Hanni Eskildsen kan godt se, at de praktiske fag kan hjælpe i forhold til at få de unges øjne åbnet for erhvervsskolerne. Men fagene har også en dannende funktion i sig selv, som er vigtig for alle elever, siger hun.

H&D-formand: Husk, at et nyt praktisk overbygningsfag tager tid

Håndværk og design-lærernes formand Hanni Eskildsen glæder sig over politikernes bud på styrkelse af praktiske fag, og hun ser meget gerne et fast overbygningsfag med afgangsprøve. Men husk læreruddannelsen, efteruddannelse og værkstederne, siger hun.

Publiceret

Foreningernes forslag til nytvejledende timetal

 

Billedkunst og musik: 2 lektioner om ugen i 1.-6. klasse

H&D: 1 lektion om ugen i 1.-3. klasse og 2 lektioner i 4.-6.klasse

Madkundskab: 1 lektion om ugen i 1.-3. klasse og 2 lektioner i4-6 klasse

Desuden har Foreningen for Håndværk og design foreslåetobligatorisk håndværk og deisng i overbygningen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den praktiske dimension har været skubbet til side til fordel for de boglige fag, mener formand for Den faglige forening Håndværk & Design Hanni Eskildsen. Derfor glæder hun sig over, at der nu kommer fokus på de praktiske fag, når forligskredsen her i foråret skal diskutere, hvordan fagene styrkes.

Her er partiernes forslag til styrkelse af de praktisk-musiske fag

Foreningen har selv foreslået politikerne at konvertere valgfaget i håndværk og design til et obligatorisk fag i 7. og 8. klasse. Og sammen med Danmarks Billedkunstlærere og Musiklærerforeningen har de haft foretræde for undervisningsudvalget for at præsentere et forslag, hvor alle fagene bliver løftet gennem hele skoleforløbet. 

Foreninger for de praktiske fag laver fælles udspil inden ny parathedsvurdering

Vi går selvfølgelig fortsat ind for begge dele. Vi synes, det er rigtigt vigtigt, at man får et obligatorisk, praktisk fag med en prøve. Jeg siger ikke, at fagene ikke bliver taget seriøst nu, men i forhold til eleverne og signalet til omverdenen, gør en prøve en stor forskel", siger Hanni Eskildsen. Ligesom Dansk Folkeparti mener hun, at prøven med fordel kan ligge i 8. klasse, hvor den ikke forstyrrer de andre prøvefag.

"Samtidig kan eleverne gøre sig erfaringer med at gå til prøve, som kan bruges i de andre fag. Og de får arbejdsmetoder og angrebsmåder fra en prøve i praktisk fag, som kan bruges i projektopgave, som vi også meget gerne ser får samme status som en boglig projektopgave.

Vigtigt at holde fast i håndværket

Alternativets forslag om et nyt samlet kreativt fag med titlen Kuns og kunsthåndværk, er formanden dog ikke begejstret for. Dels frygter hun, at der kan spares i timer og lærerkræfter på et samlet fag ligesom man mange steder har gjort ved sammenlægningen af sløjd og håndarbejde til håndværk og design.

"Og dels er jeg lidt bange for, at håndværket vil blive skubbet lidt til side. Vi synes jo netop, at det er rigtig, rigtig vigtigt at få lært børn noget håndværk. Sådan et fag kunne let bliver papir og farver", siger Hanni Eskildsen.

Der er uddannede lærere, som ikke underviser i faget

Skoleledernes formand Claus Hjortdal har fremført, at der næppe er håndværk og designlærere nok til at dække et obligatorisk fag i overbygningen, og det har fået flere af partierne til at foreslå, at man henter fagpersoner ind til at dække nogle af timerne. Men det er Hanni Eskildsen heller ikke begejstret for.

"Man skal satse på efter- og videreuddannelse og give lærerne fagfaglige kurser i stedet at låse skolelederne fast på kurser i andre ting, som kommunerne har gjort de seneste år. Jeg tror at der går rigtigt mange rundt på skolerne, som kan undervise i de her fag, men som har skemaet fyldt ud med alt muligt andet".

Foreningen har allerede 96 tilmeldte til deres årsmøde, hvor de tilbyder fagfaglige workshops, så hun er sikker på, at lærerne ønsker at videreuddanne sig i faget.

I forhold til andre faggrupper, vil hun hellere samarbejde med tømrerne, så eleverne kan komme ud på besøg i rigtige værksteder.

Undersøgelse: Ingen efteruddannelse i over fem år

"Ikke for at forklejne tømrere, men de har ikke samme tilgang til eleverne. Jeg vil hellere have ham til at fortælle, hvad der er fedt ved hans arbejde i hans eget værksted. Projekter ud af huset skærper eleverne".  

Tid og styrkelse af læreruddannelsen er vigtigt

Forhandlingerne om styrkelse af de praktiske fag er endnu ikke datosat, men ministeren har meddelt, at det skal foregå her i foråret. Hvornår eventuelle ændringer skal træde i kraft, ved man ikke. Og selv om Hanni Eskildsen mener, at det er på høje tid, at fagene får fokus, så håber hun ikke, at de vil haste ændringer igennem.

"Man ændrer ikke bare de har fag som at vende en hånd. Et nyt fag kræver tid, og at man sætter sig ned og får diskuteret tingene ordentligt. Det der står i målene dækker faget godt, men det er noget andet som valgfag. Og det stiller også nye krav til værkstedsfaciliteterne, som man mange steder har sparet på. Eleverne skal jo lære i en jævnt stigende kurve, og det kræver andre maskiner og muligheder".

Og så mener hun, at man skal kigge på faget i læreruddannelsen samtidig.

"De studerende har jo gang på gang - også her på folkeskolen.dk gjort opmærksom på, at de ikke synes, at de får undervisning nok. Et nyt fag bør få afsmittende virkning på uddannelserne. Politikerne kan fx ligeså godt starte med at lægge sikkerhedskurset i som en del af uddannelsen, for det bliver en nødvendighed, hvis man skal undervise i overbygningen".

Nye håndværk og designlærere kan ikke betjene de store maskiner

Fagene er alment dannende

Partierne er enige om, at fagene skal styrkes, men hvor Venstre og Dansk Folkeparti har meget fokus på, hvad fagene kan betyde i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, går Socialdemokraterne, Radikale og SF også op i, at fagene er vigtige i sig selv. Her er Hanni Eskildsen enig med de sidste.

"De praktisk-musiske fag er en del af den almene dannelse. De her fag kan noget til at alle elever. De udvider din horisont i forhold til, hvordan tingene er skabt. Og det er vigtigt for alle at have oplevet på egen krop, at man mestrer noget. Men jeg tror på, at vi åbner elevernes øjne for flere muligheder, og når alle fag har samme status, ser de, at uddannelse ikke er lig med boglig uddannelse".

Håndværksundervisning i skolen fører ikke til faglærte