Mia Hesselberg-Thomsen talte til modtageren af Lærerprofession.dk's 2020-særpris. Se videoen.
Mia Hesselberg-Thomsen talte til modtageren af Lærerprofession.dk's 2020-særpris. Se videoen.

Vi sætter pris på dannelsen

Hvad er skolens dannelsesbidrag, spørger Lærerprofession.dk lærerstuderende og lærere. Nu uddeles den første pris for besvarelsen.

Publiceret

DANNELSESPRISEN

Prisen uddeles af Lærerprofession.dk i 2020-2022 for etbachelor- eller diplomprojekt, der "analyserer og diskutererskolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til eleversdannelse".

Eksaminatorer og censorer indstillerprojekterne, som bedømmes af en komité af fagpersoner:

Thomas Kruse Andersen, lærer,

Birgitte Bagger, lærer,

Esben Christensen, journalist og højskolelærer,

Katja Gottlieb, lærer,

Stefan Ting Graf, docent,

Mia Hesselberg-Thomsen, ph.d.-studerende,

Lise Sandahl Matthisson, adjunkt,

Thomas Aastrup Rømer, lektor,

Lene Tanggaard, rektor og professor,

Thorkild Thejsen, lærer og projektleder.

Prisen er på 10.000 kroner, som betales af LBForsikring og et boggavekort fra Hans Reitzels Forlag på 3.000kroner.

Lærerprofession.dk drives i fællesskab afprofessionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.

Næste frist for indstilling af projekter er den17.august 2021.

Dannelse er en livslang proces, og skolen bidrager til elevernes dannelse gennem undervisning. Men hvad er dannelse, og hvordan kan og skal den foregå i en klimapresset, globaliseret, teknologifikseret og kapitalistisk verden? Og hvad skal og kan være skolens dannelsesbidrag i en hverdag, hvor arbejdet med at opfylde skolens formål og undervisningen i fagene presses af krav om målstyring og ensidig fokusering på læring?

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sådan lød opfordringen fra Lærerprofession.dk til lærerstuderende, der skulle i gang med deres bachelorprojekter, og lærere, der gik på den pædagogiske diplomuddannelse. I 2020 og de kommende to år uddeles en særpris for et projekt, der "analyserer og diskuterer skolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevers dannelse".

 Kan man gå uforandret ud af mødet med et fag, eller dannes man? De fleste lærere efterstræber nok, at eleverne dannes og gøres myndige til personlig stillingtagen, overvejelse, refleksion over stoffet og dets betydning i mere almen forstand, som det også forventes i folkeskolelovens formålsparagraf. Men hvad gør man? Hvad er udfordringerne?

I år var der indstillet 59 projekter til Lærerprofession.dk's priser. Fire bachelorprojekter til særprisen om dannelse. men ingen diplomprojekter. 

De fire projekter viser en vidde i skolens arbejde med dannelse. De viser, at ikke blot faget har en dannende karakter, men at lærerens tilgang og personlige involvering også virker dannende for eleverne. 

 

 

Lærerens egen dannelse

Lærerens egen dannelse

What do you want to do ?
What do you want to do ?
What do you want to do ?
What do you want to do ?

Modtageren af dannelsespriser er Krisitian Yilmaz fra læreruddannelsen i Silkeborg ved professionshøjskolen Via med projektet "Dannelse i litteraturen - at kunne stille de gode spørgsmål til eleverne".

Understøttelse af dannelse i undervisningen kalder på lærerens egen dannelse og vilje til at stille åbne og gode spørgsmål, der bygger på lærerens professionelle dømmekraft, siger han i projektet, hvor han viser, at litteraturlæsning kan gøre elever opmærksomme på, at livets spørgsmål ikke altid er så lette og entydige at besvare. Han søger ikke at give et modsvar til danskfagets læseteknik og grammatikfokus, men han viser en dimension, som kan gå tabt, når faget instrumentaliseres. Nysgerrigt og åbent undersøger han, hvordan faget ikke alene er et kommunikationsfag.

New mail

New mail

New mail

New mail

Powered by Labrador CMS