Undervisningslokalerne skal "ose" af faget - er filosofien bag indretningen af Lindbjergskolen i Herning. Foto: Lindbjergskolen

Helt ny skole: Eleverne skal gå fra faglokale til faglokale

På en nybygget skole i Herning skal eleverne fra 4.-9. klasse undervises i faglokaler – til dansk, matematik, tysk mv. Lokalet skal ”ose af faget”, siger skoleleder. Indskolingseleverne har stadig hjemlokaler, men også værksteder.

Publiceret
Fællesarealerne er til pause og samling for en årgang. Her er forskellige typer af nicher, hvor eleverne kan opholde sig. Foto: Lindbjergskolen
Fællesarealernes møbler er tænkt ind, så der er forskellige brugsmuligheder. Foto: Lindbjergskolen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lindbjergskolen i Herning åbner i nye lokaler til januar, og tankegangen bag det nye byggeri er, at børn lukrerer på at være i et rum, hvor faget er tydeligt for dem. Pædagogikken bag er Rummets sprog (nu en del af NERD Architects), som lærer og cand. pæd. Kasper Stoltz står bag, fortæller skolens leder Erik Søgaard. Kasper Stoltz har skrevet speciale i relationen mellem rum og læring, materialitet og erkendelse.

"Det skal ose ud af tysklokalet, at man beskæftiger sig med tysk her. Tanken er ligesom i sløjdlokalet, at læreren kommer og låser op til tysklokalet, og ingen er i tvivl om, hvad de skal arbejde med her", siger Erik Søgaard.

Foruden de mange faglokaler vil Lindbjergskolen have hjemområder til pause, og det er her, børnene for eksempel kan hænge plakater med pop-idoler op. Opholdsområderne er til flere klasser, men fra samme årgang.

"I dag træder læreren ofte ind i en "ungdomsklub" med de ting, der hænger i klasseværelserne. "Ungdomsklubben" er vigtig, men den skal være i et andet område. Hvor eleverne holder pause. Vi skiller det ad, så matematiklokalet tydeligt vil vise, at her handler det om matematik. Fordi vi mener, det er vigtigt for læringen", siger Erik Søgaard.

På Vestbjerg Skole kommer eleverne til læreren 

Synligt arbejde

Lærer Jørgen Nielsen har været med i byggeudvalget, der har arbejdet med de nye indretningsformer i mere end tre år. Lindbjergskolen er også en fusionering af de to skoler Hammerumskolen og Gjellerup Skole.

"Vi har talt om at prøve at gå en ny vej, hvor vi har faglokalerne og tilknyttede værksteder og så samlingsrum. Det har vi været enige om. Samlingsrummet er det tredje rum, hvor hver årgang har sit areal", siger Jørgen Nielsen.

"Vi har gjort meget ud af, at der er mange nicher, både så elever kan finde ro og tryghed i mindre områder og af hensyn til støj. Vi har talt meget om støj, og der er lydabsorberende materialer i områderne, så selv nu hvor lokalerne står uden møbler, virker rummene gode lydmæssigt".

Han fortæller, at ideen er, at det skal være synligt, hvad man arbejder med i et fag. At eleverne skal kunne blive inspireret af andre klasser og årganges arbejde.

"Vi håber at få spil i mere sidemandsoplæring og at eleverne kan inspirere og spejle sig i hinanden. Det er nyt, men nu har vi rammer, der passer til det og nu vil vi prøve at udføre det".

Skolen er afdelingsopdelt og ligger i forbindelse med Hammerumhallen.

Udstilling af elevarbejder

Hvert faglokale vil have et tilknyttet værkstedstorv. Her skal der være mulighed for at arbejde mere praktisk med fagene. Der vil for eksempel være sprog/kulturværksteder og naturværksteder. Desuden vil der være udstillingsmontre.

"Planen er, at elevernes arbejder skal udstilles. Her er både tale om halv- og helfabrikata. Til inspiration for andre", siger Erik Søgaard.

Han fortæller, at hver årgang har sit eget samlingsområde, så man ved, hvor man hører til.

"Der vil også være mulighed for at have sin egen stol eller hjørne, hvis man har brug for det. Og hvis der er elever, der har brug for specielle tiltag, så finder vi ud af det".

Skolen har ikke gjort op med klasseprincippet, så eleverne går stadig i en klasse, men kan have en tvillingeklasse, som de samarbejder med.

"Vi mener, at faglokaler er en god vej at gå. Den måde, vi har haft hjemlokaler på indtil nu, er fra dengang en lærer kunne undervise i alle de tre fag, der fandtes - dansk, regning og kristendom. Men vi har mange fag i dag, og vi går op i, at lærerne har undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Det vil denne indretning understøtte", siger Erik Søgaard.