Størstedelen af vores udgifter går til løn i forbindelse med mentorordning, rekruttering, analyse og evaluering, eksternt udviklingsarbejde med eksempelvis Lær for Livet, skoler, kommuner og professionshøjskoler, samt sikring af finansiering, som har været via fonde, forklarer direktør i Teachh First Danmark Jesper Bergmann.
Størstedelen af vores udgifter går til løn i forbindelse med mentorordning, rekruttering, analyse og evaluering, eksternt udviklingsarbejde med eksempelvis Lær for Livet, skoler, kommuner og professionshøjskoler, samt sikring af finansiering, som har været via fonde, forklarer direktør i Teachh First Danmark Jesper Bergmann.

Fondsmidler falder bort: Nu vil Teach First-programmet på finansloven

Teach First Danmark vil på finansloven, og et politisk flertal uden om regeringen er klar til at afsætte et millionbeløb til at finansiere organisationens ansatte og mentorer. Teach First-kandidaternes løn som lærere i folkeskolen og deres uddannelse betaler kommunerne.

Publiceret

TILFØJET KOMMENTAR FRA SF

Tilføjet kl. 15.54

SF har siden publiceringen af artiklen kontaktet redaktionen ogtilkendegivet, at partiet ser positivt på forslaget fra Radikale,men partiet foreslår kun at støtte Teach First Danmark "frem til,at læreruddannelsen skal genforhandles".

OM TEACH FIRST DANMARK

Det kræver som udgangspunkt en færdig kandidatuddannelse for atkunne ansøge til at blive lærer igennem Teach First. I nogletilfælde kan man også ansøge til programmet med en bachelor. TeachFirst-uddannelsen fylder 150 ECTS-point og varer to år sammenlignetmed den ordinære læreruddannelse, der varer fire år og omfatter 240ECTS. Undervisningen for Teach First-lærere foregår som enmeritlæreruddannelse på professionshøjskolen Absalon og KøbenhavnsProfessionshøjskole. Men Teach First-lærere får undervisning påandre tidspunkter af dagen end de ordinært lærerstuderende.

Teach First-lærerne får mentorsparring med erfarne lærere,ligesom de deltager i workshops og en seks ugers intensivsommerskole inden undervisningsstart. I programmets andet år får destuderende tilknyttet en karrierecoach. Herudover er der workshopssom giver redskaber til at arbejde som lærer og leder.

Teach First Danmark har modtaget fondsmidler fra A.P MøllerFonden, Industriens Fond, Egmont Fonden, Novo Nordisk Fonden,Trygfonden, Østifterne, Agustinus Fonden og Teknologipagten.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden 2015 har Teach First Danmark optaget 251 akademikere, der gerne vil omskoles til at blive folkeskolelærere, og med omkring 2.800 ansøgere har det ikke været svært at fylde uddannelsespladserne ud.

Teach First Danmark-organisationen har indtil nu været finansieret af fondsmidler fra otte bidragsydere, der tilsammen har støttet med tæt på 50 millioner. Helt efter planen skal fondsstøtten nu udfases senest næste år, og derfor vil Teach First Danmark gerne have plads på den finanslov, som regeringen og støttepartierne i disse dage forhandler.

De Radikale ønsker at støtte foreningen med i alt 18 millioner over de næste tre år, og det forslag får en positiv modtagelse fra et flertal uden om regeringen bestående af Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og SF (se tilføjet boks, redaktionen), skriver Skolemonitor.

Det er skolerne og kommunerne, der betaler for de studerende løn og meritlæreruddannelse, mens støtten via finansloven primært vil gå til at dække lønudgifter til foreningens ansatte og de læreruddannede ansatte hos Teach First Danmark, der er tilknyttet som lærerfaglige mentorer ude på skolerne, forklarer Jesper Bergmann.

"Størstedelen af vores udgifter går til løn i forbindelse med mentorordning, rekruttering, analyse og evaluering, eksternt udviklingsarbejde med eksempelvis Lær for Livet, skoler, kommuner og professionshøjskoler, samt sikring af finansiering, som har været via fonde. Den største lønandel går til vores lærerfaglige mentorer, som sikrer, at de nye lærere bliver så dygtige som muligt gennem praksisnær feedback, personlig støtte og faglige workshops", fortæller han og tilføjer, at en mindre del af udgifterne også dækker foreningens "grundige optagelse af de bedst egnede ansøgere, samt faglige aktiviteter hos Teach First Danmark".

Hård kritik fra uddannelseschefer

I sidste uge kom uddannelsen i heftigt stormvejr. Fem uddannelseschefer fra tre af de fem Professionshøjskoler med læreruddannelser havde et fælles indlæg på Skolemonitor. Uddannelsescheferne kritiserer foreningen for mest af alt at være en "rekrutteringskampagne", "der egentlig bare handler om at lave forretning".

I et modsvar på samme medie peger på direktør Jesper Bergmann på, at Teach First Danmark modsat den almindelige læreruddannelse modtager langt flere ansøgere, end der er plads til, mens der på den almindelige meritlæreruddannelse år efter år ubesatte pladser.

Læs mere

Teach First-henvendelse til uddannelses- ogforskningsudvalget

Powered by Labrador CMS