende tilbage til skolen hurtigst muligt, og før fraværet eskalerer", indleder Pernille Rosenkrantz-Theil sin gennemgang af aktiviteterne på området.

Som led i aftale om satspuljen for 2019-2022 understøtter STUK implementeringen af lettere behandling i PPR i 37 kommuner. 21 kommuner har på forskellig vis fraværsproblematikker som fokus. Evalueringen af projektet forventes at blive offentliggjort i første halvdel af 2024.

Derudover udvikler STUK, Socialstyrelsen og tre kommuner en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. Samarbejdet har særligt fokus på socialt udsatte børn og unge og på børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og autisme. Her forventes evalueringen at være klar i sidste halvdel af 2023.

Motiverende undervisning kan reducere fravær i udskolingen

Motiverende undervisning kan reducere fravær i udskolingen

Som led i et undersøgende tilsyn vil STUK i år screene skolernes fraværsregistrering for at se, om der er bekymrende udsving i data.

"Formålet med tilsynet bliver at gøre kommunerne opmærksomme på bekymrende udsving med henblik på, at de efterlever bestemmelser for fravær, herunder følger op på elever med langvarigt fravær", uddyber Pernille Rosenkrantz-Theil.

Desuden har Undervisningsministeriet gang i en række projekter målrettet elever med særlige behov. Et af dem skal kortlægge indsatser til at øge elevers motivation og reducere fravær.

"EVA udarbejder en praksisundersøgelse af kommuner og skolers arbejde med at skabe motiverende undervisningstilbud, der kan reducere fravær for unge i udskolingen med højt fravær, så de i højere grad opnår at komme godt videre i uddannelsessystemet. Formålet med undersøgelsen er at identificere og beskrive en indsats, som efterfølgende kan afprøves i et forsøg med udvalgte kommuner og skoler", fortæller Pernille Rosenkrantz-Theil.

Initiativet er igangsat 2021 og forventes afrapporteret i næste måned.

EVA gennemfører også en undersøgelse blandt skoler i København, som arbejder med Barnets Stemme. Her er målet at beskrive indsatsen og erfaringerne, så Barnets Stemme efterfølgende kan afprøves som forsøg og evalueres systematisk i samarbejde med udvalgte skoler. Initiativet er igangsat i 2020, og afrapporteringen er på trapperne.

Kommunerne har pligt til at give de rette undervisningtilbud

Kommunerne har pligt til at give de rette undervisningtilbud

Artikelserien i JydskeVestkysten har også fået Ellen Trane Nørby til at spørge, hvordan Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil sikre, at folkeskoler har fokus er på barnets trivsel, fremfor på hvad der bedst kan betale sig økonomisk.

Desværre deler for mange elever og forældre oplevelsen med udfordrende rammer og manglende støtte til børn med særlige behov, erkender ministeren.

"Det er blandt andet baggrunden for Vives evaluering af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand. Den vil blandt andet give os viden om de styringsmæssige og økonomiske rammer for undervisningstilbud til elever med særlige behov i både almen- og specialundervisningen, herunder centrale og decentrale finansieringsmodeller i kommunerne".

Pernille Rosenkrantz-Theil peger også på, at det forventes, at der i år nedsættes et Trivselsråd, som skal komme med anbefalinger til tiltag, der kan mindske mistrivslen blandt børn og unge.

"Jeg vil gerne understrege, at kommunerne har pligt til at give eleverne det undervisningstilbud, de har krav på. Det gælder, hvad enten eleverne er inkluderet i almenundervisningen eller modtager specialundervisning", skriver undervisningsministeren.

Du kan læse Pernille Rosenkrantz-Theils svar på de seks spørgsmål fra Ellen Trane Nørby via disse link:

Læs mere

Ministerens første svar

Ministerens andet svar

Ministerens trejde svar

Ministerens fjerde svar

Ministerens femte svar

Ministerens sjette svar

Powered by Labrador CMS