Nationale test

Ekspertgruppen for de nye test har på forhånd anbefalet, at fremtidens test skal være flot designede og lægge op til interaktivitet, så de for eksempel skal flytte objekter på skærmen, designe 3D-figurer mv.

Eksperter med lærerbaggrund skal designe opgaverne til de nye nationale test

Børne- og Undervisningsministeriet har nedsat opgavekommissioner til Folkeskolens Nationale færdighedstest. Her er medlemmerne.

Publiceret Senest opdateret

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har netop nedsat de testkommissioner, som skal producere de første opgaver til Folkeskolens Nationale Færdighedstest og udarbejde det faglige rammeværk for testene. 

Det gælder både de kommende obligatoriske test i læsning og matematik og de frivillige test i engelsk, natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, tysk, fransk, og dansk som andetsprog. Det er meningen, at samtlige nye nationale test skal tages i brug i skoleåret 2026/2027.

De nye testkommissioner skal over de kommende år balancere hensynene til det faglige indhold, testsituationen og samspillet mellem test og undervisning.

Testkommissionernes medlemmer kommer med forskellige baggrunde. I spidsen for gruppen for dansk/læsning sidder Bettina Buch, der er docent på professionshøjskolen Absalon, bestyrelsesmedlem i Dansk Sprognævn og Dansklærerforeningen. Hun er oprindeligt lærer, men har siden læst exam pæd. på Danmarks Lærerhøjskole, cand. mag. på Roskilde Universitet og skrevet ph.d. på DPU. 

Forperson for testkommissionen for matematik er lærebogsforfatter i matematik på forlaget Alinea, Marie Teglhus Møller. Også hun har lærerbaggrund suppleret med en cand.pæd.-uddannelse i didaktik. Udviklingen af testene tager flere år og skal balancere forskellige hensyn til, hvad testene fagligt skal indeholde, hvordan testsituationen skal tilrettelægges, og hvordan testene kan være ét blandt flere bidrag, som tilrettelæggelse af undervisningen kan tage afsæt i.

Her er testkommissionerne

Testkommission for læsning 

 • Bettina Buch, docent (forperson)
 • Dorthe Klint Petersen, selvstændig konsulent
 • Katja Neubert, forskningsmedarbejder
 • Marianne Oksbjerg, lektor
 • Marie Zacher Sørensen, læse- og skrivekonsulent
 • Stine Fuglsang Engmose, faglig konsulent

 Testkommission for matematik 

 • Marie Teglhus Møller, selvstændig konsulent (forperson)
 • Kaj Østergaard, lektor
 • Loá Björk Jóelsdóttir, lektor
 • Mette Thompson, læringskonsulent
 • Stine Dunkan Gents, lektor
 • Thomas Kaas, lektor

 Testkommission for engelsk 

 • Slobodanka Dimova, professor (forperson)
 • Anja Bols Slåttvik, lektor
 • Catherine Watson, lektor
 • Karoline Søgaard, lektor
 • Lena Smith Boysen, engelskvejleder

Testkommission for natur/teknologi 

 • Elzebeth Berg Wøhlk, adjunkt (forperson)
 • Eva Björk Kristjánsdóttir, innovations- og teknologivejleder
 • Kari Astrid Thynebjerg, lektor
 • Lene Boldt, naturfagsvejleder

Testkommission for fysik/kemi 

 • Karin Marianne Lilius, lektor (forperson)
 • Anette Sønderup, lærer
 • Bastian Kuke Larsen, naturfagsvejleder
 • Jakob Wandall, partner 

Testkommission for biologi 

 • Ulla Hjøllund Linderoth, selvstændig konsulent (forperson)
 • Brian Ravnborg Christensen, pædagogisk konsulent
 • Lotte Kold Thorup, lærer
 • Pernille Ulla Andersen, lektor

Testkommission for geografi 

 • Claus Auning, lektor (forperson)
 • Jørgen Løye Christiansen, lektor
 • Lars Volf Jensen, pædagogisk udviklingskonsulent
 • Marianne Gray Thomsen, lærer 

Testkommission for dansk som andetsprog 

 • Ida Gyde Hansen, lektor (forperson)
 • Karen Bjerg Petersen, lektor emerita
 • Line Krogager Andersen, Ph.D.
 • Marie Sol Hvidtfeldt Bedsted, lærer
 • Trine Munch Chapelle, sprog- og skriftsprogsvejleder

Testkommission for historie 

 • Loa Ingeborg Bjerre, lektor (forperson)
 • Heidi Eskelund Knudsen, lektor
 • Jens Aage Poulsen, lektor
 • Lars Allan Haakonsen, pædagogisk konsulent

Testkommission for tysk 

 • Katrine Malte Hviid, lærer (forperson)
 • Jette von Holst-Pedersen, lektor
 • Line Møller, sprogfagsvejleder
 • Mette Skovgaard Andersen, centerleder

Testkommission for fransk 

 • Danièle Edith Eychenne, pædagogisk konsulent (forperson)
 • Alain Lucien François Clavier, lærer
 • Kristina Silla, lærer
 • Rikke Hjort Hvillum, lærer

Det er et gennemgående fokus i arbejdet, at færdighedstestene udvikles, så de er anvendelige til pædagogisk og faglig opfølgning, skriver Børne- og undervisningsministeriet. 

Tidligere har en ekspertgruppe kommet med en stribe anbefalinger til de kommende test. Blandt de anbefalinger, der var enighed om i ekspertgruppen var, at indholdet skal passe til de fastlagte mål og færdighedsområrder for det pågældende fag. 

Her kommer opgaveudviklingen til at foregå parallelt med udviklingen af helt nye fagplaner for folkeskolens fag. Der var også enighed i ekspertgruppen om vigtigheden af, at testopgaverne ikke skal være kedelige og ensartede for eleverne, men bør være smukt designede og lægge op til interaktion. 

Man kan følge med i testkommissionernes arbejde, testudviklingen og afprøvninger på denne side på uvm.dk