Glad Fonden kan nu oprette fem nye hold på den toårige flexuddannelse, som er for tidligere STU-elever.

Ny aftale forlænger Glad Fondens flexuddannelse med et nyt optag

Glad Fondens toårige overbygningsuddannelse til STU har længe hængt i en tynd tråd, men nu har et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som forlænger flexuddannelsen med et nyt optag til sommer. Glad Fonden ser aftalen som første skridt mod en permanent uddannelse.

Publiceret

Flexuddannelsen

  • Eleverne lærer gennem deltagelse i praksis på en virksomhed.Uddannelsen er holdbaseret og foregår for eksempel i etkantinekøkken, i en stor butik, på et lager eller i en virksomhed,der vedligeholder grønne udendørsarealer. Et elevhold har en fastfaglærer, der er uddannet i branchen og en fast tilknyttetvejleder.
  • Cirka 100 elever er optaget på flexuddannelsen. De første holdafsluttede uddannelsen i juni 2020 og efter fire måneder er to udaf tre elever i job.
  • Flexuddannelsen afprøves i Aarhus, Esbjerg og København, og 110virksomheder har stillet sig til rådighed i forsøgsuddannelsen. De16 virksomheder som uddannelsesvirksomheder og 94 sompraktikvirksomheder, hvor eleverne i kortere perioder er ude at ståpå egne ben. Virksomhederne udtrykker begejstring for, at GladFonden gennemfører forsøg med uddannelse til unge med kognitivthandicap, og de foreløbige resultater tyder på, at de unge efter toårs uddannelse kan noget, virksomhederne har brug for.
  • Uddannelsen har i den hidtidige forsøgsperiode været støttet afDen A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, derhar elever indskrevet på flexuddannelsen.

Kilde: gladuddannelse.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forlængelsen af flexuddannelsen for tidligere STU-elever indgår i en aftale om at forbedre indsatsen for elever og studerende med fysiske eller kognitive handicap. Aftalen finansieres af 29,2 millioner kroner fra satspuljen for 2019, og seks af millionerne går til at køre forsøgsuddannelsen videre med et nyt optag på fem hold med minimum syv elever på hver. De seks millioner gør flexuddannelsen til den dyreste af de syv områder, politikerne har prioriteret.

Glad Fonden: Det haster med at få finansieringen af flexuddannelsen på plads

Flexuddannelsen er sat sammen af praktik og teoretisk undervisning og afprøves i Aarhus, Esbjerg og København, hvor 110 virksomheder har stillet sig til rådighed. Målet er, at eleverne skal kunne indgå på en arbejdsplads.

Statslig finansiering første skridt mod en permanent uddannelse

I Glad Fonden kan uddannelseschef Lene Timm ikke få armene ned i bare begejstring over den nye aftale.

"Det er fantastisk, at vi kan køre videre. Vi kan både give flere unge et uddannelsestilbud, og vi ser aftalen som første skridt mod en forankring af uddannelsen i lovgivningen. Når staten vil hjælpe os med at holde den i gang, kan vi ikke tolke det anderledes", siger hun.

I marts sagde Lene Timm til folkeskolen.dk/specialpædagogik, at uddannelsen risikerede at komme i klemme mellem to stole, fordi den er forankret som en beskæftigelsesindsats, mens Glad Fonden betragter den som en uddannelse, der bør høre under Undervisningsministeriet.

Overbygning til STU føler sig i klemme mellem to ministerier

"Hvis vi var et jobforløb, ville det alene handle om at skaffe hænder til produktionen. Vores faglærere sikrer, at de unge bliver uddannet efter en række kompetencemål. På den måde skaber vi progression i de unges udvikling", sagde Lene Timm.

I det lys er hun glad for, at både Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet er med i aftalen om at forlænge forsøgsuddannelsen.

"Det er afgørende for uddannelsens fremtid, at der er bygget bro mellem de to ministerier", siger Lene Timm.

