STU
0   2

Forældre til folketingspolitikere: Vores datter må kun vælge kommunens STU-tilbud

Et forældrepar er så vrede over, at deres datter ikke kan tage STU på sit foretrukne uddannelsessted, at de har skrevet til flere folketingspolitikere. En af dem har bedt om en kommentar fra ministeren. Netop unges manglende indflydelse er et kritikpunkt i STU-evalueringen.

Ifølge loven om STU skal eleverne have mulighed for indflydelse på eget uddannelsesvalg. Desuden skal uddannelsen i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyn til den enkeltes kvalifikationer, modenhed og interesser. Men da den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse blev evalueret for et år siden, angav hvert tredje UU-center, at det sjældent eller aldrig sker, at en elev modtager to eller flere tilbud om forskellige STU-forløb, som eleven kan vælge imellem.

Det ser blandt andet ud til at være tilfældet i Middelfart. Her har ægteparret Claus og Britt Hust en 18-årig datter, Frederikke, som er født med et udviklingshandicap og derfor er blevet visiteret til et STU-forløb efter endt skolegang på specialskolen Skrillingeskolen. I den forbindelse har hun været i praktik på det kommunale STU Middelfart i Ejby og på den selvejende institution Munkegården i Brenderup.

Ingen har fortalt om den manglende valgmulighed

Efter praktikken foretrækker Frederikke at tage sin STU på Munkegården. Alligevel visiterer Middelfart Kommune hende til sit eget uddannelsessted. Det fik i første omgang forældrene til at skrive til borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Artiklen fortsætter under banneret

STU-leder med dobbeltkasket

Frederikke og hendes forældre, Claus og Britt Hust, er ikke kun forundret over, at Frederikke ikke kan tage sin STU på den selvejende institution Munkegården. De undrer sig også over, at den daglige leder af det kommunale STU-tilbud, Ralf Buch, sidder i det visitationsudvalg, som har henvist Frederikke til STU Middelfart.

"Hvordan kan Ralf Buch, som daglig leder af STU Middelfart sidde i visitationsudvalget og beslutte, hvor unge mennesker skal gennemføre deres STU? Han er selvfølgelig interesseret i, at hans tilbud altid er fuldt booket op - og har nok ikke den store interesse i at sende et ungt menneske et andet sted hen - selv om det er Frederikkes største ønske. Efter vores mening er han fuldstændig inhabil", skriver de til borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Social- og sundhedsdirektør Mette Bostrup svarer på kommunens vegne, at Ralf Buch deltager i visitationsudvalget på grund af sit kendskab til tilbuddet og målgruppen.

 "Det er vigtigt for mig at understrege, at endelig beslutning i forhold til STU-sted træffes i myndighedsafsnittet i voksenservice og således ikke er en afgørelse, der træffes af Ralf Buch alene", skriver direktøren.

Så enkelt ser foreningen Ligeværd ikke på det. Ligeværd gennemførte i 2017 en rundspørge om repræsentationen i de kommunale visitationsudvalg.

"Det var ikke et kønt billede, vores rundspørge viste. Der er ganske mange steder, hvor det netop er den kommunale STU-leder, der sidder i visitationsudvalget. Man kan selvfølgelig ikke sige, at det automatisk giver en dårlig sagsbehandling, og at det alle steder betyder, at de unge så kun visiteres til det kommunale tilbud. Men desværre ser vi flere steder den sammenhæng. Det er en stor udfordring for disse unges retssikkerhed. De har i forvejen svært ved at give udtryk for det, de vil og har behov for. Så risikoen for at blive manipuleret er alt for stor", siger sekretariatschef Esben Kullberg i en artikel på foreningens hjemmeside om, at kommunale dobbeltkasketter skaber mistillid til afgørelserne om unges STU-tilbud.

Han peger på, at kommunerne på andre velfærdsområder skal sikre, at der er vandtætte skotter mellem den myndighed, der bestiller en ydelse, og så den operatør, der udbyder den.

"Det mener vi også må gælde på STU-området", siger Esben Kullberg med reference til den såkaldte BUM-model, hvor B står for Bestiller, U for Udfører og M for Modtager.

