Endelig: Talblindhedstest sættes i gang

Nu sætter børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil et projekt i gang for at hjælpe børn med talblindhed. Den test, en forskergruppe har udviklet til 4.-klasses elever og dette værktøj skal nu afprøves over tre år, mens forskere følger arbejdet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den nyudviklede talblindhedstest skal være et første skridt på vejen mod en styrket indsats for at identificere børn med talblindhed i 4. klasse, skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

I forbindelse med aftalen om folkeskolereformen i 2013 besluttede politikerne, at der skulle udvikles en diagnostisk test af talblindhed og vejledningsmateriale til denne.

Nu er talblindhedstesten udviklet - mest til 4. klasse

Et fireårigt forskningsprojekt har haft til opgave at udvikle et værktøj til at finde ud af, hvilke børn der er talblinde. Projektet blev afsluttet i juli i år, og forskerne bag har netop ønsket en afprøvning af testen.

"Resultaterne af projektet viser dog, at værktøjet fortsat skal styrkes, før det mere præcist kan finde de børn, der kan diagnosticeres med talblindhed", skriver ministeriet.

"Danmark skal være med helt fremme med at hjælpe børn med talblindhed. Erfaringerne viser desværre, at vi fortsat ikke er gode nok til at finde ud af, hvilke børn der kæmper med talblindhed. Jeg igangsætter derfor et opfølgningsprojekt, så vi kan blive bedre til at hjælpe børn med talblindhed", siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Talblindhedstest skal drøftes i forligskredsen

Da forskerne afleverede testen til ministeriet forklarede de, at der ikke internationalt er konsensus om, hvor stor en andel elever, der med rette kan angives som talblinde. Der eksisterer ikke én manual eller én anerkendt metode til at identificere de elever, der har vanskeligheder og som kan betegnes som talblinde. Derfor har de udviklet et testbatteri med flere faser - både test og samtale til at identificere elever med talblindhed. Og de understreger, at der kan være mange grunde til vanskeligheder med matematik - psykologiske, sociologiske, didaktiske og neurologiske.

Talblindhedstesten retter sig imod at identificere de 1-2 procent af eleverne, der kan betegnes med talblindhed og ikke mod de 15 til 17 procent, der forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder.

Forskerne bag testen er Lena Lindenskov, Katrine Kirsted, Peter Allerup fra DPU, Aarhus Universitet og lektor ved professionshøjskolen Absalon Bent Lindhardt. Desuden har Michael Wahl Andersen, Pernille Pind og Lisser Rye Ejersbo medvirket ved udarbejdelsen af testmaterialet.

Læs mere

Læs om talblindhedstesten