To ud af tre kommuner har allerede givet tilsagn

Forlængelsen forudsætter, at de deltagende kommuner fortsat medfinansierer uddannelsen. Det krav forventer Lene Timm, at Glad Fonden kan opfylde.

"Vi har tilsagn fra Esbjerg og Aarhus, og vi er i dialog med København. Kommunerne har brug for at vide, at de må visitere unge til et nyt toårigt forløb, og den ramme ser nu ud til at være på plads", siger uddannelseschefen.

Fond presser på for at få erhvervsrettet overbygning til STU gjort permanent

Hun forventer, at Glad Fonden får gang i alle de fem hold, aftalen omfatter.

"Vi kan ikke længere nå det til 1. august, så det bliver til 1. september. Så må vi give de unge den måned til sidst", siger Lene Timm.

Samtidig er det et krav, at Glad Fonden evaluerer erfaringerne med det nye optag.

Politikere glæder sig over forlængelsen af flexuddannelsen

Uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har presset på for at få forlænget flexuddannelsen.

"Hvordan vil ministeren sikre, at Glad Fondens flexuddannelse sikres videreførelse med et nyt optag i 2021, så den ikke risikerer at stoppe, før evalueringen foreligger", spurgte han i folketingssalen i november sidste år.

I dag siger han:

"For Dansk Folkeparti er det helt afgørende, at unge med handicap understøttes i at kunne tage de uddannelser, som de har lyst og evner til. Med denne aftale tager vi små, men gode skridt i den rigtige retning. Specielt glæder jeg mig over, at vi kan sikre forlængelse af Glad Fondens flexuddannelse", siger uddannelsesordføreren i en fælles udtalelse fra aftalepartierne.

Undervisningsordfører Jakob Sølvhøj fra Enhedsliste er på linje.

"Det er vigtigt at sikre de bedst mulige betingelser for, at unge med handicap kan uddanne sig på lige fod med andre unge. Jeg er ikke mindst glad for, at vi med aftalen her afsætter midler til Glad Fondens flexuddannelse", siger Jakob Sølvhøj.

Også undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fremhæver flexuddannelsen.

"Handicap må ikke være en hindring for, at man kan forfølge sine drømme. Med den her aftale kommer vi en smule tættere på målet og får ryddet nogle af forhindringerne af vejen. Jeg er særligt glad for, at Gladfonden kan fortsætte med deres overbygningsuddannelse for tidligere STU-elever", siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Særlige gymnasieklasser for elever med autisme skal evalueres

Der er også afsat penge til, at elever med funktionsnedsættelser kan forlænge grundforløbets anden del på erhvervsuddannelserne med op til 50 procent. Selv om timetallet er uændret, udvides perioden med SU udvides. Det svarer til den såkaldte Team Danmark-model for eliteidrætsudøvere.

Der skal også ske en evaluering af de såkaldte ASF-klasser og klasser for elever med andre diagnoser end autisme på gymnasiet. Disse klasser er ikke blevet evalueret, siden de blev gjort permanente i 2014, og evalueringen skal afdække elevernes trivsel og faglige niveau og vise, om der er behov for at justere rammerne for klasserne.

Aftalepartierne afsætter også to millioner kroner i de næste to år til at oprette en ekstra ASF-klasse på hf med start til sommer. Institutioner, som i forvejen er godkendt til at udbyde toårig hf, kan søge om at oprette den ekstra midlertidige klasse.

Partierne giver håndslag på at fortsætte drøftelserne om STU

Derudover indeholder aftalen tiltag på de videregående uddannelser, ligesom de politiske partier "konstaterer, at ud over denne aftale skal des fortsætte drøftelser om STU, når udviklingen i COVID-19 og håndteringen heraf muliggør dette".

Aftalen om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser er indgået af regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

Du kan læse aftalen via dette link:

Læs mere

Aftale om indsats for elever og studerende medhandicap