Anmeldelse

Dialog om undervisning
Dialog om undervisning

Ledere og dialogen og det faglige

Bogen påpeger nødvendigheden og vigtigheden af, at man som pædagogisk leder går i dialog og tæt på fagene og den faglige udvikling på skolen for som skole at få justeret og finpudset sin fagforståelse og sine årsplaner, så de kontinuerligt afspejler den aktuelle lovgivning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bodil Nielsen har med sin bog et fokus på både det enkelte fags særpræg, faglige indhold og formål samt ikke mindst det, fagene har til fælles, og som man med fordel kan tage udgangspunkt i med henblik på at drøfte en fællesfaglig retning for måden, hvorpå undervisningen skal udvikles.

Fakta:

Titel: Dialog om undervisning

Forfatter: Bodil Nielsen

Pris: 220

Sider: 144

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Som en ramme om den fælleshed peges der i bogen på, at eleverne skal lære at undersøge i alle fag, i mange fag blive gode til at fremstille noget og i alle fag blive gode til at kommunikere. Den undersøgende tilgang til undervisningen kan danne et fundament eller et fælles grundlag for, at lærergrupper, vejledere og pædagogisk ledelse sammen drøfter en mulig retning for udvikling af undervisningen.

Bogen er opdelt i tre dele. I første del fokuseres på det fælles i fagene. Begyndende med folkeskolens formålsparagraf, dernæst fagenes formål og kompetencemål, og til sidst sætter forfatteren spot på det fælles ved fagene og den nødvendige dialog, der skal til for at koordinere undervisningen, så der er sammenhæng og progression på tværs af skolens fagrække.

I del to skitseres det, der er særligt for fagene, hvilket gøres gennem formål og kompetencemål for fagene dansk, matematik, naturfag, engelsk, historie, idræt og håndværk og design. Det er en overskuelig og brugbar oversigt, som kan bruges til at få et hurtigt indblik i de fag, man ikke selv er så dybt inde i. Det kan være et ganske brugbart redskab til den pædagogiske ledelse for at kunne indgå i en mere konkret dialog om undervisningen.

Del tre handler om dialogen om undervisningen, og hvordan det særlige og det fælles kan udmøntes i konkret undervisning. Med udgangspunkt i årsplanen kan lærerens og teamets prioritering af, hvad der er vigtigst, synliggøres: Et udkast til en årsplan kan derfor være et godt udgangspunkt for en drøftelse med et team eller en faggruppe af, hvordan et fags hovedområder skal vægtes og i det hele taget tilgodeses i årets løb.

Bogen har mange vigtige pointer og vidner om en forfatter, der ved, hvad hun skriver om. Som læser er man i stærke faglige hænder. Bogen henvender sig til både lærerstuderende, lærere, vejledere og pædagogiske ledere i grundskolen, der gerne vil have inspiration og input til, hvordan der skabes mere dialog om undervisningen med fokus på fagene, deres særegenhed og det, de har til fælles. Det er en bog, der er let tilgængelig og god at læse, så man med udgangspunkt i fagene kan udvikle skolen i en fælles retning.

Powered by Labrador CMS