Afgangsprøver
2   26

DLF: Alt for sent at ændre prøveregler midt i skoleåret

Et halvt år før afgangsprøverne er nye regler på vej, som fastslår, at eleverne som udgangspunkt ikke må gå på nettet. Det får lærerforeningerne til at protestere – bortset fra historie- og samfundsfagslærerne, som er glade for, at eleverne ikke må google i forberedelsestiden.

En ny prøvevejledning bør være tilgængelig for alle lærere, der skal have elever til prøve i god tid, skriver Anders Bondo Christensen i sit høringssvar på vegne af Danmarks Lærerforening.

"Ændringer i prøvebekendtgørelsen bør under alle omstændigheder varsles i god tid og ikke træde i kraft midt i et skoleår", skriver han og foreslår, at den nye prøvebekendtgørelses ikrafttræden udskydes til næste skoleår, så der er tid til at udarbejde prøvevejledninger og til at informere alle de berørte lærere.

DLF anerkender, at der er behov for en præcisering af reglerne for adgang til internet under prøverne, da der pt. er uklarhed om reglerne. Men Lærerforeningen siger samtidig nej til unødige begrænsninger i netadgangen:

"Undervisningen i folkeskolen gør, i tråd med de politiske intentioner, i højere og højere grad brug af digitale undervisningsmaterialer og værktøjer. Prøven bør så vidt muligt afspejle elevernes arbejde i den daglige undervisning, og unødige begrænsninger i elevernes adgang til internettet under prøven bør derfor undgås. Problemer med snyd ved eksamen/prøver bør løses på andre måder", skriver Anders Bondo.

Artiklen fortsætter under banneret

Samme protester lyder fra Danmarks Matematiklærerforening:

"Den udbredte brug af digitale værktøjer i den daglige undervisning har betydet, at mange elever gemmer noter, regneeksempler og forklaringer på fagord i 'skyen'. Disse noter vil de ikke kunne få adgang til, hvis der lukkes for adgang til internettet, og især svage elever vil få det svært med dette. Det er nemmere at holde orden i et elektronisk dokument end i flere hæfter", påpeger matematiklærerformand Jens Peter Christensen.

Gavner de svageste

"Udover den rent matematiske brug af digitale værktøjer, bruges de også som hjælp af svage elever og to-sprogede elever. Det er især online opslagsværker, som bruges til at forklare ikke-hverdagsrelaterede ord, som fx. silo eller kræmmerhus. Ord, som kan forekomme til prøven, men som ikke direkte har noget med faget at gøre. For at eleverne kan arbejde på et tilstrækkeligt højt niveau med de matematiske kompetencer, der prøves ved den skriftlige prøve med hjælpemidler og ved den mundtlige prøve, er brug af digitale værktøjer en vigtig og nødvendig del. Brugen af digitale værktøjer gør, at fokus ved prøverne kan rettes mod matematikken og ikke bare mod regning", understreger han.

Formand for Danmarks It- og medievejlederforening John Klesner er bekymret for, om en opstramning af netadgangen ved prøverne vil smitte af tilbage på undervisningen:

"De afsluttende prøver har kraftig afsmitning på den daglige undervisning. Med bekendtgørelsens stramning vil realisering af intentioner i den tværgående vejledning for it og medier blive nedprioriteret, da prøverne uden forventet adgang til internet ikke vil afspejle vejledningens indhold. Omvendt er det også velkendt, at prøverne virker som en løftestang for inddragelse af it- og medierelateret indhold i skolens praksis. It-indhold i prøverne vil ændre skolens hverdagspraksis rigtig hurtigt med en større effekt end øvrige implementeringstiltag".

It-vejleder i Brøndby Jesper Luther har iværksat en underskriftsindsamling for internetadgang ved prøverne.


Naturfag: Eleverne skal undersøge

Ved den fællesfaglige naturfagsprøve må eleverne som udgangspunkt bruge alle hjælpemidler. Og skolelederen kan ifølge den nye bekendtgørelse give eleverne lov til at bruge internettet som adgang til 'specifikke hjælpemidler'. Det får Danmarks Fysik- og Kemilærerforening til at spørge, hvad et 'specifikt hjælpemiddel' er:

"Eleverne er vant til i det daglige arbejde at søge informationer og at bruge animationer, modeller mm, når de undersøger en naturfaglig problemstilling. Det er derfor nødvendigt, de også ved prøven har mulighed for adgang til internettet for at kunne vise, de kan arbejde undersøgende, tilrettelægge, udføre og drage konklusioner, ikke kun af den selvvalgte problemstilling men også i arbejdet med de uddybende spørgsmål", skriver landsformand Mette Østergaard. 

Også opstramning i dansk

I udkastet til ny prøvebekendtgørelse er det kun ved den nye iPrøve i dansk skriftlig fremstilling, at eleverne må bruge internettet til andet end som adgang til 'specifikke hjælpemidler'. Men også i danskprøven er der efter Dansklærerforeningens opfattelse lagt op til strammere regler. Ifølge bekendtgørelsen må eleverne nemlig bruge internettet som 'fagligt hjælpemiddel' ved iPrøven. Og den formulering vidner efter dansklærerformand Marie Elmegaards opfattelse om en ændring og udvanding af internettets funktion i den skriftlige fremstilling.

"Det finder vi stærkt problematisk, fordi internettets tilgængelighed opfordrer til, at eleverne bliver bevidste om kontekst, afsender-modtager-forhold og formål med deres skriftlige produkt. Her ser vi internettet som mere end et fagligt hjælpemiddel, nemlig i langt højere grad et refleksions- og inspirationsrum", skriver hun i Dansklærerforeningens høringssvar til den nye prøvebekendtgørelse.


Historie og samfundsfag

Falihos - foreningen for lærere i historie og samfundsfag - er positiv overfor, at Undervisningsministeriet nu vil lukke ned for internetadgangen i forberedelsestiden.

"Med baggrund i en faglig ambition om, at eleverne skal prøves i den viden og de færdigheder, der er opnået gennem undervisningen og ikke hvad man kan nå at 'google' sig til i forberedelsen, stiller foreningen sig positivt i forhold til ambitionen om at reducere adgangen til internettet i forberedelsestiden", skriver formand Dennis Hornhave Jacobsen.

Han forholder sig også til formuleringen "Specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet"og foreslår en egentlig "positivliste", hvor kildebanker og portaler anvendt i undervisningen eksplicit listes op.

Der er høringsfrist om den nye prøvebekendtgørelse i morgen fredag den 1. december, og planen er altså, at bekendtgørelsen skal være gældende allerede for dette skoleårs prøver.   


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

It-netværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for it i folkeskolen. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.082 andre er allerede tilmeldt

Netværket for danskundervisning er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Dansklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
3.707 andre er allerede tilmeldt

Matematiknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.317 andre er allerede tilmeldt

Historie- og samfundsfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for de to fag. I samarbejde med foreningen Falihos.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.583 andre er allerede tilmeldt

Naturfagsnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for naturfagene, dvs. natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. I samarbejde med Danmarks fysik- og kemilærerforening, Biologforbundet og Geografforbundet.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.691 andre er allerede tilmeldt