"Jeg tror en styrket læreruddannelse både på den korte og den lange bane bane kræver, at DLF og LL arbejder endnu tættere sammen i fremtiden”, siger Lærerstuderendes Landskreds forperson Rasmus Holme.

Lærerstuderende varsler markant kursskifte: Åbner op for et ja til en femårig uddannelse

De lærerstuderendes forening har hele tiden været imod ideen om at løfte lærerstudiet op på kandidatniveau. Men nu har de indkaldt til ekstraordinært årsmøde for at få opbakning til fremover at tale for en femårig læreruddannelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Nej, tak! Læreruddannelsen skal ikke udvides til en fem-årig læreruddannelse. Vi bør i stedet udnytte de fire år bedre, som uddannelsen i dag tager.  Sådan har modsvaret været gang på gang fra Lærerstuderendes Landskreds (LL), når især Danmarks Lærerforening i en årrække har råbt højt om behovet for at løfte læreruddannelsen op på kandidatniveau.

Men nu lyder der måske nye toner fra de lærerstuderende. Ledelsen i LL har nemlig indkaldt til et ekstraordinært årsmøde, for at finde ud af om medlemmerne synes, at LL fremadrettet skal støtte Danmarks Lærerforenings ønske om en femårig kandidatuddannelse. Det fortæller forperson i LL Rasmus Holme, der også sidder i Lærerforeningens hovedstyrelse som repræsentant for LL, der er en kreds under Lærerforeningen.

"Vi og Danmarks Lærerforening har igennem tiden været uenige om, hvad der er det bedste for læreruddannelsen. Vi har snakket meget om den korte bane, mens Danmarks Lærerforening har arbejdet mere på den lange bane. Vi har været dialog med Danmarks Lærerforening om, at det har været uhensigtsmæssigt. Vi står stærkest, hvis der er samhørighed mellem vores to organisationer".

Undervisningsministeren vil have læreruddannelsen ændret igen

Det ekstraordinære møde vil finde sted 9. maj, med mindre nedlukningen af samfundet til den tid fortsat gør det umuligt at afholde forsamlinger.

LL: Nu må vi afvente årsmødets beslutning

Rasmus Holme forventer samtidig, at Danmark Lærerforening fremover vil støtte mere op om LL's ønske om investeringer til at bringe mere praktik og flere undervisningstimer ind i den nuværende læreruddannelse, hvis LL efter årsmødet også bakker op om DLF's politik på læreruddannelsesområdet.

"Hvis årsmødet bakker op om DLF's ønske om en fem-årig læreruddannelse, så skal man huske, at det vil tage rigtig lang tid at implementere sådan en uddannelse. Som udgangspunkt forestiller jeg mig en tidshorisont på syv-ti år, førend den er færdigimplementeret, fordi man blandt andet skal opbygge forskningskapacitet. Derfor er der brug for massive investeringer langt inden, så vi hurtigere kan styrke uddannelsen".

Ny minister har sat kommission om femårig læreruddannelse på hold

Hvad er det, der gør, at I pludselig er parate til at se positivt på en femårig læreruddannelse?

"Det er vi heller ikke parate til før tidligst efter det ekstraordinære årsmøde, men jeg tror en styrket læreruddannelse både på den korte og den lange bane kræver, at DLF og LL arbejder endnu tættere sammen i fremtiden".

Hvad er det ved en fem-årig læreruddannelse, som tiltaler dig?

"Det eneste, jeg vil udtale mig om lige nu, er, at jeg glæder mig til årsmødet, hvor vi finder ud af, hvor vi står som samlet organisationen".

Vil følge medlemmernes beslutning

Rasmus Holme fortæller, at han ikke har nogen fornemmelse af, hvordan det mulige kursskifte vil blive taget imod på det ekstraordinære årsmøde. 

"Vi lægger denne her mulighed frem, fordi vi kan se en værdi i at øge samarbejdet med Danmarks Lærerforening. Men det er klart, at det er en beslutning, som skal tages på årsmødet, og jeg vil naturligvis være loyal overfor den beslutning, der bliver taget dér".

Fem-årig læreruddannelse kan have lange udsigter: Radikale foreslår 2030-plan

DLF: Virkelig positivt 

I Danmarks Lærerforening glæder formand for foreningens undervisningsudvalg Regitze Flannov sig over de nye toner fra de lærerstuderende. 

"Det er rigtig vigtigt, at vi samarbejder om at styrke læreruddannelsen både på den korte og lange bange. For mig understøtter de to spor glimrende hinanden, så vi vil naturligvis også arbejde for at gøre læreruddannelsen så god som mulig hurtigst muligt. Det har stor betydning for professionen med en stærkere læreruddannelse"

Mens der er flere partier på Christansborg, der ønsker at arbejde henimod en læreruddannelse på kandidatniveau, ønsker KL og Danske Professionshøjskoler at fastholde den nuværende længde på fire år. 

Regeringen har desuden flere gange slået fast, at den den ønsker at styrke læreruddannelsen inden for den nuværende fireårige ramme, blandt andet med udgangspunkt i, at det har været de lærerstuderendes ønske.

S vil styrke læreruddannelsen inden for de nuværende rammer