Fra næste skoleår får eleverne på Skovvangskolen tysk og fransk fra 3. klasse. Det er et led i skolens nye sprogstrategi.
Fra næste skoleår får eleverne på Skovvangskolen tysk og fransk fra 3. klasse. Det er et led i skolens nye sprogstrategi.

Aarhus-skole har lavet sin egen sprogstrategi – og vil gerne dele den med andre

Lærere og ledelse på Skovvangskolen har en ambition om at løfte sprogfagene. Derfor har skolen udarbejdet en sprogstrategi, som skolen vil dele med andre skoler.

Publiceret

Skovvangskolens sprogstrategi

Både folkeskolen.dk/engelsk og folkeskolen.dk/tyskfransk har iden senere tid haft fokus på Skovvangskolens foreløbigesprogstrategi. 

Læs mere om skolens overordnede tanker om tilblivelsenaf sprogstrategien.

Læs om skolens visioner for engelsk.

Læs om skolens visioner for tysk.

Læs om skolens visioner fra fransk.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sprogfagene er typisk ikke de fag, der står forrest, når skolerne skal prioritere med skolens midler. Det vil Skovvangskolen i Aarhus lave om på.

Skolens viceskoleleder Frank Hansen valgte derfor at kigge lidt på, hvor mange penge skolen typisk bruger på sprogfagene i forhold på til eksempelvis naturfagene og generel efteruddannelse. Og ikke overraskende viste sprogfagene sig at ligge et godt stykke nede på listen over resursefordelingen.

Ansøgningen blev godkendt, og skolen blev bevilliget 120.000 kroner til at komme godt i gang med arbejdet.

Strategi indeholder indsatser til alle niveauer

Dét blev startskuddet til, at alle skolens sproglærere har indtil videre har mødtes fire gange for at diskutere udfordringer, ønsker og konkrete indsatser. Ifølge viceskolelederen skal sprogstrategien gøre skolen skarpere på en sprogundervisning, der motiverer og løfter både de dygtigste og de udfordrede elever.

"Vi skal have gjort sprog mere attraktivt for eleverne, og det er vigtigt, at det ikke kun bliver for midtergruppen. Vi har brug for særlige indsatser til de mest talentfuld, men der skal også tilpasses undervisning til dem, der kæmper lidt med sprogfagene", siger Frank Hansen.

Kigger på niveauet i engelsk i 4. klasse

I engelsk har man planer om at arbejde med en opdeling efter fagligt niveau i engelsk i 4. klasse.  

"I tysk og fransk er eleverne som regel nogenlunde på samme niveau, men spredningen i elevernes niveau er meget stor i engelsk. Og vi tror på, at det vil være godt at lave en tidlig indsat hér, så derfor prøver vi at holdinddele", fortæller hun.

Udover specifikke forløb og indsatser til eleverne indeholder sprogstrategien også et fokus på at løfte sproglærerne.

Det indebærer blandt andet, at lærerne skal arbejde med deres egen sproglige blufærdighed. For selvom lærerne er dygtige til de sprog, de underviser i, så oplever de også selv at komme i tvivl.

"Jeg er faktisk hverken uddannet til at undervise i tysk eller spansk, så når jeg skriver noget på tavlen, er jeg altid opmærksom på at få visket det ud, inden den næste lærer kommer ind. Som lærer kan man godt føle sig usikker over for kolleger og børnene, hvis der er nogen, der snakker sproget derhjemme. Man kan godt komme til at tænke; er jeg nu god nok?".

Her har lærerne snakket om, at det faktisk kan være en fordel i forhold til eleverne, at lærerne er åbne om frygten for at fejle.

"Vi har snakket med hinanden om, at vi skal huske, at vi underviser ud fra at kommunikativt sprogsyn, som handler om, at det er meget bedre at kommunikere og så lave nogle fejl, end det er at holde sig tilbage af frygt for at lave fejl. Og ved at vise overfor eleverne, at vi også laver fejl, så gør vi elever bevidste om, at det ikke gør noget".

Laver folder til andre skoler

Allerede fra start var en del af formålet med at få udviklet en sprogstrategi på skolen, at strategien og erfaringerne med at udarbejde den skal deles med andre skoler, der også ønsker at løfte deres sprogundervisning. Derfor vil skolen lave en folder om sine erfaringer, når strategien er foldet helt ud til næste år.

"Vi vil rigtigt gerne dele vores erfaringer med andre, så på den måde forhåbentlig kan være med til at løfte sprogfagene helt generelt".

Læs det foreløbige udkast til Skovvangskolens sprogstrategi i linket herunder.

Powered by Labrador CMS