Arbejdstid
5   22

Bondo: Coronakrisen gør det endnu mere vigtigt at lande en arbejdstidsaftale nu

Forhandlingerne om lærernes arbejdstidsaftale skrider fremad, selv om deadline er udskudt til den 24. maj, siger formand for DLF Anders Bondo Christensen. Han mener, coronakrisen har nødvendiggjort en udskydelse.

Forhandlingerne om lærernes arbejdstid skal foregå i forhandlingsrummet og ikke i mediernes spalter - det er KL og lærernes forhandlere enige om. Så når man spørger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen om en midtvejsstatus, vil han ikke fortælle om, hvad der konkret bliver forhandlet mellem ham og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler. Men han vil gerne sige, at selv om forhandlerne netop har flyttet slutdatoen for forhandlingerne fra 27. april til 24. maj, er han optimistisk.

"Man kan sige, at det skrider fremad. Nu har vi udsat deadline. Jeg tror, at mange kan forstå, at med det pres, der har været på grund af nedlukning og genåbning af samfundet og ikke mindst folkeskolerne, så har der været mange andre ting, vi skulle tage os af. Både vi som forhandlere og vores organisationer. Det er vigtigt, at man i sådan et forløb, har organisationerne med. Det er derfor vi har valgt at skubbe deadline", forklarer Anders Bondo Christensen og tilføjer:

Artiklen fortsætter under banneret

"Det er ikke et krisetegn. Det er mere et tegn på, at begge parter er indstillet på at gøre det ordentligt".

Forhandlingerne følger samarbejdssporet

Anders Bondo er i disse dage ved at forberede et langt brev til medlemmerne, hvor han vil redegøre for forhandlingssituationen, så godt han kan.

DLF VIL I FORHANDLINGERNE FORFØLGE FØLGENDE MÅL:

 · Procedureregler, der sikrer et aftalebaseret forpligtende samarbejde mellem KL og LC, kommune og kreds samt skoleledelse og TR om konkrete handlinger med henblik på at nå de overordnede målsætninger

· Samarbejde om prioritering af arbejdstidsressourcen, der sikrer sammenhæng mellem tid og opgaver og mellem undervisning og forberedelse, så lærerne har mulighed for at gennemføre undervisning af høj kvalitet

· Gennemsigtighed og tydelighed i planlægning og prioritering af anvendelsen af lærernes arbejdstid og en sikring af, at ledelsen inddrager den samlede lærergruppe i den overordnede prioritering

· Et ledelsesrum, der sikrer, at ledelsen tager hånd om den enkelte lærers arbejdssituation, herunder gennem løbende opfølgning på og eventuel omprioritering af opgaverne

· Beskyttelse af tiden til forberedelse

· Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet  

Kilde: Kongresvedtagelse 5. februar 2020


"Jeg vil prøve at lave en linje helt fra aftalen om Ny Start og til det, vi kan nå frem til. Vores mandat blev givet til os den 5. februar på en ekstraordinær kongres, og det er de målsætninger, der blev opstillet der, som vi forfølger", siger han.

Den ekstraordinære kongres vedtog blandt andet, at Danmarks Lærerforening vil tage afsat i det, som Lærerkommissionen har kaldt 'samarbejdssporet'.

I vedtagelsen står, at: "Parternes fælles overordnede målsætning om at skabe rammer, der sikrer størst mulig kvalitet i undervisningens forberedelse, gennemførelse og efterbehandling, styrker den professionelle kapital og forbedrer lærernes arbejdsmiljø, skal være bærende for forhandlingerne". 

Der er også oplistet seks punkter, som Danmarks Lærerforening vil forfølge ved forhandlingerne - se boks.

Og det er stadig de mål, man forfølger, siger Anders Bondo.

Ikke det udgangspunkt vi er sendt i byen med

Flere debattører på folkeskolen.dk håber, at der kommer en resursebindende arbejdstidsaftale med eksempelvis et maksimalt undervisningstimetal eller en timepulje til lærernes forberedelse. Men det er ikke den linje, kongresvedtagelsen udstikker, siger Anders Bondo.

"Det er ikke det udgangspunkt, vi er sendt i byen med. Samarbejdssporet er en ny måde at tænke arbejdstid på. Det er en bevidst diskussion, vi har haft i foreningen. Det var også kommissionens anbefaling. Kommissionen fik en opgave om at finde nye veje ind i forhandlingerne, og det prøver vi at udfolde", siger han og forklarer, at rammen for forhandlingerne er blevet drøftet internt i organisationen både på DLF's kongres, til møder med tillidsrepræsentanterne og ved flere møder med formændene for DLF's kredse.

"Det er sådan, vi sætter rammen til en god forhandling", siger han.

En aftale vil ikke blåstemple lov 409

Andre debattører er bekymret for, at samarbejdssporet betyder, at Danmarks Lærerforening blåstempler lov 409. Men det afviser Anders Bondo.

"Det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Man skal hæfte sig ved at KL's formand Jacob Bundsgaard har givet udtryk for, at lov 409 ikke duer som rammen om lærernes arbejdstid".

Anders Bondo understreger, at målsætningerne fra kongressen i februar, skal kunne genfindes i en arbejdstidsaftale.

"Det er meget, meget vigtigt, at vi lander en aftale. Det er vigtigt for folkeskolen og for lærerne. Men jeg kunne ikke drømme om at lande en aftale, som jeg ikke kan stå ved. Vi er helt klar over, at de målsætninger, som er opstillet i kongresvedtagelsen skal kunne genfindes i en aftale. Man får ikke altid det, man vil have, men målsætningerne skal kunne genfindes".

Periodeforhandlinger

Der er tale om såkaldte periodeforhandlinger, fordi forhandlingerne om lærernes arbejdstid foregår i perioden mellem de seneste overenskomstforhandlinger i 2018 og de kommende forhandlinger i 2021. Det er aftalt at afslutte forhandlingerne senest 24. maj, hvor parterne håber at kunne fremlægge en arbejdstidsaftale for lærerne.

Kommer der en aftale i løbet af foråret, skal den til urafstemning blandt Lærerforeningens medlemmer og til godkendelse i KL's bestyrelse. Godkendes aftalen, kan dele af den - medmindre andet bliver aftalt - træde i kraft allerede næste skoleår.

Hvis parterne ikke bliver enige om en arbejdstidsaftale, eller hvis DLF's medlemmer eller KL's bestyrelse ikke kan godkende en aftale, bliver arbejdstidsforhandlingerne en del af overenskomstforhandlingerne i 2021. Først her er en konflikt en mulighed, hvis det heller ved disse forhandlinger lykkes at nå en aftale eller få den vedtaget.

OK21 bliver påvirket af corona-krisen

Kan Michael Ziegler og Anders Bondo ikke nå til enighed om en aftale inden 24. maj, vil lærernes arbejdstidsaftale blive en del af  overenskomstforhandlingerne i 2021. Men coronakrisen kommer til at lægge et stort pres på de forhandlinger, mener Anders Bondo.

"Alle er klar over, at det samfund som vi vender tilbage til, når Danmark forhåbentlig genåbner, har nogle helt andre forudsætninger end dem, der var gældende, inden vi lukkede landet end. Det kommer til at påvirke overenskomstforhandlingerne. For mig er det bare endnu en grund til, at vi skal lægge os i selen og forsøge at lande en aftale nu. For fokus vil være et andet sted ved OK21 end lærernes aftale. Der bliver mange udfordringer".


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