Tidligere SFI-direktør Jørgen Søndergaard skal være formand for det nye udvalg. Han er også formand for Skolerådet og har siddet i spidsen for ministeriets Rejsehold.
Tidligere SFI-direktør Jørgen Søndergaard skal være formand for det nye udvalg. Han er også formand for Skolerådet og har siddet i spidsen for ministeriets Rejsehold.

Nyt udvalg skal se på kvaliteten i læreruddannelsen

Alt er i spil, også taxametersystemet, lyder det fra uddannelsesministeren som lige nu præsenterer et nyt udvalg med Jørgen Søndergaard i spidsen, der skal se på kvaliteten i de videregående uddannelser. De lærerstuderendes formand mener altid, at det er godt at se på kvaliteten og ser meget gerne, at taxametersystemet bliver ændret.

Publiceret

Udvalget skal komme med anbefalingertil:

- Sikring af høj faglig kvalitet iundervisningen og intensive uddannelsesforløb, der
kan udfordre den enkelte til at indfri sit højestepotentiale.
- Forslag til frigørelse af mere tid til undervisning bl.a. ilyset af Rigsrevisionens beretning
om undervisningen på universiteterne.
- Sikring af uddannelsesforløb, der gør de studerende klar tilarbejdsmarkedet.
- Understøttelse af kvalitet og relevans i taxameter- ogbevillingssystemet på tværs af
de videregående uddannelser.
- Større og mere systematisk åbenhed om uddannelsernes resultater,herunder deres
'evner' til at få dimittenderne i relevant beskæftigelseefterfølgende.
- Øget ressourceeffektivitet og sammenhæng i det videregåendeuddannelsessystem.
- Forbedring af det samfundsøkonomiske afkast af videregåendeuddannelser.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det nye udvalg skal udarbejde analyser og anbefalinger, som gør ministeriet i stand til at løfte niveauet på professionshøjskoler, universiteter og erhvervsakademier. Der skal sikres bedre faglighed for de studerende, større relevans for erhvervslivet og et forbedret samfundsøkonomisk afkast af de investerede milliarder.

Og ministeren har til Berlingske understreget, at intet er helligt, når udvalget skal se på kvalitet.

"De dårlige undskyldningers tid er forbi. Det skal være slut med abekasteriet. Det må vi lægge bag os. Nu handler det om at få en fordomsfri debat og et totaleftersyn af vores uddannelser på kryds og tværs ved hjælp af sådan et ekspertudvalg. Vi kommer her til at bevæge os på kanten - og for min skyld gerne midt i suppedasen - af en masse tabuer", siger Morten Østergaard. 

Han åbner dermed også for, at man kan ændre i det svært kritiserede taxametersystem, som gør det svært særligt for professionshøjskolerne at langtidsplanlægge, fordi de ikke ved, hvor mange penge de har at arbejde med, før de ser om de studerende gennemfører uddannelsen. 

De politiske målsætninger for arbejdet er:

- Kvalitet: De videregående uddannelser skal have højere kvalitet, så alle studerende udfordres til at nå deres højeste potentiale.
- Relevans: Fokus for de videregående uddannelser skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse.
- Sammenhæng: Der skal skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse.

Uddannelsesministeren svarer på spørgsmål om det nye udvalg på Twitter i aften mellem 20.30 og 21 under overskriften "Hvor trykker skoen med kvalitet i uddannelse og hvad gør vi ved det? #SpørgØstergaard.

Lærerstuderende glæder sig over eftersyn

Hos de lærerstuderende er man godt tilfreds med, at kvaliteten af uddannelserne skal ses efter. 

"Der er altid behov for et kvalitetstjek. Vi har selv efterspurgt en debat om kvaliteten i vores uddannelser, som ikke kun har med timetælleri og økonomi at gøre, men også ser på, hvad uddannelsen skal og kan", siger formand Bob Bohlbro.

Han håber, at udvalget vil se på progressionen mellem modulerne i uddannelsen, og han er meget tilfreds med, at der bliver åbnet for at ændre på taxametersystemet.

"Jeg tror efterhånden alle er enige om, at det taxametersystem vi har i dag ikke er optimalt. Så det synes vi er meget vigtigt at man kigger på. Og så er man jo nødt til at se på bredere på kvalitet i uddannelserne, fordi der kommer så mange nye studentergrupper ind, der kræver en anderledes tænkning. Med kontanthjælpsreformen bliver flere helt unge presset ind i uddannelser, samtidig med at gennesnitsalderen generelt er faldet. Det er vigtigt, hvis 60 procent skal gennemføres, at vi begynder at tænke anderledes - fx i form af et socialt taxameter og at udvikle undervisernes kompetencer, så de også kan tage hånd om de nye grupper".

Formanden for professionshøjskolernes rektorforsamling Erik Knudsen er også meget tilfreds med nedsættelsen af udvalget.

"Jeg er særligt glad for, at udvalget har fået frie hænder til at se på uddannelserne. Og bestemt også over, at der kan ses på taxametersystemet, som mere er historisk betinget end en afspejling af, hvad der er behov for".

Erik Knudsen noterer sig dog, at udvalgets medlemmer primært har baggrund i og viden om universitetsverdenen.

"Der er relativt få som har en dybere indsigt i vores særlige udfordringer, så vi vil gøre et stykke arbejde for at få en dialog i gang, så vi kan få klædt udvalget på til også at se vores del af uddannelsessystemet".

Skolerådets formand skal stå i spidsen

I spidsen for det hurtigtarbejdende udvalg sidder Jørgen Søndergaard, som er formand for Skolerådet. I den forbindelse har han været med til at anbefale et tættere samarbejde mellem læreruddannelsen og forskningsmiljøet på universiteterne og en gennemgribende efteruddannelse af underviserne på uddannelsen.

Han glæder sig til at komme i gang med arbejdet i det nye udvalg.

"Vi har en god uddannelsestradition i Danmark, men må erkende, at der er udfordringer på flere niveauer. Regeringen har udvalgt et stærkt hold, som jeg ser frem til at samarbejde med. Jeg er overbevist om, at vi på et solidt videngrundlag vil nå frem til konkrete anbefalinger til, hvordan såvel regering og folketing som institutionerne selv kan bidrage til højere kvalitet og relevans til gavn både for de mange studerende, der hvert år optages på de videregående uddannelser, og for samfundet som helhed ved at de store investeringer i videregående uddannelser i endnu højere grad bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark", siger Jørgen Søndergaard i en pressemeddelelse.
  

Læs mere

Udvalgets kommissorium

Berlingske.dk

Powered by Labrador CMS