Nationale test

National overgangstest på Store Heddinge Skole.

Her er resultaterne fra efterårets nationale test

Testresultaterne er gået markant ned, men Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at det i høj grad skyldes, at testtidspunktet er forrykket, så eleverne har haft 10 ugers mindre undervisning før testtidspunktet.

Publiceret Senest opdateret

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort landsresultaterne fra anden runde af de såkaldte nationale overgangstest, som blev gennemført først på dette skoleår. Og de viser et tydeligt fald i elevernes testscore. 

Andelen af elever, der ifølge testene vurderes som 'gode' læsere, er samlet set faldet fra 72 procent fra overgangtesten først på 2023 til 68 procent i testen i efteråret 2023. I matematik er andelen af 'gode' faldet fra 75 procent til 73 procent. Se resultaterne i de enkelte test og over tid nederst i artiklen.

Det fastlagte mål i den politiske aftale om folkeskolereformen var som bekendt, at andelen der blev målt som 'gode' til læsning og matematik, skulle op på 80 procent. Et resultat, som aldrig er opnået, heller ikke med de tidligere nationale test. 

Ministeriet slår dog ikke alarm over de faldende resultater, men peger på, at testene i 2023/24 blev gennemført cirka 10 uger – svarende til et kvart skoleår – tidligere på skoleåret end i 2022/23, og det vurderes af ministeriet til at være medvirkende til faldet. 

Der er dog gennemført en række internationale undersøgelser over de senere år, som tyder på en nedgang i danske elevers præstationer i læsning og matematik. Det gælder både Timss (matematik og naturfag, 4. klasse), Pirls (læsning, 4. klasse) og Pisa (læsning, matematik og naturfag, 15-årige).

Selvom opgaverne er hentet fra opgavebanken for de gamle nationale test, kan man heller ikke sammenligne direkte med testresultaterne fra dengang, da selve testen er ændret, så alle elever på et givet trin nu får de samme opgaver i et lineært testforløb. 

Tidligere var testene adaptive, og eleverne fik dermed indviduelt forskellige testforløb.