Et eksempel på udtræk fra LIS - udviklingen i antallet af elever i Ballerup, der fik mindst 2 ved afgangsprøven i dansk og matematik - landsgennemsnittet er markeret med en rød streg. På det næste billede ses udviklingen i inklusionsprocent.

LIS er åben - se om din skole når målene

Undervisningsministeriet har netop slået dørene op til datavarehuset Lis - Ledelsesinformationssystem for folkeskolen. Foreløbig rummer det kun informationer, som hele tiden har været tilgængelige, men i næste måned kommer de nye måltal for de nationale test og næste år trivselsmålingerne. Ideen er, at skoler og kommuner kan trække alle data ud ét sted, få dem som figurer og bruge dem i kvalitetsrapporter.

Publiceret
Et eksempel på udtræk fra LIS - udviklingen i inklusionsprocenten i Ballerup

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nu kræver det mindst et 2-tal i dansk og matematik at komme ind på en erhvervsuddannelse. Hvor stor en andel af eleverne får mindst 2 i fx Ballerup Kommune? Klik ind i datavarehuset og vælg grundskolen -> resultater -> Andel elever med mindst 2 i dansk og matematik, og vælg Ballerup. Så får du ovenstående graf.

Regeringen har aftalt med KL, at 96 procent af eleverne skal være inkluderet i normalskolen fra næste skoleår. Hvordan går det med inklusionsprocenten her hos os? Hvis du vil vide det, klikker du ind på grundskolen -> inklusion -> inklusionsgrad. (se billede nr. 2)

Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test lyder et tredje mål, nemlig et af de nye mål for folkeskolereformen. Hvordan det går med at opfylde det mål på landsplan, bliver muligt at se i Lis, når Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bliver færdig med at omsætte landsresultaterne i de nationale test til de nye faste kriterier midt i november. Datavarehuset er åbent for alle, men for at komme ind i fortrolige data som for eksempel testesultater på skoleniveau, skal man bruge Uni-login, som styrer, hvem der har adgang til hvilke data.

Formålet med Lis er ifølge uvm.dk i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen at give skoleledelser og forvaltninger et bedre overblik over, hvordan de klarer sig i opfyldelsen af de landsdækkende mål for den nye folkeskole. Gå selv på opdagelse via linket til højre. 

Tredje reformlov fremsat: Fokus på forenkling og målstyring