Fremover må ordblinde elever bruge deres ordforslagsprogrammer til prøven i retskrivning.

Ordforslag hjælper ordblinde til bedre resultater i retskrivning

Nu bliver det permanent, at ordblinde elever kan bruge ordforslagsprogrammer ved folkeskolens prøve i dansk retskrivning. Evalueringen af et forsøg viser, at ordforslag kan hjælpe ordblinde elever, uden at de får en fordel i forhold til andre elever.

Publiceret

Eleverne scorer flere point

Damvad Analytics har evalueret ordblindes elevers brug afordforslagsprogrammer i dansk retskrivning for Styrelsen forUndervisning og Kvalitet.

I den forbindelse har Damvad afholdt et eksperiment, hvor eleverfra 9. klasse har taget to prøver. Elever med specifikkestavevanskeligheder havde kun mulighed for at brugeordforslagsprogrammer i den ene prøve. Resultaterne viser, at descorer tre til otte flere point (ud af 90 mulige), når de haradgang til ordforslagsprogrammer, end når de ikke har.

Eleverne når dog ikke op på niveau med den generelleelevpopulation, selv om de anvender ordforslagsprogrammer.

Lærere ser positivt påordforslag

Ifølge evalueringen giver adskillige lærere udtryk for, at dermangler redskaber til at hjælpe elever med specifikkestavevanskelighede, og de anser elevernes manglende motivation tilat gå i gang med prøven i retskrivning og gøre et forsøg som etstort problem.

Lærerne er derfor overvejende positivt indstillede over for, ateleverne har ordforslagsprogrammer som redskab. Uden at tagestilling til programmernes effekt i sig selv anses de som etredskab, der kan øge elevernes motivation til aktivt at forsøge atløse opgaven

RetskrivningsprøveN

Retskrivningsprøven består af syv selvstændige dele. Ievalueringen er eleverne blevet testet i to prøver, og fem af desyv dele er fælles for begge prøvesæt. Eleverne med specifikkestavevanskeligheder bør have gavn af ordforslagsprogrammerne i

  • Tekstdiktat
  • Indsætningsdiktat

Men ikke som udgangspunkt i de resterende tre prøvedele:

  • Rigtig form
  • Komma
  • Ret en tekst

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden 2014 har Undervisningsministeriet kørt et forsøg, hvor elever med specifikke stavevanskeligheder har måttet bruge ordforslagsprogrammer i folkeskolens prøve i dansk retskrivning. Forsøget skulle blandt andet bruges til at vurdere, hvilken betydning brugen af programmerne i udskolingen har for undervisningen og dermed for elevernes færdigheder i retskrivning.

Ordblinde kan få it-hjælp til retskrivningsprøven

Nu er forsøget blevet evalueret, og på den baggrund gør undervisningsminister Merete Riisager (LA) muligheden for at bruge ordforslagsprogrammer til prøven i dansk retskrivning permanent.

"Ordblinde elever skal, i det omfang det er muligt, have samme vilkår ved prøverne som deres klassekammerater. Ved at gøre forsøget permanent sikrer vi, at en ordblind elev får lov til at bruge det it-hjælpemiddel, som eleven er vant til at bruge", siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til uvm.dk.

Eleverne bliver kun delvist kompenseret

Prøveresultaterne til analysen er samlet ind med hjælp fra lærere på ordblindeefterskoler og lærere med elever med specifikke stavevanskeligheder i folkeskoler. I alt 461 elever indgår i det endelige datagrundlag fra prøverne, fordelt på 192 elever med specifikke stavevanskeligheder og 269 elever uden stavevanskeligheder.

Ny undersøgelse: Afgangsprøven i retskrivning er blevet sværere

Evalueringen peger på, at ordblinde elever opnår bedre resultater, når de anvender ordforslagsprogrammerne. Men de bliver kun delvist kompenseret for deres funktionsnedsættelse og opnår ikke samme niveau som elever uden specifikke stavevanskeligheder. Programmer kan derfor hjælpe ordblinde elever, uden at de får en fordel i forhold til andre elever.

De statistiske resultater er i tråd med lærernes forventninger. De siger, at eleverne bedre kan demonstrere deres retskrivningsfaglige evner, når de kan bruge ordforslagsprogrammer.

Ordningen gælder kun ordblinde elever

I forbindelse med at forsøget nu bliver permanent præciserer Undervisningsministeriet, at målgruppen for brugen af ordforslagsprogrammer er ordblinde elever.

Lærere kan få online-hjælp til at afprøve elevers it-hjælpemidler inden årets prøver

Det skal sikre, at der ikke bliver givet uhensigtsmæssig kompensation til elever med et svagt fagligt standpunkt uden en egentlig funktionsnedsættelse.

Du kan læse evalueringen via dette link:

Læs mere

Evaluering af forsøg medordforslagsprogrammer