Modellen blev indført for at sikre gennemskuelighed og kvalitet i den kommunale opgaveløsning på ældreområdet og for at sikre, at flere kunne byde ind på at løse kommunale opgaver. Modellen har siden bredt sig til socialområdet, beskæftigelsesindsatser og børn- og ungeområdet. Men altså mange steder ikke til STU-området.

"Både Frederikke og vi som forældre har hele tiden haft den opfattelse, at Frederikke kunne være med til at vælge, hvor hendes STU-forløb skulle foregå, og på netværksmødet på kommunen i foråret med deltagelse af både Skrillingeskolen, jobcenteret og sagsbehandlere talte vi om, hvor godt et praktikforløb hun havde på Munkegården, og hun gav udtryk for, at det var der, hun gerne ville være", skriver de til borgmesteren.

Ingen af de tilstedeværende på mødet sagde, at Munkegården ikke var en mulighed, tilføjer de.

"UU-vejlederen har heller ikke på noget tidspunkt givet udtryk for, at vi ikke selv kunne vælge, såfremt begge steder kunne dække Frederikkes behov. Og vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger på, at Munkegården ikke kan løfte opgaven".


Direktør beklager oplevelsen af manglende vejledning

Forældrene har klaget over afgørelsen til Klagenævnet for Specialundervisning, men har ikke fået medhold, da nævnet kun kan ændre kommunens beslutning, hvis det tilbudte STU-forløb ikke dækker den unges behov.

Heller ikke brevet til borgmesteren har haft nogen effekt. I et svar til Frederikke og hendes forældre beklager social- og sundhedsdirektør Mette Bostrup deres oplevelse af manglende vejledning om STU.

"Middelfart Kommune anvender altid det lokale STU-tilbud, hvis tilbuddets kompetencer kan imødekomme den pågældende elevs behov. Middelfart Kommune har valgt dette med udgangspunkt i nærhedsprincippet og på grund af muligheden for tæt opfølgning på tilbuddet", skriver direktøren og fortæller, at sagsbehandlere i handicap- og psykiatriafdelingen fremover vil være særligt opmærksomme på at råde og vejlede om, at Middelfart Kommune primært bruger sit eget STU-tilbud.

Frederikkes sag kan bidrage til forbedringen af STU-ordningen

Nu har Frederikke og hendes forældre skrevet til syv folketingspolitikere i håb om, at deres oplevelse 'fra det virkelige liv' kan bidrage til politikernes arbejde med at forbedre STU-ordningen - og især sætte fokus på kommunernes forvaltning af loven.

"Vi som familie står tilbage med spørgsmålet - hvad er ideen med, at indstillingen til STU skal laves i et samarbejde mellem UU-vejleder, den unge og den unges familie, når indstillingen fuldstændigt 'overrules' af kommunens visitationsudvalg", spørger familien i brevet.

Handicapordfører Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti er blandt modtagerne af brevet, og hun har nu bedt undervisningsminister Merete Riisager (LA) om at kommentere sagen.

Spørgsmålet til ministeren er særligt interessant, fordi det fremgår af den nu et år gamle evaluering af STU, at det netop halter med at give unge indflydelse på deres STU-forløb i mange kommuner. Alligevel afviste Merete Riisager sidste år at gribe ind.

"Kommunen har pligt til at oplyse den unge og forældrene om de muligheder, der er - også om eventuelle muligheder på tværs af kommunegrænser. Unge og forældre har desuden mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis de er utilfredse med kommunens afgørelse om den individuelle uddannelsesplan, herunder valget af uddannelsessted. Jeg ser derfor ikke umiddelbart behov for ændringer på dette punkt", skrev Merete Riisager i et svar til Socialdemokratiets Mattias Tesfaye.

I juni i år pålagde et flertal uden om regeringen Merete Riisager og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) at indkalde Folketingets partier til drøftelser om, hvordan de kan forbedre de kritikpunkter, den ellers overvejende positive evaluering af STU har rejst. 

Du kan læse den fulde ordlyd af Karina Adsbøls spørgsmål via nedenstående link, hvorfra der er adgang til både forældrenes breve til folketingspolitikere og borgmeter og til kommunens svar.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.590 andre er allerede tilmeldt

UU-vejledernetværket er for alle, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning eller interesserer sig for området. I samarbejde med UU-forum i Danmarks Lærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
524 andre er allerede tilmeldt